Annons
Snurriga planeter runt andra stjärnor

Planeterna i vårt solsystem roterar moturs runt solen – eller medurs. Det beror på varifrån man tittar.

Bild: 
Istock

Snurriga planeter runt andra stjärnor

Roterar alla planeter runt sina stjärnor åt samma håll som i vårt solsystem?

/Sofi Andersson, Sollentuna

Publicerad:

2013-11-19

Svar: Svaret beror på vad som menas med ”åt samma håll”. En klockas visare roterar ju medurs, men sett från baksidan ser de ut att röra sig moturs. Alla planeter i vårt solsystem roterar moturs om man ser dem norrifrån, till exempel från Polstjärnan, men medurs ur motsatt perspektiv. Hur andra kända planetsystem roterar sett från norr vet man inte. Det finns dock ingen anledning att tro att alla – eller ens de flesta – skulle rotera åt samma håll.

Men det finns ytterligare ett svar. Solen roterar åt samma håll som dess planeter. Man kan då formulera om frågan: roterar planetsystemen kring andra stjärnor åt samma håll som stjärnan själv? Det ligger nära till hands att tro så, eftersom planeterna och stjärnan antas ha bildats ur samma roterande gasmoln. För vissa system kan detta undersökas genom noggranna mätningar av stjärnans spektrum just när planeten passerar framför stjärnan. Det förbluffande resultatet är att ungefär en fjärdedel av de undersökta planeterna rör sig åt motsatt håll som stjärnan! Detta gäller stora, Jupiterliknande planeter som kretsar nära stjärnan. De kan inte ha bildats så tätt intill stjärnan, utan måste ha kommit dit genom yttre påverkan, som lämnat dem i en bana åt ”fel” håll. Planeter längre ut i planetsystemen vet man mindre om, men det är troligt att de i allmänhet roterar åt samma håll som stjärnan.

/Lennart Lindegren, professor i astronomi, Lunds universitet 

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Lennart. Varför krånglar du till frågeställarens fråga med upp och ner ? En himlakropps rotation runt sin egen axel kallas retrograd rotation, om den snurrar åt motsatt håll än centralkroppen (stjärnan). Det vanligaste är dock motsatsen. Att planeterna snurrar åt samma håll som stjärnan.