Annons

Den främlingsfientlige hedersdoktorn och begreppet politiskt korrekt

Författare: 

Publicerad

2013-12-15

I oktober i år mottog den norske miljardären Olav Thon ett hedersdoktorat vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. Vari Thons insatser för humaniora och samhällsvetenskap ligger har ingen ännu lyckats förklara. Universitetets rektor har beskrivit valet av hederdoktor med ord som ”öppenhet” och ”kontaktskapande” – men Thon stöder aktivt det främlingsfientliga Fremskrittspartiet.

Flera av de anställda vid Karlstad universitet protesterade mot utnämningen. Bland dem fanns Magnus Ullén, som skulle installerats som professor samtidigt som Thon mottog hedersdoktoratet. Ulléns installationsföreläsning ströks från programmet – den fick bli en helt vanlig föreläsning istället. Nu i veckan var han inbjuden av Uppsala universitets humaniorastudenter att hålla föreläsningen även här.

Temat för Ulléns föreläsning var begreppet ”politisk korrekthet”. Att anklaga sina motståndare för politisk korrekthet är att anklaga dem för åsiktsförtryck, men Ullén visade hur sådana anklagelser i själva verket fungerar som ett effektivt sätt att kväva debatten. Den som säger sig vara tystad av en politiskt korrekt etablissemang försöker i själva verket tysta sina meningsmotståndare.

Ullén hade valt ämnet för sin föreläsning innan Thondebaclet utbröt. Det framstår som en ödets ironi att det han planerade att säga fick en så akut relevans. Vid de akademiska högtidligheterna i Karlstad var det var Olav Thon, inte den vetenskapliga kritiska diskussionen, som intog högsätet. För Karlstad universitet och för den akademiska världen i sin helhet kan det inte ses som annat än en stor förlust.

7

Kommentarer

Intressant men aningen snävt att bara prata kring det begreppet. Detta sätt att tysta debatt och marginalisera och svärta ned motståndare finns ju inom fler områden. Exempel är "rasist", "fundamentalist", "homofob", "islamofob", "abortmotståndare". Sen kan ju det kanske vara intressant att med begreppet politisk korrekt analysera Magnus Ullén handlande när han tillsammans med ett antal till försökte stoppa hedersutnämnandet.
Det som också inom forskarvärlden borde vara intressant just inom avdelningen "främlingsfientlighet" är hur man helt bortser från vetenskap när man anammat dagens flyktingpolitik och integration. Tyvärr vågar inte forskarvärlden heller tala om relevant forskning inom detta område för då är man inte "politiskt korrekt" och stämplas som rasist och med det kommer de följder för karriären som detta kan innebära. Självcensuren i Sverige kan nog liknas vid den som fanns inom Sovjetunion, Nazityskland och nu finns inom andra totalitära stater.

Idag är det mer politiskt korrekt än någonsin att kritisera alla utan undantag som på minsta sätt antyder något som skulle kunna tolkas som kritik av rådande invandringspolitik. Det blir därför lite märkligt när de som för fram kritik av invandringspolitiken dessutom anklagas för åsiktsförtryck. I vissa avseenden kan dagens polemik liknas vid diskussionen om jorden var platt eller ej, det är idag tabubelagt att föra fram kritik mot invandring såsom den sköts i Sverige oavsett kritikens giltighet eller ej. Utmärkande för en saklig debatt är att det är argument som diskuteras, inte att begrepp som åsiktsförtryck kastas fram och tillbaka.

Jag håller med Bosse A om den smala åsiktskorridoren i Sverige. I stort sett alla som vill debattera invandringspolitiken på ett sakligt sätt - med både positiva och negativa fakta - får tabupiskan över sig. För många som vill diskutera politiken känns ord som "främlingsfientlig och rasist" så fel och tyvärr som ett tecken på låg debattnivå. Varför förs ingen saklig debatt om forskaren Arnstbergs senaste bok om invandringen? Där finns fakta som tydligen stämde eftersom DN:chefen Wolodarski godkände reklamsidan för boken. Men i media kritiserades enbart det faktum att boken kommit ut; inget av det som togs upp i boken debatterades.

Intressant att kommentarsfältet så väl speglar vad som sägs i artikeln.

Kritik/motsättningar till debatt av invandring på nationalistiska termer =/ Åsiktsförtryck, tabu etc. En minoritet som försöker tysta motståndet till en "likvärdig och rättmätig" plats i den offentliga debatten. Precis som om yttrandefrihet och åsiktsfrihet skulle komma med förmildrande omständigheter av kritik mot vissa för att vara rättvist. Det resonerar med kreationisternas försök att flika in skapelseteori i skolan borta i staterna.
Visst är det fel om någon som enbart kritiserar invandringen baserat på ekonomi och segregation (utan underliggande motiv) blir felaktigt generaliserad och självklart finns det något som missriktad politisk korrekthet. Det är dock något jag upplever som något som uppkommer mer sällan än de fall där det används som ett retoriskt knep för att förankra en position mer än vad den förtjänar.

Hanna, varför använder du ordet "främlingsfientliga"? Om vi nu skall diskutera vetenskapligt och åsiktsneutralt.

Är man främlingsfientlig om man vill minska invandringen? Är ett afrikanskt land med 8 miljoner invånare främlingsfientliga om de motsäger sig att 2 miljoner svenskar flyttar dit?(Sverige har 20% invandrare idag).

Ja, det här med "främlingsfientlig" är intressant, särskilt ur ett vetenskapligt perspektiv. Just för att "främlingsfientlighet" är någonting naturligt hos alla däggdjur i varierande grad (delfiner och valar är intressanta ur den synvinkeln). Men de mekanismer som spelar in i "främlingsfientlighet" kan ta sig många olika uttryck. Det är inte så enkelt att det bara handlar om att det är en grupp som inte ser ut som vi som man är "rädd" för. Man måste bredda synvinkeln lite och se att det handlar om grupper. Grupperna kan även bestå av "främmande" och "skrämmande" åsikter som man är "fientlig" emot.

Alla människor delar in sig själva i ett "vi" och "dom". "Dom" är hos en del invandrare, hos andra är "dom" nazister.