Annons

Fågelstrecken tvingas fram av virvlar
Bild: 
Istock

Fågelsträcken tvingas fram av virvlar

Nyss flög en flock kanadagäss över vårt hus. De flög i den klassiska V-formationen. Det ser vackert ut, men varför flyger de så? I en artikel i F&F 1/13 påstods att fram tidens trafikflyg skulle kunna härma fåglarna och flyga i formation. Varför?

/Oskar Karlsson

Annons

Publicerad:

2013-08-05

Först och främst: fåglar flyger inte i V-formation för att spara energi! Det är en utbredd missuppfattning som jag är glad att här få chans att korrigera.

En fågels eller ett flygplans vinge omges på alla håll av komplicerade luftströmmar. Bakom vingspetsarna skapas korkskruvsliknande virvlar, så kallade ändvirvlar. Den uppåtgående delen i dessa virvlar har av vissa forskare antagits kunna ge en snett bakomvarande fågel viss lyftkraft och på så sätt minska dess energibehov. Det är dock inte praktiskt möjligt för fågeln att uppnå detta. Dels för att den uppåtgående delen av virveln är mycket snäv, dels för att arrangemanget leder till stabilitetsstörningar. Tvärtom vill stora, trögmanövrerande fåglar, till exempel en flock gäss, i likhet med flygplan undvika det turbulenta området bakom varandras vingar.

När flera stora fåglar eller flygplan ska flyga mot samma mål, är det bästa sättet för att undvika framförvarande fågels/flygplans turbulenta luft, att lägga sig vid sidan om, utanför virvlarna. För att ha koll på övriga medlemmar i flocken/förbandet lägger fågeln/piloten sig själv i en position i förhållande till de andra så att dessa finns inom en snäv synsektor, snett framåt till vänster eller höger. På så sätt bildas en av flankerna i en V-formation. Genom att ligga nära, men utanför ändvirveln, är det lättare att behålla positionen då en liten avvikelse snabbare upptäcks, varvid energikrävande korrigeringar kan undvikas. En mycket lång flank på en sida försvårar för de yttersta fåglarna att hålla positionen, därför bildas oftast en eller flera V-formationer.

Således, för stora trögmanövrerande fåglar och flygplan är en V-formation det mest naturliga sättet att förflytta sig tillsammans utan att störa varandra.

/Kai Boiardt, pensionerad militär och civil flyglärare samt lärare i aerodynamik vid Trafikflyghögskolan, Lunds universitet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

5

Kommentarer

tycks finnas forskning som visar på motsatsen
BBC har en artikle från 16 January 2014
www.bbc.co.uk/news/science-environment-25736049

Jag stödjer ditt påstående helt.

För att kunna utnyttja ändvirvlarnas uppåtgående kraft, skulle det krävas en osannolikt extremt noggrann manöverförmåga, reaktionssnabbhet och fysisk känslighet i vingpennorna. Endast en relativt liten avvikelse i positionering, skulle medföra helt motsatt verkan.

Bo Strömberg

Kolla länken ovan Bo! Det visar sig att fåglarna byter positioner ofta och tajmar vingslagen perfekt för att få ut maximal effekt av fågeln framför.

Jag kom just på detta:

Jag ber om ursäkt för att inte replikera sammanhållet.

Om gäss och svanar verkligen kunde utnyttja varandras ändvirvlar, då borde de regelbundet skifta plats från vänsterflank till högerflank, annars skulle de ju bli trötta i ena vingen. Om det kan visas att de gör just detta, så kan det eventuellt stödja hypotesen. Dock har jag läst att de endast byter ledarposition, men detta duger inte som stöd för hypotesen.

En annan aspekt är att de borde slå exakt koordinerade vingslag med en exakt tidsförskjutning beroende på positionering, för annars skulle virvlarna komma ur fas och inte verka positivt.

Men detta gör de ju inte.

Bo Strömberg

Att fåglar skulle behöva byta sida särskilt ofta pga att de blir tröttare i ena vingen är bara en hypotes. Varför skulle de inte lika gärna kunna vänja sig vid en vinge, så som tennisspelare kan vara mycket starkare i ena armen än den andra? Det skulle istället stödja att de helst inte byter sida.