Annons

Bild: 
Fredrik Sandberg / TT

Rekordlåga utsläpp av co2

Annons

Publicerad:

2014-06-08

De svenska utsläppen av växthusgaser minskade med 3 procent under förra året och nådde de lägsta nivåerna på närmare 25 år. En viktig orsak till de minskade utsläppen är bränslesnålare bilar samt en ökad andel biodrivmedel. År 2013 var ett förhållandevis dåligt år för industrin, vilket också bidrog till minskade utsläpp.

Totalt motsvarade utsläppen av växthusgaser år 2013 i Sverige 55,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Motsvarande siffra år 1990 var drygt 70 miljoner ton. Vår konsumtion av utländska varor har ökat under samma period – vilket å andra sidan bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser i andra länder.

Källa: Naturvårdsverket

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Energimyndighetens nyligen presenterade siffror visar att energieffektivare fordon har betytt mycket lite. Biodrivmedel står för mer än 75 % av klimatbesparingarna i trafiken.

Toppåret 2007 körde vi 77,2 miljarder km och släppte ut 20 miljoner ton CO2eq. 2013 körde vi 77,4 miljarder km och släppte ut 17,44 miljoner ton CO2eq (Transportstyrelsen). 2 miljoner ton av den minskningen beror på biodrivmedel (Energimyndigheten)