Annons

Inga tydliga spår av könet i hjärnans anatomi
Det är svårt att sortera hjärnor i manliga och kvinnliga genom att studera dem anatomiskt. Gröna områden är större än i en genomsnittlig hjärna; gula är mindre.

Bild: 
Zohar Berman och Daphna Joel

Hjärnan är en hen

Den mänskliga hjärnan är en mosaik av typiskt kvinnliga och typiskt manliga delar, enligt en studie av över 1 400 hjärnor.

Annons

Publicerad:

2015-11-30

Mellan benen är skillnaden tydlig. Mellan öronen är bilden desto mer komplicerad.

– Det finns inte två slags hjärnor: manliga och kvinnliga, säger Daphna Joel, professor i neurovetenskap vid Tel Aviv University i Israel.

Hon leder en forskargrupp som har analyserat bilder av hjärnan hos över 1 400 kvinnor och män tagna med en så kallad MR-kamera.

Forskarna tog fasta på de tio olika områden i hjärnan som skiljer sig mest åt mellan könen. Kartläggningen visar att nästan alla mänskliga hjärnor innehåller en salig blandning av delar som är mest vanliga bland kvinnor, delar som är mest vanliga bland män, och delar som är gemensamma för kvinnor och män.

Denna mosaik i enskilda hjärnor innebär att organet som helhet inte kan klassas som antingen manligt eller kvinnligt, skriver Daphna Joel och hennes medarbetare i tidskriften PNAS.

Ett viktigt förbehåll är dock att slutsatserna gäller anatomiska skillnader som går att se med en MR-kamera. Möjligen finns det könsskillnader i nervkretsar som bara kan upptäckas med mer detaljerade metoder.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Jag förstår inte denna artikel. Å ena sidan konstateras att det finns minst tio områden som skiljer sig mellan könen å andra sidan påstås det att alla hjärnor (kvinnor som män antar jag) innehåller en blandning av delar som är mest vanliga bland kvinnor och delar som är mest vanliga bland män i så stor utsträckning att det inte går att klassa hjärnan som manlig eller kvinnlig.

Det hela låter oerhört förvirrat. Tio områden skiljer sig rejält men det är ändå en sådan blandning av manligt och kvinnligt att det inte går att se skillnad?

Hur kan man ens avgöra att ett område är typiskt manligt eller kvinnligt om man samtidigt menar att det är så blandat att det inte går att avgöra anatomiskt om en hjärna är manlig eller kvinnlig? I en sådan hjärna borde det väl inte finnas typiskt manliga och kvinnliga områden ens?

Som jag ser detta borde det gå att koka ner till en enda enkel fråga? Kan man på anatomisk väg, utan annat än en hjärna att tillgå avgöra om den tillhört en man eller kvinna? I så fall finns det en anatomisk skillnad annars inte. Vilket är det?

Här är en viktig mening från den vetenskapliga publikationen:

”Rather, most brains are comprised of unique “mosaics” of features, some more common in females compared with males, some more common in males compared with females, and some common in both females and males.”

Som jag förstår detta så har forskarna listat ”features” som är något vanligare bland kvinnor respektive män, och sedan jämfört resultaten med individuella hjärnor. Då visar det sig att en typisk hjärna ofta innehåller ”features” från båda listorna. Eller annorlunda uttryckt:  Variationen mellan individer inom könen är så stor att de blir meningslöst att dela in hjärnor i kvinnliga och manliga med utgångspunkt i MR-bilder.