Annons

Snokägg i en gödselstack.

Bild: 
Kristin Löwenborg, Creative commons

Snokar behöver gödselstackar

Gödselstackarna blir alltmer sällsynta i jordbruket och det skapar problem för snoken, som lägger ägg i gödselstackarna. Men en välskött kompost kan också duga.

Annons

Det kalla klimatet på våra breddgrader är en utmaning för de växelvarma reptilerna. De flesta reptilarter här föder levande ungar – det är helt enkelt för kallt för reptilägg. Men snoken utgör ett undantag: Den är världens nordligaste äggläggande orm. Snoken klarar detta tack vare en unik anpassning till en miljö skapad av människan – den placerar äggen i gödselstackar som utvecklar värme när de förmultnar.

Arkeologiska utgrävningar visar att snoken har utnyttjat gödselhögar för äggläggning i tusentals år. Men i modern tid har jordbruket förändrats och detta har medfört att snoken fått problem.

Antalet gårdar med boskap har minskat från 400 000 till 25000 sedan 1930-talet. Dessutom har den traditionella gödselstacken på många håll ersatts med flytgödsel i stora betongbehållare.

Numera är det framför allt hästgårdar som har gödselstackar och hästgödsel är en bra miljö för snokägg. Hästgödsel förvaras antingen i containrar eller på betongplattor. Ur snokens perspektiv är betongplattor att föredra, dels för att de inte töms lika ofta som containrarna, och dels för att de är mer lättillgängliga för snoken. Betongplattans storlek avgörs av antalet djur och när den är full måste den tömmas.

– Tyvärr sker tömningen av gödselstacken ofta under perioden då äggen fortfarande utvecklas. För att undvika detta bör stacken inte tömmas från mitten av juni till mitten av september, säger Kristin Löwenborg vid Stockholms universitet, som precis blivit klar med sin avhandling om snokars ekologi och fortplantning i Sverige.

Det finns gott om hästgårdar i vårt land men merparten är koncentrerade kring storstäderna. Det leder till en fragmentering av snokens äggläggningsplatser. Snoken lägger även ägg i komposter. Men Kristin Löwenborgs forskning visar att komposterna har lägre och mer varierande temperaturer än gödselstackarna, och att detta påverkar snokäggens överlevnad.

– Komposter är trots allt ett bra alternativ om man vill hjälpa snoken men inte har någon gödselstack. Det gäller då att få igång en bra förmultningsprocess i sin kompost, så att den blir tillräckligt varm så att äggen kan utvecklas.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Just som jag funderar på hur jag ska göra vår kompost mer snokvänlig hittar jag en snok vid vår pool.Igen,ska kanske tilläggas.
Inser att poolen,som har ett tak,är ca.27 grader och det är väl behagligt.Har noterat att vi haft en del kopparödlor runt ledningarna som väl då också är varma.Så vi är kanske snokvänliga redan.Håkan