Annons

1 600 000 000 år gamla rödalger

Författare: 

Publicerad

2017-05-18

Forskare vid Riksmuséet beskriver ett fynd av 1.6 miljarder år gamla rödalgsfossil från Indien. Deras artikel kan du läsa här. Fossilen är mycket välbevarade för att vara så gamla, och fyndlagrens ålder har tidigare ifrågasatts just på grund av fossilinnehållet. Man kan förmoda att andra forskare snart kommer att vilja fingranska både åldersbestämningen och om det rör sig om rödalger, eftersom det är en så viktig upptäckt. Före detta fynd, som också är det äldsta fossilet av en eukaryot organism, var rekordet en 1.2 miljarder år gammal rödalg.

2

Kommentarer

Artikeln "Three-dimensional preservation of cellular and subcellular structures suggests 1.6 billion-year-old crown-group red algae" var lite jobbig att hitta.
Platt-tektoniken har ju möblerat om väldigt kraftigt så det vore intressant att få uppgift på var det grunda hav låg, där fotosyntes tydligen pågick. Var plattan "Indien" nära ekvatorn eller närmare en pol?
Medeltemperaturen lär ha varit ca 72° för 3 miljarder år sedan. Vad var den för 1,6? Utvecklades eukaryoter nära polerna i svalare hav än om det varit fråga om ekvatorvärme?

Med reservation för att data är ofullständiga och svårtolkade: Vid denna tid låg den indiska plattan troligtvis nära ekvatorn, kanske som en del av en superkontinent, Columbia. Temperaturmätningar baserade på kisel- och syreisotoper antyder att höga vattentemperaturer under den arkeiska eonen (för 4-2,5 miljarder år sedan) sedan länge hade ersatts av mer “normala” temperaturer för 1,6 miljarder år sedan, men dessa tolkningar är mycket kontroversiella. Var och när eukaryoternas tidiga evolution ägde rum vet vi inte.