Annons

Farligare att bli änkling än att bli änka

Att förlora sin partner ökar risken för att dö inom två år. Effekten är starkast för män.

Annons

Publicerad:

2013-04-11

Lite drygt var tionde änka och änkling dör inom två år efter partnerns bortgång. Det framgår av en analys av de nästan 92 000 dödsfall som inträffade i Sverige under 2012. Men det finns en stor könsskillnad. Bland änklingarna hade nästan 16 procent dött inom två år efter makans bortgång, medan motsvarande andel bland änkorna var 6 procent.

Till viss del kan detta förklaras av att män generellt är äldre än sina hustrur, och att män dessutom lever kortare. Men skillnaden kvarstår även om man kompenserar för detta och bara tittar på dem som dött före 80 års ålder. För männen var överdödligheten tydligast den första månaden efter hustruns död. Något sådant mönster syntes inte bland kvinnorna.

Analysen har genomförts av SCB.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Det måste vara något fel på min släkt. Det blev litet omvänt mellan mina far- och morföräldrar. Min morfar dog före mormor, och hon dog ett och ett halvt år efter honom. Sedan dog min farmor före farfar, och han dog nästan 16 år efter henne. Sedan sägs det även att kvinnor ofta blir äldre än män. Ändå blev både min farfar och morfar över 90 (farfar blev nästan 100) medan både farmor och mormor dog i 80 års åldern.

Så här är det med statistik – det finns alltid avvikelser. Det som gäller för en befolkning i stort gäller inte nödvändigtvis för en specifik familj, än mindre för en enskild person.