Annons

Forskaren Alessia Ranciaro mäter hudpigmentering hos en kvinna som ingår i studien.

Bild: 
Tishkoff lab

Nya rön om hudfärgens utveckling

Annons

Publicerad:

2017-10-12

Jämfört med många andra djur är vi människor genetiskt lika varandra. Trots det skiljer sig hudfärgen markant mellan folkgrupper. Det gäller även inom Afrika.

Nu har en internationell forskargrupp mätt hudpigmenteringen och kartlagt arvsmassan hos över 1 500 personer från olika delar av Afrika. De såg att en stor del av skillnaderna i hudfärg hänger samman med sex olika delar av arvsmassan.

– Många av generna inblandade i hudpigmentering i Afrika verkar vara mycket gamla. De fanns redan innan den moderna människan utvecklades, säger Nicholas Crawford, evolutionsbiolog vid University of Pennsylvania i USA.

Flera av de genvarianter som ger människor i Afrika mörk hudfärg förekommer även i södra Asien, Melanesien och Australien, rapporterar Nicholas Crawford och hans medarbetare i tidskriften Science. Den tidigare uppfattningen har varit att människor i dessa områden har utvecklat nya anlag för mörkt hudpigment som skydd mot solens ultravioletta strålning, oberoende av sina afrikanska anfäder. De nya resultaten visar i stället att generna uppstod i Afrika och sedan spred sig österut.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

"Jämfört med många andra djur är vi människor genetiskt lika varandra."
Detta är ett påstående som man ofta får höra, men vad finns det för grund för det. Vilka djur har man jämfört med? Hundar, gulärlor, duvor? Vad menar man med "lika" och "olika"? Har man bara räknat antalet gener som varierar? Har man klassificerat gener efter en hierarki där vissa har tydlig effekt på utseende, beteende, fysiologi mm, och som samvarierar geografiskt, dvs sådana skillnader som kan motivera att man talar om ras. Det förefaller mig som om det senare inte behöver ha något med antalet gener att göra.
I jämförelse med t ex gulärlor (som har en mängd klassificerade raser) måste ju mänskligheten vara minst lika diversifierad - åtminstone vad det gäller gener som har tydlig effekt.
Det kan inte finnas något tvivel om ATT det finns olika människoraser.
Sedan må man tycka att "ras" är ett otydligt definierat begrepp, som återspeglar Carl v Linnés religiöst grundade statiska naturuppfattning. Ett kladiskt släktskapsdiagram kan bättre beskriva variationen utan att man behöver kivas om exakt hur många dessa raser är.