Annons

I en ny studie har forskarna undvikit ett binärt könsbegrepp, och sedan kopplat detta till grad av oro.

Bild: 
Istockphoto

Kvinnlig identitet kopplad till oro

I en ny studie fick personer själva bedöma hur kvinnliga respektive manliga de uppfattade sig. Kvinnor som inte såg sig som särskilt kvinnliga uttryckte lika lite oro som män.

Författare: 

Publicerad:

2018-12-21

Kvinnor är generellt sett mer oroliga och mindre riskbenägna än män, det har visats i många studier. Förklaringarna har varierat, men ett nytt sätt att undersöka kopplingen mellan kön och oro har varit att låta svarande i en enkätundersökning själva bedöma hur kvinnliga respektive manliga egenskaper de hade och se sambanden till oro.

– Detta är ett relativt nytt sätt att mäta könsidentitet, säger Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och medförfattare till artikeln.

– Vi har frågat respondenter hur de själva uppfattat sig, säger hon, ungefär som de själva får placera in sig på höger-vänsterskalan i politiska enkäter. Sedan får de själva lägga in vad de vill i denna definition av kvinnligt och manligt.

Många av de svarande förknippade kvinnliga egenskaper med omsorg och empati, medan de förknippade manliga egenskaper med styrka och självsäkerhet. 

Det visade sig när forskarna analyserade graden av oro för flera olika fenomen och de mer flytande könsidentiteterna att det inte var någon skillnad på graden av oro hos män och de kvinnor som inte såg sig själva som så kvinnliga. Medan kvinnor med många typiskt kvinnliga egenskaper uttryckte mer oro.

– Vi tror att kvinnors oro handlar om att man tar ansvar för mer av vad som sker i världen, säger Lena Wängnerud.

–Vad som är kvinnligt och manligt är inte en gång för alla givet och de flesta personer i vår undersökning uppfattade att de hade en blandning av kvinnliga och manliga egenskaper, fortsätter hon. Vissa kvinnor identifierar sig mer med det som uppfattas som typiskt manligt, precis som vissa män identifierar sig mer med det som uppfattas som typiskt kvinnligt. Detta avspeglas sedan i andra uppfattningar om världen.

Resultaten är publicerade i Politics & Gender, och bygger på över 1 500 svenska enkätsvar från SOM-institutet från 2013.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
11 nummer 859 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Jag tycker våra förfäder hade ett tänkvärt sätt att gestalta de olika "andar" vi kan vara besatta av.
Oden hade två "kunskapare", Hugin och Munin. Han visste allt och höll sig underrättad genom korparnas rapporter. Varje kväll fick han reda på vad som skett och vad som var å färde, från två olika perspektiv, ett framåtsyftande, handlingsinriktat och ett bevarande, tillbakablickande.
Namnet Hugin står för "hågen", dvs den framåtdrivande lusten, förändringen, hoppet som livstråd (risktagandet), agerandet, hugget som förändrar, egots kraft o.s.v. Sidor som vi i dag tycker är typiskt manliga. Hugin minns inte. Men han kommer ihåg - att göra något alltså.
Namnet Munin är från mund, "mån" som i vara mån om något. I engelskan finns "mind" som i "mind your own business". Munin bryr sig, försvarar det nuvarande, minnet, värnandet, vårdandet är viktigt, att hålla samman, interagera och gilla likheter.
De asatroende tyckte inte att dessa mänskliga sidor var knutna till könet. De valde därför två korpar som bärare. Kanske för att könen ser lika ut.
Den här upptäckten gav mig kännedom om ett synsätt på tillvaron som närmade sig filosofi eller vetenskapsteori likt Hegels: tes, antites, syntes. Vetandet, världsordningen (Oden = ordningen, lagarna) är en produkt av kommunikation (Munin) och skiljaktigheter (Hugin). Ohms lag säger att kommunikationen (1/R) x spänningen (U) = Det som betyder något (I)
För mig fick t.ex. "myndigheter" annan betydelse. Det betyder ju några som bryr sig!
Jag menar kort sagt att könet säger inget om en enskild persons karaktär. Jesus var Munin och Thatcher var Hugin.
PS: Det blir inte rättvisande att förkorta på det här sättet. Det verkar galenskap. Men så är det inte riktigt...

Lägg till kommentar