Annons

Armenien, Malaysia och Etiopien är några exempel på länder där demokratin faktiskt har förbättrats de senaste åren.

Demokrati på fortsatt reträtt

För trettonde året i rad har demokratin i världen minskat visar en ny rapport.

Annons

Publicerad:

2020-02-06

Vi ser en fortsatt tillbakagång av demokratin i världen, enligt den årliga rankning som organisationen Freedom House genomför. I hela 68 länder har demokratin försämrats under 2018, medan den har förbättrats i 50. Ända sedan 2006 har fler länder försämrats än förbättrats varje år.

Denna tillbakagång kan dock inte jämföras med de stora framstegen under slutet av 1900-talet, men mönstret är påtagligt och tydligt. Ett exempel är USA, som fallit stadigt de senaste tio åren – alltså redan innan Donald Trump blev president. Det handlar om minskad pressfrihet och försvagade medborgerliga rättigheter.

Försämrad demokrati i Tanzania och Nicaragua

Bland ljuspunkterna kan man dock nämna till exempel Armenien, Malaysia och Etiopien, som alla förbättrats på senare år. De som försämrats mest är Nicaragua, Tanzania och Venezuela. De länder där det är allra värst är Syrien, Sydsudan och Turkmenistan – medan de skandinaviska länderna ligger i topp.

Freedom House utvärderar demokratin i 195 länder utifrån 25 indikatorer, till exempel politiska rättigheter, yttrandefrihet och valprocessens integritet. Indikatorerna bygger på FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter.

Även Varieties of Democracy, V-dem, som forskare vid Göteborgs universitet ger ut, ger en bild av fortsatt förfall av demokratin. De pekar ut länder som Brasilien, Indien och USA som är i riskzonen för auktoritära tendenser.

Källa: Freedom house

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1