Annons

7 000 runinskrifter nu sökbara på nätet

En databas med Skandinaviens alla 7000 runinskrifter har öppnats på nätet. Den användes tidigare bara av forskare, men är nu tillgänglig för alla.

Annons

Publicerad:

2020-12-03

Databasen Runor bygger på gps-data för runristningar på bland annat stenar och bergshällar, precis som appen Fornsök med alla fornlämningar, som F&F tidigare skrivit om. Genom att ange sin position kan man se vilka ristningar som finns i närheten. Bakom båda apparna ligger Riksantikvarieämbetet, RAÄ.

Inskrifterna beskrivs och förklaras via länkar till Samnordisk runtextdatabas, som ägs och förvaltas av Uppsala universitet. Den kunde tidigare bara användas via ett program som forskare laddade ned på datorn.

Arbete pågår med att steg för steg lägga in bilder på alla runinskrifter, och även 15.000 foton av bildstenar. Dessa är vanligast på Gotland och är målade istället för ristade, oftast utan runor. Länkar finns också till bokverket Sveriges runinskrifter i snart 15 band, som digitaliseras fortlöpande.

– Grundidén är att varje runinskrift har en egen sida kopplad till en karta. Genom att klicka på länkade ord kan man vandra omkring i olika kategorier. Om man till exempel klickar på ristarens namn, som Visäte, så får man upp alla ristningar som han har gjort och kan läsa mer om dem, säger runforskaren Magnus Källström vid RAÄ.

Mer material läggs till

Ytterligare information kommer att knytas till databasen, som arkeologiska rapporter och artiklar ur den vetenskapliga arkeologiska tidskriften Fornvännen. Det gäller även äldre material som nu digitaliserats. Språk- och runforskaren Otto von Friesens stora samling av anteckningsböcker och foton från 1900-talets första decennier, förvarats vid Uppsala universitetsbibliotek, finns redan tillgängligt.

Ristningarnas texter anges som de är ristade, samt på fornsvenska, svenska och engelska. De svenska transkriberingarna läggs till efter hand.

– Material som tidigare varit svåråtkomligt görs på det här sättet mer tillgängligt för språkforskare, arkeologer, historiker, kulturgeografer med flera. Men även om man bara är allmänt intresserad kan ta del av materialet, säger Magnus Källström.

De flesta runinskrifterna är från vikingatiden

Av Skandinaviens cirka 7000 runinskrifter finns omkring 4000 i Sverige, tre fjärdedelar på fristående stenar och hällar. De flesta är från vikingatid. Utöver det finns ristningar på gravhällar, ben, metallbleck och i några få fall även trä.

Förutom ristningar i de skandinaviska länderna ingår även sådana som gjorts av skandinaver i till exempel Ryssland. Fornengelska inskrifter och ristningar på kontinenten före år 700 finns däremot inte med.

Här hittar du appen Runor.

App hittar fornminnen med gps

Appen Fornsök med landets alla fornlämningar har fått gps-funktion som gör det lättare att hitta dem.

2020-09-03

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Ni uttrycker er lite förvirrande om Fornsök och Runor, genom att kalla dem för appar. Visst är det fråga om applikationer, dvs någon form av IT-system, men flertalet associerar nog begreppet appar med en till en smartphone eller liknande nedladdningsbar applikation och så är det ju inte! Det är fråga om system man når via en webbläsare, om än smart anpassade till sådana klienters skärmar. Ingen idé att leta i exempelvis Googles Play Butik alltså!

Sedan är det väl värt att notera att man via Fornsöks olika filter ganska enkelt kan söka fram t.ex. runristningar i det område man befinner sig.

Lägg till kommentar