Annons

Ledare: Den största upptäckten

Annons

Vad är det största vetenskapliga genombrott som kan göras? Buden är säkert många - lösa cancerns gåta, erhålla obegränsade mängder energi ur fusion, återskapa livets uppkomst ur död materia, finna en fysikalisk enhetsteori för "allting", kunna flerfaldiga människors livslängd. Svaren på somliga av de stora frågorna är kanske oåtkomliga, exempelvis vad som låg bakom big bang eller varför naturlagarna ser ut som de gör.

Till skillnad från de nämnda frågorna kan den största existentiella frågan besvaras med ett enkelt ja eller nej: huruvida det finns liv på andra ställen än på jorden. I och för sig vore det anmärkningsvärt (ett understatement, det erkänns) redan att hitta lämningar av utdöda eller slumrande mikrober på Mars, men eftersom vi vet att meteoriter har färdats mellan denna planet och jorden så kan liv där ha samma ursprung och ha haft liknande förutsättningar som vårt.

Det verkligt avgörande ur existentiell synvinkel vore om vi hittade liv i något annat solsystem, liv som kanske bygger på andra beståndsdelar eller principer än det här på jorden. Upptäckten att liv finns i ett annat planetsystem - och i så fall säkert i många andra! - skulle ge oss människor en helt ny plats i världsalltet. Mest påverkat blir, intressant nog, inte naturvetenskapen utan humanvetenskaperna och deras tillämpning i samhället. Religion, filosofi, psykologi och andra områden som har att göra med hur vi uppfattar livet och människan skulle omskakas rejält.

Och forskning pågår. F&F har löpande rapporterat om de upptäckter av exoplaneter som gjorts sedan 1995 (fler artiklar i ämnet kommer), och redan i detta nummer resonerar Göteborgsfysikern Maria Sundin om var någonstans i Vintergatan förutsättningarna för liv är goda.

Finns det liv därute kommer vi förr eller senare att hitta det. Kanske i vår tid.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Det har alltid varit självklart för mig att Vintergatan formligen kokar av intelligent liv och högtstående civilisationer, men nu plötsligt slås jag av tanken - eller snarare insikten - att det tämligen säkert inte alls finns några tekniskt avancerade varelser därute. Möjligen några bakterier på Mars. Och inte gör det mig särskilt nedslagen. Detta skyddar oss nämligen från fientliga angrepp från yttre rymden och lägger ett väldigt ansvar på oss människor. Och då tänker jag inte så mycket på miljön och klimatet (som är nog så viktiga ting) utan på mänsklighetens självpåtagna uppgift att utforska verkligheten, däribland fysikens lagar och universum, och kanske så småningom (om tusentals år) kolonisera andra planeter långt borti Vintergatan. Förr eller senare går vår sol under (om knappt 5 miljarder år), och då måste mänskligheten ha lämnat planeten jorden. För gott.