Annons

Svenskar positiva till invandrare som anpassar sig

Kulturellt och geografiskt avstånd hänger ihop, visar årets Mångfaldsbarometer från Uppsala universitet.

Annons

Trots de kulturella avstånd som listan här intill visar, anser över 80 procent av svenskarna att de har goda eller ganska goda erfarenheter av kontakter med personer med invandrarbakgrund. Unga högutbildade kvinnor och personer i storstäder är mer positiva till mångfald.

Men samtidigt tycker 82 procent att invandrare är skyldiga att anpassa sig till svenska vanor. Dessutom tycker 64 procent att utlänningar som begår brott i Sverige ska utvisas. Därutöver finns en liten, men växande grupp, 6 procent år 2006, som är extremt negativa till invandrare.

- Det är möjligt att det senaste årets bråk om de danska Muhammedteckningarna har lett till denna ökning, säger Irving Palm, docent i sociologi vid Uppsala universitet, som varit med och utformat undersökningen.

Mångfaldsbarometern bygger på enkäter med nära 1 000 personer.

Kulturellt avstånd. Svenskarna anser sig stå närmast övriga nordbor och andra västeuropéer.

 1. Norrmän
 2. Finländare
 3. Engelsmän
 4. Tyskar
 5. Amerikaner
 6. Polacker
 7. Greker
 8. Judar
 9. Ryssar
 10. Chilenare
 11. Kroater
 12. Serber
 13. Bosnier
 14. Thailändare
 15. Turkar
 16. Kineser
 17. Kurder
 18. Iranier
 19. Romer
 20. Araber
 21. Somalier
 22. Irakier

Återkoppling: Judarna är ingen folkgrupp

I listan över vilka svenskarna anser sig stå närmast kulturellt, baserad på den så kallade Mångfaldsbarometern från U

2007-06-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Språket är samlingsbron till kommunikationer på alla möjliga kanaler.Utan språkfärdigheter finns ej existens utom utanförsskap.Språket är frihetens redskap att vara eller icke vara och det är ett heltidsjobb i samexistensen med andra sinnaliknande medborgare i ett förnuftigt samhälle. Utan språk man är både blind och döv samt beroende av andra liksom utan händer och fötter att ta vidare i livets alla utmaningar.

20.Araber
22. Irakier

Om inte jag minns helt fel så är väl irakier också araber? :P