Annons

Neutriner från underjorden fångade

Budbärare från jordens inre berättar om processer djupt nere under jordskorpan.

Annons

Neutriner är partiklar med mycket liten massa, och de växelverkar ytterst sällan med annan materia. Därför är de nästan omöjliga att fånga. Men man vet att de skapas i enorma mängder i fusionsreaktioner i solen, liksom i vanliga kärnreaktorer på jorden. De strömmar även hit med kosmisk strålning. Fysikerna har lyckats mäta neutriner från alla dessa källor. Däremot har man hittills aldrig sett neutriner som kommer från fusionsreaktioner inuti jorden.

Nu har dock några dussin sådana fastnat i en detektor i Kamioka, Japan. En ballong, 13 meter i diameter, innehåller vätska som skickar små blixtar så fort en neutrino passerar. Man tror sig nu ha sett ungefär en sådan geoneutrino per månad. Detektorn är placerad under jorden i en gammal gruva för att undvika störningar från andra neutriner, men ändå noterar man skurar från en närbelägen kärnreaktor.

Neutrinerna kommer från radioaktivt sönderfall av uran och torium i jordens inre. Värmen som genereras i dessa reaktioner värmer jorden inifrån, bland annat driver den plattektoniken (kontinentaldriften) och ligger bakom vulkanutbrotten. Dessa processer är än så länge dåligt kända, men nu har man i alla fall fått fatt på budbärare från jordens värmemotor.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Instämmer med Din åsikt att värme utvecklas iJordens kärna genom sönderfall av uran och to-rium. Det bildas heliumgas som lagras i hålrumi kärnan (ser ut som ost), varifrån den sipprarupp genom manteln i kanaler och bildar s k hotspots som ger upphov till vulkaner. Gasen bildarbubblor i magman liksom koldioxiden som fårchampanjen att spruta. Trycket är mycket högtoch kan leda till sprängning av vulkanberg, omgasen frigöres av en djupgående jordbävning.Men ansamlingen av helium kan leda till kärn-sprängning av U-235, varvid bildas väte somföljer heliumgasen. Då vätet passerar diamanti manteln bildas metan, som kan utnyttjas avbakterier och som därvid bildar olja.