Annons

Bränsleceller i telenätet

Efter stormen Gudrun letar teleoperatör efter säkrare reservkraft.

Annons

Publicerad:

2005-10-01

Mer än 800 av Telia Soneras telestationer blev utan ström efter stormen Gudrun. Stationerna har visserligen reservkraft, men på de små stationerna räckte den i vissa fall i bara några timmar. Det dröjde sex veckor innan den sista telestationen fick tillbaka sin el.

I ett försök som stöds av Försvarets materielverk och Post- och telestyrelsen prövas nu i stället bränsleceller som reservkraft. I en station testas vätgas som bränsle och i en annan drivs bränslecellen med metanol.

- Ett bränslecellsystem är säkrare än blybatterier och fungerar så länge det finns bränsle, säger Dag Lundén, miljöchef på Nät och produktion på Telia Sonera till tidningen Ny Teknik.

Även miljön skulle vinna på ett byte, eftersom flera ton blybatterier kunde bytas ut mot bränsleceller. Nackdelarna med bränsleceller är att tekniken är omogen och tio gånger dyrare än blybatterier.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Hej! I artikel tas kostnaderna för bränsleceller upp.Min kommentar är att sättet att räknaavslöjar ofta hur man tänker och planerar. Initialkostnaderna för olika typer av bränsleceller kan vara höga men i det långa loppet? Låt oss ta en utbordare med 8 hkr-elmotor med eltillförsel via en Pemcellstack.en sådan motor ger ju oerhördamiljöfördelar:Tyst.inga avgaser,inget bensinspill varken till sjöss eller på land.Ett nytt användningsområde ger sig genast.Vi har ett miljövänligt reservaggregat,som dessutom ger oss en biprodukt rent vatten. Istället för att döda fisken kan vi fiska upp den och äta den.Med detta sagt torde kostnadsbilden bli en helt annan än i de korta tankarnas forskningsland.Kjell Mott