Annons

KI-forskare blev Årets förvillare

Till Årets förvillare 2004 har Föreningen Vetenskap och Folkbildning utsett docent Olle Johansson, Karolinska institutet.

Annons

Det är femte gången sedan utmärkelsen började delas ut för arton år sedan som den går till en akademiskt verksam forskare. Johansson får priset "för hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för allehanda negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Olle Johansson får priset som en av de främsta representanterna för de alltför många forskare som, för att dra uppmärksamhet och medel till den egna verksamheten, sprider oro bland allmänheten genom att i massmedierna presentera obestyrkta hypoteser som etablerade fakta".

Till Årets folkbildare 2004 har utsetts journalisten Robert Aschberg. Han "har för en bred publik avslöjat vattenvirvlare, slagrutegängare, hästpratare, hästhårsanalytiker, s.k. medier och andra utövare av pseudovetenskap som simpla charlataner".

Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 10 000 kronor. Årets förvillare får inga pengar.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Det är svårt att bryta ny mark. Jag har med intresse under flera år följt" Årets förvillare" i hans otacksamma arbete kring elöverkänsligheten. Vad ni och andra oinsatta kritiker har gjort är att ni med vaga kunskaper bara skummmat på ytan. Ni har inte läst mycket av den internationella forskningen som talar för att elöverkänslighet finns, ni har inte varit tillsammans , levt med en eller flera elöverkänsliga personer under en längre tid. Det ni också saknar är en tillräckligt djup kunskap i el-fysik + fysiologi(biologisk och medicinsk) + kemi. Denna kunskapskombination är sällsynt men nödvändig men man måste också ha mod, prestigelöshet, kreativitet, kunna lyssna utan att få skrämselhicka av det nya: "detta få inte vara sant". Jag är inte förvånad över priset. Man kanske kan bevisa att tystnad inte finns genom att hela tiden pladdra. Så gör ni. icke utan viss ovänlighet. Ernst Thysell

Vore väl ändå författaren Dan Brown som med sin bok Da Vinci Koden förvillat en stor del av den bokläsande mänskligheten. En större historieförfalskning var det länge sedan vi såg. Boken har påverkat många att få en fantasifull historisk bild av verkligheten. Värre blir det då boken även ska filmas. Och redan nu ordnar flera reseföretag (åtminnstone i USA) resor i bokens spår. Jag förvånar mig över att inte Brown fick priset denna gång då jag hade förväntat mig detta.