Annons

Internationell sjöfart oväntad utsläppsbov

Transporter till havs belastar miljön, men utsläppen är svåra att reglera.

Annons

Nya beräkningar visar att sjöfarten i världen förbrukar dubbelt så mycket bränsle som man tidigare har räknat med. Utifrån detta bedöms också sjöfartens utsläpp av främst koldioxid och kväveoxider vara två gånger större globalt sett än man tidigare trott. De nya beräkningarna har gjorts av James Corbett, University of Delaware i USA, och Horst W. Köhler vid företaget MAN B&W Diesel i Tyskland.

- Sjöfartens bidrag till de globala koldioxidutsläppen torde inte vara större än 5 procent, medan kväveoxiderna uppgår till omkring 10-15 procent, berättar Peringe Grennfelt vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Kväveoxiderna är inte bara skadliga i sig, de påverkar också bildningen av marknära ozon. Gasen skadar människors hälsa och har även negativa effekter på skog och annan växtlighet. Dessutom är det en växthusgas. Den täta fartygstrafiken i exempelvis Nordatlanten bidrar väsentligt till halten av marknära ozon i kustområdena, men givetvis också till försurande svavel- och kvävenedfall.

Sjötransporter har tidigare ansetts vara jämförelsevis miljövänliga. Men oljetanker, fraktfartyg och militära fartyg använder som regel oren bunkerolja som är rik på svavel och kväveföreningar.

- I dag finns effektiv reningsteknik även för fartyg med stora dieselmotorer, men den används sällan. I Sverige är dock situationen bättre än på många andra håll. Vi har en lagstiftning och ett system med farleds- och hamnavgifter som gynnar miljövänlig sjöfart, säger Peringe Grennfelt.

Varken sjöfartens eller luftfartens koldioxidutsläpp omfattas av Kyotoavtalet som har slutits länder emellan. Trafiken med de stora fartygen går främst på internationellt vatten, där enskilda länder inte har mandat att påverka. Detsamma gäller luftrummet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Så att inte luftrummet och internationellt vatten blir laglöst land i utsläppsavseende. Det berör oss alla om vi ska få en något så när ren miljö utan miljökatastrofer. Någon måste ta och få det övergripande ansvaret. Att få alla stater där vissa är allt annat än demokratiska att bry sig om miljön när pengar hägrar i motsats agererande är en utopi. Men det internationella vattnet och luftrummet bör kunna kontrolleras av en organisation som FN. Tekniken finns att rena utsläppen andra bränslen går att använda att tänka kortsiktigt eonomiskt är vansinnigt för framtiden. FN bör kunna agera internationellt som en stor miljöpolis där sanktioner och böter kan vara påtryckningsmedlet mot stater som tillåter skepp med föråldrade diselmotorer och föråldrade bränslen.