Annons

Fönster som tvättar sig själva

I många forskningsprojekt försöker man efterlikna naturens eget sätt att göra sig ren, till exempel lotusblommans blad som rengör sig själva.

Annons

- Sedan en tid har man upptäckt att en tunn genomskinlig film av titandioxid kan användas på fönsterglas, säger Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet.

Tekniken bygger på att beläggningen reagerar med de ultravioletta solstrålarna i vanligt dagsljus. Då sker en fotokatalytisk process som gör att organiskt smuts bryts ner. Det mesta omvandlas till vatten och koldioxid som genast försvinner. Det andra steget i processen sker när regn eller vatten träffar glaset. Eftersom beläggningen drar till sig vatten bildas inga droppar på glaset. I stället sprids vattnet ut jämnt över en större yta, och när vattnet rinner eller spolas bort tar det med sig resten av smutsen.

- Det kostar en hel del, men är naturligtvis en listig lösning för exempelvis fönster i höga byggnader, säger Lars Hultman.

Förutom fönsterglas med titandioxid finns i dag andra produkter som kakel och sanitetsporslin. Forskning pågår även för att se om processen kan användas i vägbeläggningar för att rena bilavgaser.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Uppfinningen är otroligt intressant och kan säkert användas i många sammanhang. När den väl blir ekonomiskt intressant för fler. Men innan den kommer till användning i stor skala bör beläggningen noga testas på miljön. Så vi inte plötsligt har fått en ny PCB eller asbets-problematik igen om några år.

Självklart måste alla miljöaspekter vägas in. Om tekniken även kan användas för att rena bilavgaser och kanske fler utsläpp, är detta också en faktor att väga in.

Titandioxid låter inte farligt. Titanium är väl ingen problematisk tungmetall.