Annons

Otålighet frestar på!

Tidspress och fientlig attityd höjer blodtrycket, visar ny amerikansk studie.

Annons

Publicerad:

2004-01-01

Psykosociala faktorer spelar roll för risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Så kallat typ A-beteende har länge ansetts vara en sådan riskfaktor, men exakt vilka beteenden som är riskfyllda har varit oklart. Nu redovisar forskare i det amerikanska läkarsällskapets tidskrift JAMA att den som är otålig och rastlös eller fientligt inställd till omgivningen ligger illa till.

Forskarna följde drygt 3 300 amerikanska män och kvinnor från fyra storstadsområden. När studien inleddes på 1980-talet var deltagarna mellan 18 och 30 år gamla. Efter femton år hade 15 procent av deltagarna högt blodtryck.

Forskarna undersökte fem grupper av psykosociala faktorer: otålighet/tidspress, fientlighet/aggressivitet, tävlingsinstinkt, depression och ångest. De första tre är nyckelfaktorer i typ A-beteende.

Exempelvis mätte forskarna fientlighet genom att försökspersonen fick besvara femtio sant/falskt-frågor av typen "Om någon beter sig illa mot mig, vill jag av princip gärna ge igen" eller "Jag gillar att hålla folk i ovisshet om vad jag ska göra härnäst".

Det visade sig att personer som uppvisade de högsta testvärdena för fientlighet löper 84 procent högre risk att drabbas av högt blodtryck än de som hade lägst mätvärden. Lika mycket ökade risken hos de personer som var mest otåliga och tidspressade. Sambandet gällde oavsett andra riskfaktorer som ålder, övervikt eller hur mycket man rör på sig. Tävlingsinstinkt däremot, som är den tredje komponenten i typ A-beteende, höjde inte blodtrycket.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

I artikeln står följande "Det visade sig att personer som uppvisade de högsta testvärdena för fientlighet löper 84 procent högre risk att drabbas av högt blodtryck än de som hade lägst mätvärden. Lika mycket ökade risken hos de personer som var mest otåliga och tidspressade." Det visade att det fanns samband mellan dessa variabler och risk för högt blodtryck. Säkert ett riktigt resultat. Men troligen fanns också personer i studien som inte uppvisade att de var i riskzonen fast de enligt testresultatet borde vara det. Vad jag vill säga och det gäller inte bara denna undersökning är att det inte går att generellt säga något som att riskbeteenden innebär risk för alla uppvisar riskbeteenden vad dessa nu är. Det finns de som motsäger de flesta undersökningar undantagen. De som mår bra av det andra riskerar sin hälsa genom. Otålighet och tidspressning kan vara en morot som vissa mår bra av. Skullle de inte få uppleva detta skulle de få högt blodtryvck av leda och intre oro. Så kan psykosociala faktorer påverka individuellt. Många upplever samma riskbeetende och riskerar samma sak, andra däremot motsaten. Många gånger kommer aldrig detta fram i en undersökning. Man gör ett val på hur något presenteras. Anomaler döljs.