Annons

Varma, trevliga och udda

Författare: 

Publicerad

2005-03-09
På bio är invandrare sympatiska och varma och svenskar de möter ofta kalla. Åtminstone om man går på svensk film. Det menar sociologen Carina Tigervall i sin avhandling om invandrare i svensk film. Till skillnad från vad man skulle kunna tro skildras invandrare ofta positivt. Sällan eller aldrig är det tvärtom och inte heller har det skett något trendbrott i och med filmer som Jalla, Jalla eller Vingar av glas. Däremot finns det sedan 1970-talet en tydlig tendens att understryka invandrarnas annorlundahet. Exotism är en vanlig ingrediens i filmer om invandrare. Och det kan också bidra till en vardagsrasism menar författaren. Resultatet är kanske inte helt oväntat - hur skulle det se ut om man gjorde en film om invandrare som illvilliga skurkar? - men inte heller ointressant eftersom det ofta hävdas att medier bara ger en - negativ - bild av invandraren.

Kommentera:

7

Dela artikeln:

Kommentarer

Är det verkligen vettigt att avlöna en doktorand i flera månader för att denna ska kunna producera en uppsats om film som knappast kommer få större genomslag än en ordinär debattartikel i någon lokaltidning.

Dels kan man ju säga att just den här doktoranden faktiskt redan fått mer uppmärksamhet än så i och med vår diskussion. Dels, och viktigare, så bör varken doktoranders eller andra forskares insatser bedömas efter hur vilket genomslag den får i media. Det finns dålig forskning som får stort genomslag och bra och kanske framför allt udda eller ny forskning som inte får genomslag alls. Det är helt enkelt väldigt riskabelt att bara bedöma forskning efter vad media för tillfället tycker är intressant.

Jag diskuterar ju inte uppsatsens slutsatser utan huruvida uppsatsen var värd att bekosta, om vi nu antar att denna diskussion har så stort genomslag. Inte heller bedömer jag forskarens insatser.Vad jag ifrågasätter är själva samhällsnyttan. För, ur skattebetalarens perspektiv, är det inte rimligt att forskningsresultat man får fram kan användas till något annat än att omvandla en student till doktorand?

Ellison: Men inte kan man väl alltid stirra sig blind på att forskningen ska vara samhällsnyttig? I så fall skulle ju i stort sett ingen grundforskning kunna ske.

Menar du att i stort sett ingen grundforskning är samhällsnyttig?

Jag skulle kunna räkna upp 100 ämnen som är mindre värda att bekosta än detta, och som säkerligen forskas på just nu.

Jag menar att i mycken forskning, speciellt grundforskning, kan man inte alltid se samhällsnyttan direkt utan kanske först efter flera år. Jag tänker på ämnen som t.ex. teoretisk fysik och matematisk forskning, där det som främst styr forskarna är deras nyfikenhet. Vad jag förstår så minskar anslagen till denna forskning just p.g.a. nyttighetskraven.