Annons

Svenska 15-åringar halkar efter

Publicerad

2004-12-07
Svenska 15-åringar ligger sämre till i flera ämnen jämfört med skolelever i andra OECD-länder än vad de gjorde år 2000. Det visar den nya så kallade Pisa-undersökningen. De ämnesområden som har undersökts är matematik, naturvetenskap, problemlösning och läsförståelse. Finland hamnar på första plats i allt utom problemlösning där de kommer tvåa. Sverige placerar sig på tionde plats i matematik och problemlösning, på nionde plats i naturvetenskap och på femte plats när det gäller läsförståelse. De svenska skolledarna uppger i högre grad att fler elever är oroliga och stör på lektionerna. Eleverna kommer också oftare för sent.De goda resultaten i tidigare Pisa-undersökningar har tagits som intäkt för att den svenska skolan visst håller måttet, alla uppenbara problem till trots (F&F 7/03:Efter 50 år av reformer).
2

Kommentarer

Sverige har alltid legat bra i Pisaundersökningarna och skolan är fortfarande bra. Jag tror att det är ett tillfälligt undersökningsglapp. Vi har inte haft någon reform på senare år som skulle kunna förklara den tillfälliga nedgången. Vänta på nästa undersökning så får du se att vi är på topp igen!

Jag bor i Tyskland och ser en del uppenbara skillnader. I Sverige är problemet ordningen i klassrummet. Jag har hört flera tala om störande miljö. Det kan vara svårt att ändra på. Men de svenska lärarna har en utbildning och förståelse för pedagogik som saknar motstycke i Europa. Svenska skolan måste komma till rätta med sen ankomst och en eventuellt störande miljö, då kommer svenska skolan att vara i världsklass.