Annons

Är det äckligt?

Författare: 

Publicerad

2009-06-10

Tycker du det är äckligt med bakterier? I så fall, hur vet du att du är en människa och inte en bakterie? Det kanske är en konstig fråga, men du är ett vandrande ekosystem. Det finns nästan två tusen olika arter av bakterier på och i din kropp. På huden finns de flesta arterna på dina underarmar. Om en mikrobiolog skulle komma och ta en slumpmässigt utvald cell från din kropp så skulle den cellen vara en bakterie i nio fall av tio. Bakterier finns överallt och vi behöver dem.

”Men oj”, kanske du tänker. ”Nästan två tusen olika arter.” Men vad betyder det egentligen? För att förstå hur våra kroppar fungerar måste vi också förstå ekosystemet människan, den miljö av bakterier som vi är anpassade till. Du själv tillhör en obruten kedja av organismer som överlevt och förökat sig under fyra miljarder år, som en gång var och sedan ständigt varit omgiven av – just det – bakterier.

Vi vet väldigt lite om bakteriernas mångfald trots att de är avgörande för livet på jorden. Bakterierna är maskineriet bakom jordens klimatsystem. Problemet är att de inte beter sig så som den klassiska biologin förväntar sig att arter ska göra. Olika arter utbyter genetiskt material mellan sig, ibland med hjälp av virus. Pågående forskning försöker hitta nya sätt att klassificera bakterier för att bättre kunna undersöka deras funktion. Så vad betydelsen är av de nästan två tusen arter av bakterier på våra kroppar vet vi egentligen inte fullt ut idag.

Det är dags att sluta föra krig mot bakterierna. Att vara människa är också att vara ett vandrande ekosystem där tusentals arter av bakterier ingår. Den överdrivna användningen av antibiotika inom djurhållningen, men också sjukvården, måste ses över. Bakterierna är ofta inte grundorsaken till problemen. Om vi kan få bättre kunskap om bakteriernas mångfald kan vi inte bara lära oss undvika onödiga infektioner. Vi kan också lyckas bevara antibiotika som ett skarpt vapen till de fall när det verkligen behövs.

3

Kommentarer

Det forskas en hel del på probiotika nu. Det skulle vara intressant att läsa om det i F&F. Bakterierna är ju ofta våra polare som du skriver. Antibiotika dödar ofta bakterier urskiljningslöst och används ofta helt i onödan. Probiotika kanske är lösningen på penicillinresistensen hos vissa stammar.

Då skulle jag vilja rekommendera [Frida Fåks artikel Så gör laktobaciller oss friskare](/tidning/2007/4/sa-gor-laktobaciller-oss-friskare) från F&F 4/07. Den täcker förstås inte allt som går att säga på ämnet, men är rätt intressant läsning ändå.

Lite mer finns att hitta i [listan över artiklar och notiser relaterade till bakterier](/taxonomy/term/176).

Bakgrunden till mitt blogginlägg var filosofiskt eftersom jag varken är läkare eller medicinare. Jag är växtekolog och det färgar också min biologiska syn på människan.

Jag tyckte mig se en konflikt mellan vår alldagliga syn på bakterier som sjukdomsalstrare och ny forskning om bakterier på människokroppen. Problemet med den alldagliga synen är att den indirekt bidrar till spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Sammantaget tycker jag att vi människor måste förändra vår syn på oss själva och lämna den platonska synen på människokroppen som något väldigt konkret och väldefinierat. Vi behöver ett mer ekologisk synsätt där vi också tar hänsyn till de bakterier som lever på oss och i oss. Vi behöver ett mer evolutionärt synsätt där vi betonar betydelsen av den ekologiska kontext som påverkat våra förfäders möjlighet till överlevnad. Det behövs för att vi ska få en bättre förståelse för vad som är sjukt. Det behövs för att vi ska kunna få kunskapen att undvika antibiotika som en behandling av enklare infektioner.

[Probiotika](http://en.wikipedia.org/wiki/Probiotic) är intressant och lyfter fram delar av det jag ville förmedla med blogginlägget. Samtidigt så visar forskningen på att det finns så väldigt många olika arter av bakterier på och i människokroppen, och dessa bakterier kan dela på genetisk information på olika sätt. Komplexiteten gör att det verkar svårt att tillföra ett gäng bakterier som en ”quick fix”. Därför tycker jag att [prebiotika](http://en.wikipedia.org/wiki/Prebiotics) stämmer bättre överrens med det jag är ute efter. Jag efterlyser därför en ny ekologisk människosyn där själva människokroppen med dess olika ekologiska förutsättningar är i fokus. Det skulle vara väldigt intressant att höra vad en medicinare eller läkare tycker om mina filosofiska funderingar!