Annons

Kommer inte åt. Cellgift (grönt) tränger in i den normala vävnaden i levern. I tumörcellerna från bukspottkörteln kommer giftet inte in eftersom tumören saknar kärl.

Bild: 
Kenneth Olive & Michael Jacobetz

Glesa blodkärl skyddar tumören

Annons

Att strypa blodkärl för att på så vis svälta ut och döda tumörer har diskuterats som cancerbehandling, men det beror helt på vilket slags tumör det handlar om. Cancer i bukspottkörteln är särskilt svår att behandla med cellgifter, och den skickar ofta i väg dottertumörer till andra organ. Båda dessa omständigheter gör att prognosen ofta är dålig.

Nu har amerikanska forskare hittat en förklaring till att behandlingen misslyckas: dessa tumörer har så få blodkärl att cellgiftet inte kommer åt dem. Forskarna studerade genetiskt modifierade möss som utvecklar denna form av cancer. Det gick då att se att om mössen fick cellgift tillsammans med en substans som stimulerar kärlbildning fungerar behandlingen bättre.

Nytt sätt att förutspå cancer

Det finns två varianter av en cancergen som är kopplad till bröst-, lung- och livmodercancer, och genens två proteinv

2007-10-01

Nytt sätt att krympa tumörer

Små fettballonger fyllda med läkemedel släpper ut sitt innehåll när de bestrålas med värme.

2007-04-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Kan även vara så att vanliga celler är i stort behov av syre medans cancerceller överlever utan syre och kväver normala celler i sin utbredning. Utan blodkärl blir det mindre tillgång till syre. Men om man alltid har fokus på att ta fram gifter som man kan sälja så blir man gärna lite trångsynt.

Men det är klart, jag är ingen forskare så dom har nog rätt.

Cancer i bukspottskörteln är en cancerform med mycket dålig prognos. Alla framsteg i behandlingsalternativ är därför välkomna. Ser inget i artikeln som talar om framtagande av nya dyra läkemedel, som verkar vara det du protesterar mot.

Onkologisjuksköterska

En fråga jag ställt på andra ställen, men inte fått svar på:

Cancerns egen hämmare

Såg på Vetenskapens värld 2003 där de visade cancersvulster som sände
ut ett medel som hämmade andra svulster/tumörer att växa, för att gynna sig själv, när ena tumören togs bort så började nästa växa och i sin tur sända ut det hämmande medlet.

Jag har ställt denna fråga på andra ställen tidigare, och ställer den även här.

Skulle man inte kunna kopiera detta medel för att hålla cancern stången likt tex HIV broms medicin?

Eller är det redan det som är cellgifter?