Annons

Foto Sanja Gjenero

Nu krossas matematikmyten

Seglivade biologiska argument punkteras.

Annons

Andelen kvinnliga matematiker på hög nivå är fortfarande mycket liten. Och fortfarande hörs röster som hellre söker biologiska än kulturella förklaringar till att så är fallet. För några år sedan sade till exempel dåvarande rektorn vid Harvard University, Lawrence Summers, att den intellektuella kapaciteten varierar mer bland män än bland kvinnor – och därför är de verkligt stora matematikbegåvningarna oftare män.

Men nu har den teorin, som lanserades redan 1894 av den brittiske sexualforskaren Havelock Ellis, punkterats. I en omfattande amerikansk studie analyseras provresultat från skolungdomar i 41 olika länder, inom det så kallade PISA-projektet (Programme for international student assessment).

I flera länder, bland annat Danmark, Nederländerna och Schweiz, är variationen bland pojkar och flickor lika stor, och det finns lika många flickor som pojkar bland de mest begåvade eleverna. Psykologiprofessorn Janet S. Hyde, som lett undersökningen, drar slutsatsen att avsaknaden av ett universellt könsmönster utesluter biologiska förklaringar. Rimligen är det i stället sociokulturella faktorer som påverkar i vilken utsträckning kvinnor väljer att fördjupa sig inom matematik.

Forskarna har även studerat könsfördelningen i den internationella matematikolympiaden. Andelen kvinnor är högre i lag från länder som präglas av större jämställdhet, enligt det index som används av World Economic Forum.

– Det är en mycket övertygande och seriös studie, och nu finns det så överväldigande bevis att man kan häpna över att den här debatten fortfarande pågår. Men det gör den, kommenterar Gerd Brandell, universitetslektor emerita vid Matematikcentrum, Lunds universitet.

Studien publiceras i tidskriften PNAS.

Studenter använder matematik mekaniskt

Kerstin Pettersson vid Högskolan i Skövde undersöker i sin doktorsavhandling hur det står till med de matematiska kun

2008-06-01

Omognad bakom mattefel

Bara en fjärdedel av de fel som grundskoleelever gör när de löser räkneproblem beror på bristande kunskaper i matemat

2002-01-01

Matematik - uppfunnen eller upptäckt?

Frågan om matematikens sanningsvärde är till syvende og sidst en trosfråga, menar Sten Kaijser, matematikprofessor i

2006-03-01

Diskriminering inte bara fördomar

Ju mer man tror på makthierarkier, desto mer benägen är man att diskriminera.

2008-03-01

Test skvallrar om dolda fördomar

Psykologer har börjat använda ett snabbtest för att mäta omedvetna attityder. Vi testade testet på JämO.

2007-04-01

Bokanmälan: Klassiskt och klurigt

En fristående uppföljare till Klassisk nöjesmatematik, en bok som gick igenom historiken bakom de vanligaste logiska

2006-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

10

Kommentarer

Men hallååå....
Kvinnor har i alla tider hållit på med matematik ......som aldrig har kallats matematik.......för att få ihop ett vävmönster fordras avancerade matematiska beräkningar, likaså för stickmönster, ett visst mönster fordrade ett vissta antal maskor eller trådar som skulle upprepas lagom många gånger beroende på storlek och bredd och dessutom måste man beräkna rätt mängd garn eller varp redan från början. I matlagning likaså - rätt mängd salt till det insaltade fläsket m.m.m. ... att sy om en vuxens byxor till ett barn fordrar också beräkningar.

Jag upphör aldrig att förvåna mig.

Mannen, enligt bibeln guds första skapelse, har sedan urminnes tider sett till att skaffa sig makt (och de som inte hade makt över andra män hade i alla fall makt över kvinnor) - både ekonomisk, politisk och religiös. Och givetvis inom vetenskap - inte minst inom matematik -, konst av alla slag och många andra områden. Mycket av denna makt finns kvar i dag- många vågar ju i dag inte ens ifrågasätta de manliga maktsymbolerna inom Islam (typ slöjor och allt annat som sätter kvinnorna i ett religiöst B-lag) Matematiken, som är en av de mest konservativa vetenskaper som finns, utgör inget undantag, och mannen har hittat på de mest märkliga ting för att åtminstone på något område hävda sin "överlägsenhet". Och fortfarande förtrycks kvinnor över hela världen för att tro att mannen är överlägsen i de flesta avseenden. Vad jag vet är det bara ett par avseenden som detta troligen är sant - fysiskt våld och förtryck mot oliktänkande och kvinnor - man nästan skäms över att vara man. Det känns märkligt att det skall behövas vetenskapliga studier för att bevisa självklarheter.

Nu är det förstås inte bara åt det det ena hållet man får mer extrema resultat vid större variation utan även åt det andra. Fler matteprofessorer i den ena änden och fler puckade fotbollshuliganer i den andra. Vilket nog faktiskt också var vad Harvardrektorn menade.

Men OK, nu säger den där studien alltså att den intellektuella nivån inte skiljer sig mellan könen varken i medel eller till spridningen, så då är det väl kanske så.

Men är det verkligen det enda sättet som det kan skilja mellan könen? Är det bara kulturella faktorer som förklara varför killar slåss mer, med nävarna eller kanske i andra fall med sina intellekt? Hormonerna då? Sånt kanske också kan vara en delförklaring till varför män dominerar på många områden? Bland de större djuren är det i alla fall inte direkt ovanligt att hannarna slåss om honorna på olika sätt. Har lite svårt att tro att det bara är "sociokulturella faktorer" som förklarar det i det fallet.

Visst är vi män och kvinnor olika fysiskt sett...
Men man kan göra studier på förskolenivå idag 2009 och då enkelt se hur vi vuxna redan i mycket tidig ålder belönar eller sanktionerar olika beteenden hos pojkar och flickor. Naturligtvis kan studien göras lika enkelt i en familj eller på en släktträff (där det kanske blir ännu tydligare). För i förskolan arbetar ändå en mycket medveten personal som kämpar med de här frågorna varje dag för att kunna ge alla barn lika möjligheter att utveckla olika sidor hos sig själva.
Det är så tydligt hur ett litet barn dagligen utsätts för kommentarer som är uppskattande eller nedlåtande från alla olika håll i samhället och ganska snart lär de sig koderna för vad som är ok för en flicka respektive en pojke - trist, för det innebär en begränsning för såväl flickor som pojkar. Vi borde få större möjligheter i våra små liv att utveckla de sidor vi verkligen innerst inne vill och inte enligt de förväntningar som finns runtomkring oss! Detta är inte ett motsatsförhållande till att vi fortfarande är olika fysiskt sett. Det handlar om att tillföra båda könen saker inte ta ifrån!!!

Visst är vi män och kvinnor olika fysiskt sett...
Men man kan göra studier på förskolenivå idag 2009 och då enkelt se hur vi vuxna redan i mycket tidig ålder belönar eller sanktionerar olika beteenden hos pojkar och flickor. Naturligtvis kan studien göras lika enkelt i en familj eller på en släktträff (där det kanske blir ännu tydligare). För i förskolan arbetar ändå en mycket medveten personal som kämpar med de här frågorna varje dag för att kunna ge alla barn lika möjligheter att utveckla olika sidor hos sig själva.
Det är så tydligt hur ett litet barn dagligen utsätts för kommentarer som är uppskattande eller nedlåtande från alla olika håll i samhället och ganska snart lär de sig koderna för vad som är ok för en flicka respektive en pojke - trist, för det innebär en begränsning för såväl flickor som pojkar. Vi borde få större möjligheter i våra små liv att utveckla de sidor vi verkligen innerst inne vill och inte enligt de förväntningar som finns runtomkring oss! Detta är inte ett motsatsförhållande till att vi fortfarande är olika fysiskt sett. Det handlar om att tillföra båda könen saker inte ta ifrån!!!

i de flesta fallen som du nämner är det honorna som bestämmer
de låter hanna slås bäst de vill.
en grek sade på sokrates tid att om vi låter kvinnor komma in i våra lärosäten så kommer de att visa att de är bättre än oss i alla hänseende utom att vi har monopol på att uppföra oss illa.

vi är olika. bland annat i att männ har en stark vilja att inte vara kvinlig.
kvinnor struntar i sådan.att vara man eftersträvasint i så höggrad som det omvända
vi har olika sätt att leva våra liv på och att använda vårt språk på
vi skroderar och skrävlar inte i som ni män.

låt oss vara håll er till de ni kan att vara man, det är i allafall kvinnan som väljer partner, det syns inte mins nu när kyrkans makt över kvinnan inte längre kan efterleva vad de förstod var en lag till makt för en elit.
lagen gällde att fördela kvinnorna till männen så att varje man fick en eller flera kvinnor genom den lagen kunde de hålla alla dessa milijoner tonåringar och yngre män på mattan de tenderade annaes att vilja angripa makthavarna på så sätt blev även männen förslavade, som kompensation fick de makten med kyrkans hjälp över kvinnan. med det lugnade de flesta unga män ner sej och gick maktmänniskorna tillhanda.

våldet vi ser nu är mannens frustration om att inte vara som förr nu måste de tävla med kvinnor också då det stora flertalet män har en förståelse om vad som verkligen händer runt omkring honom ligger på IQ 90.till 100 och de allra flesta kvinnors ligger över det.
så slår han nu vilt omkring sej han är hotad från alla håll och en ny manual för hur han skall vara finns inte. han är förlamad och hata kvinnor för det är ju hon som tagit all hans makt, eller.
när ett djur inte får välja fritt bland påtänkta friare till hennes barn degnererar släktet
vad hon går efter vet jag inte men det funkar kunskapen höjs bland stammarna

i det andra fallet det som kyrkan fann på degnererar stammen
samma med folkomflyttningar, folk från jordbruksländer som hamnar i ett högtekniskt land sänker medel intelegensen i det nya landet.

vi är olika sins imellan allihop låt oss vara det, varför måste mannens alltid ta ut sin ilska på oss kvinnor, alla dessa våldtäkter är inget annat än en makt fullkomlighet hos dessa män, som de ser inte stämmer med verkligheten

Att normalfördelningen av IQ har en större standardavvikelse för kvinnor än för män har varit känt länge och är väl etablerat. (Det må sedan bero på kultur och/eller biologi.) I klartext betyder det att det finns fler manliga genier såväl som fler manliga idioter än kvinnliga sådana. Det är rimligen EN förklaring till varför männen dominerar bland Nobel-pristagarna såväl som förklaringen till den manliga dominansen inom Mensa. Genomsnittligt IQ är dock lika mellan män och kvinnor.

För att detta mönster ska brytas krävs alltså inte bara påvisade förändringar bland de mest begåvade, utan även bland de minst begåvade. Med andra ord så behöver de dummaste kvinnorna bli ännu dummare för att matcha de dummaste männen, alternativt behöver de dummaste männen blir mer intelligenta för att kunna matcha de dummaste kvinnorna.

Hej!

Men, Pelle, var det inte just DEN teorin du beskriver som nu hade överbevisats? Så läste i alla fall jag artikeln.

Läste i ert senaste nummer att man nu fastställt att män och kvinnor kan vara lika begåvade i matematik fast kvinnor inte lika ofta av kulturella skäl.

Om man läser er text parallellt med texten i Outliers av Malcolm Gladwell så kan man förlänga era slutsatser till att gälla alla människor i allting. Förutsättningen är dock att alla fått samma (omfattande) programmering från unga år. Minst 10.000 timmar i varje ämnesområde. Förekomsten av genier fördunklar dock situationen eller hur man nu ska uttrycka sig.

För en tid sedan såg jag att man börjat lära helt små barn (från ca 3 mån) att läsa (i USA, var annars). Ja de kan av naturliga skäl inte läsa högt utan de får med tecken visa vad som gäller. Denna utbildning ger en formlig turboeffekt på hjärnan vad gäller läsförståelse och läshastighet. (De första som utsatts för detta är nu tonåringar.) Om det ger några spridningseffekter på matematisk förmåga vet jag inte.

Malcolm Gladwell tar upp asiaters något överlägsna matematiska förmåga och härleder det till räkneordens mer logiska uppbyggnad jämfört med de engelska räkneorden. Om detta är sant bör väl danska och franska barn ha det ganska så besvärligt?

Jag har använt begreppet begåvning, ett annat ord är intelligens. Men vad är det?
Låt mig ta några exempel med mig i förarsätet. Om jag skulle utsättas för ett intelli-genstest där man ska komplettera en serie figurer med nästa i serien (Ravens Progressive Matrices) då skulle jag bli satt under förmyndare. Det hjälper inte att jag läst matte på universitetet och har en ingenjörsexamen. Är jag då dum? För att kolla detta så gjorde jag några tester, fördelade över några år. Det första testet bestod i att genomföra division av ett 6-siffrigt tal med ett 3-siffrigt på en abakus. Jag har aldrig förr eller senare räknat på kulram men jag fann ut en metod!
Test nr 2 hittade jag i Ny Teknik. Där hade man komponerat en rätvinklig triangel av flera delelement. Så hade redaktionen bytt plats på 2 likadana element och se, där uppstod ett hål i den nya triangeln! Helt mot all rim och reson. Jo, jag löste det, men inte många andra. Redaktionen hade blivit överöst av klagomål! Det är klart att red. hade fuskat men hur.
Test nr 3 kom också från Ny Teknik. Du har ett cykelhjul. Det roterar ett visst antal varv på en viss sträcka. Så släpper vi ut luften och låter hjulet rulla samma sträcka. Fler eller färre eller samma antal varv? Det utbröt en viss palaver bland läsare och redaktion. Till sist gav man upp. Ingen visste något bestämt. Det påstods finnas lika många skäl för än det ena än det andra. Det gör det inte vill jag påstå. Som sagt, vad är intelligens?

Det finns naturligtvis andra test som kan ge en bild av en persons begåvning, s.k divergence tests, dvs man ska lämna så många rimliga svar som möjligt på en fråga. Exempel: hur kan du använda en tegelsten, hur kan du använda en filt. Sådana test är svårare att poängsätta då man kan komma i dispyt om svarens rimlighet.

Som sagt alla, män som kvinnor, vita, gula, svarta och röda, kan lära sig att bli virtuoser i vilket ämnesområde som helst med tillräcklig träning. Hög IQ kan hjälpa men det är inte säkert.

Haha. Vilka komiska kommentarer. Skärp er lite och slappna av!