Annons

Återkoppling: I strid med relativitetsteorin

Till min häpnad påstås i denna artikel att man på fullt allvar strävar efter att bygga rymdskepp som kan komma upp i hastigheter överstigande ljusets. Det är anmärkningsvärt att Forskning & Framsteg publicerar ett sådant uppseendeväckande påstående - helt i strid med relativitetsteorin och observerade fakta.
ULF SINNERSTAD, Professor emeritus i astronomi, Vagnhärad

Annons

Publicerad:

2008-01-01

Svar:

Artikelns rubrik, satt av tidskriftens redaktion, är något hårdragen. Texten handlar om olika typer av framtida framdrivning, realistiska såväl som spekulativa. Till de senare hör rymdfart där man färdas snabbare än ljuset. Det finns inget i artikeln som säger att man kan färdas snabbare än ljuset eller man att i dag försöker bygga rymdskepp som kan uppnå sådana hastigheter. Däremot nämns forskningen inom Breakthrough Propulsion Physics (BPP), vilket syftar till att undersöka konceptet med att färdas snabbare än ljuset. Detta projekt sponsrades av NASA under åren 1996-2002 på NASA:s Glenn Research Center och på NASA:s Marshall Space Flight Center. En av de forskare som jag intervjuade, professor Michael George, deltog i arbetet genom att med hjälp av atomkraftsmikroskopi studera fenomenet nollpunktsenergi. Forskningen fokuseras alltså på att studera alternativa idéer och drivmedel - inte på att bygga rymdskepp som ska färdas snabbare än ljuset. För den som vill läsa mer om BPP hänvisar jag till en av NASA:s webbsidor: www.grc.nasa.gov/WWW/bpp/.

EVA BERNHARDSDOTTER

Nasa

2008-01-01

Målet: Att färdas snabbare än ljuset

Idéerna om hur framtidens rymdskepp ska framdrivas spänner över allt från känd teknik till fantasifulla projekt som ä

2007-10-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

4

Kommentarer

Nu var det inte så att förslagen menade att man skulle färdas snabbare än ljuset, utan att man skulle "böja rumtiden" framför och bakom skeppet och på så vis färdas snabbare från punkt A till B än om man skulle använt konventionella metoder (upp till c). Den är en helt annan sak än att påstå att man ska färdas snabbare än ljuset, eftersom ljuset färdas i c _i själva_ rumtiden. Läs artikeln så förstår man!

Med andra ord fanns det inget som uppenbart skulle bryta mot Einstein eftersom inget färdas snabbare än c i rumtiden. Det var förmodligen småsakerna, teoretiskt, man använde BPP till att utröna möjligheten att realisera förslaget i framtiden.

Nu var det inte så att förslagen menade att man skulle färdas snabbare än ljuset, utan att man skulle "böja rumtiden" framför och bakom skeppet och på så vis färdas snabbare från punkt A till B än om man skulle använt konventionella metoder (upp till c). Den är en helt annan sak än att påstå att man ska färdas snabbare än ljuset, eftersom ljuset färdas i c _i själva_ rumtiden. Läs artikeln så förstår man!

Med andra ord fanns det inget som uppenbart skulle bryta mot Einstein eftersom inget färdas snabbare än c i rumtiden. Det var förmodligen småsakerna, teoretiskt, man använde BPP till att utröna möjligheten att realisera förslaget i framtiden.

För allt organiskt så tror jag det blir svårt att åka i en böjd rymd, då skulle man teoretiskt böja tiden med. Einstein Relativitetsteorin.
Att saker kan gå fortare än ljuset det vet vi ju, det händer ju i kärnkraftverken.
Cerenkov strålning bildas av partiklar som rör sig snabbare än ljuset , men det är inte i vacuum där går ljuset snabbast hittills.
Einstein Relativitetsteori är grundad i denna dimission av universum, det är inte omöjligt att man hittar än väg att förbise vårt dimission Eller hitta en väg in i en ny dimission där det är helt andra regler,

Det är absolut inte människan som skapat alla dessa regler som finns i universum.
Det som har skapat universum behöver till än början inte vara något väldig intelligent, men det måste ha växt och blivet intelligentare.
Vi människor anser oss vara intelligenta, och vi har skapat ett dator språk som på några 30 år har givet oss kunskap som är ganska stor, detta med bara 1 och 0, nu är det ju inte riktigt så enkelt utan man måste ju först bygga ett system som klara av att hantera nollor och ettor.

Att bygga ett universum med liv är inte omöjligt men Vi är kommer att lösa det i det systemet vi har byggt.
Men med hjälp av våra egen intelligens är vi faktiskt på väg att bygga ett liknade system även om det är en interaktiv datorvärld.
Jag är nästan säker på att människan snart kommer att kunna bygga en interaktiv värld som är uppbyggt med de lagar som finns här och nya regler, det kommer att vara en helt ny dimission.
I dators värld kommer den att kunna vara oberoende av oss, när vi kan bygga dessa nya dimissioner så kommer datorerna gå i vilket fall närmare 100g så fort som i dag.
Det kommer att vara begränsningar i systemet. Men att komma ut ur datorn blir svårt med den kunskapen vi har i dag. Det samma kan gälla universum, vi kan lär oss allt om det men att på värka reglerna kommer att bli svårt men det kommer att lyckas, men bara inom systemet och det nätverk som finns runt om systemet, men det kan gå mycket fortare tillsammans med den datorvärld vi har skapat. Två liknade men olika system som arbetar tillsammans och kan kommunicera med varandra ger helt nya förutsättningar.
Vi söker hela tiden efter något tecken på liv, det vi hittar kan vara en helt ny dimission av liv upp byggt på liknade sätt men helt avskilt från det universum vi känner till, upp byggt parallellt med vårt universum kan det vara flera hundra tusen universum, ja kanske oändligt många. Ja det kan till vis del vara samman kopplat till vårat universum,
Finns ju många program i en dator som inte skall arbeta tillsammans eller har med varandra att göra även om det inte behövs så väldig mycket för att få dem att kunna arbeta tillsammans.
I ett program finns det mycket som faktiskt går att förändra, vi har redan börjat med att manipulera det som är uppbyggt för mycket länge sedan och anpassat om det så vi vill att det skall vara, det kommer fortsätta hur mer kunskap vi får.
om man förstår datorns språk som så, då kan man ändra tiden där med, inte över våra begräsningar i vårt universum kanske eller, anta att vi bygger ett universum i den datorvärld vi har. där kan vi bygga ett system som utav sig själv förstår och utvecklas och om vi sätter farten till 1000gånger våran egen tid så skulle inte de program som finns i dän världen märka det, finns än del spel som är upp byggda så att man kan låta tiden gå mycket fortare för annars blir det tråkigt.
Men finns evolutionen inbyggt i det programmet kommer nya värdar att uppstå fort.
Farten är bara begränsad till det system vårt system är uppbyggt på,
Men på något sätt värkar ljuset betydelse fult, det känns som om vi pratar om detta hela tiden i en term av att transportera information, eller vi tror att det kommer att vara det bästa sättet att transportera information, för mig på minner universum mig om hur hjärnan är uppbyggd och ger en vision av hur datorn kommer att se ut i framtiden. Fast vi inte förstått det kan det faktiskt vara så att universum är levande i sig själv och kommunicerar med sig själv genom ljuset, tyngd kraft dragning kraft tids skillnader.
Det kan vara så att vi är något speciellt. Vi kanske inte är ett dator program även om det jag skriver innan kan antyda det, men i vilket fall som helst kan det finnas oändlig många sådan i universum.
Och även om allt jag nu skriver är fantasier så finns det en sak som är intressant med ljuset.
Om vi är byggda av ett intelligent system så skulle ljuset vara en av de viktigaste saker i systemet. Självklart skulle man använda sig av det som går fortast och fungerar bäst att transportera information med, så då är troligen ljuset det bästa som finns men det kan fortfarande vara saker som går fortare men inte ger den funktionen som ljus kan ge