Annons

Ny liten bild av Alexander den store

Alexander den store.

Ny liten bild av Alexander den store

Annons

Publicerad:

2009-11-19

I Tel Dor, ett par mil söder om Haifa i Israel, hittades nyligen ett smycke med en liten bild föreställande Alexander den store. Forskarna vid Haifas universitet är förvånade över att en så avancerad framställning av Alexander hittats så långt från någon av den hellenistiska världens storstäder. Fyndet tyder på att det fanns rika människor även i mindre byar.

Bilden av Alexander den store spreds genom personkultens och dåtida propagandainstrument som mynt, mosaiker och statyer.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Grekland under Alexander den store. Redan på 500-talet f.v.t. hade Daniel fått en profetisk syn som visade att det medo-persiska världsväldet skulle störtas av Grekland. Filips son Alexander hade blivit utbildad av Aristoteles, och efter mordet på Filip blev Alexander ledare för de grekisktalande folken. År 334 f.v.t. drog Alexander ut för att hämnas på perserna för att de hade angripit grekiska städer på Mindre Asiens västkust. På kort tid erövrade han inte bara Mindre Asien utan också Syrien, Palestina, Egypten och hela det medo-persiska väldet ända till Indien, och därmed uppfyllde han profetian i Daniel 8:5–7, 20, 21. (Jfr Dan 7:6.) I och med erövringen av Juda år 332 blev Grekland det femte världsvälde som hade makten över Israels nation – de fyra föregående var Egypten, Assyrien, Babylon och Medo-Persien. Omkring år 328 hade Alexander avslutat sin erövring av det medo-persiska väldet, och nu gick resten av Daniels profetia i uppfyllelse. Alexander dog i Babylon år 323, och som det var förutsagt delades hans rike upp i fyra områden. Inget av områdena uppnådde det ursprungliga rikets styrka. (Dan 8:8, 21, 22; 11:3, 4;)"Baggen som du såg, den som hade de två hornen, är Mediens och Persiens kungar. 21 Och den ludna bocken är Greklands kung; och det stora hornet som var mellan dess ögon är den förste kungen. 22 Och att det bröts av, så att det till slut uppstod fyra i dess ställe, betyder att fyra kungariken skall uppstå ur hans nation, men inte med hans kraft".
Under sitt korta liv gifte sig Alexander med Roxane, dotter till den besegrade kungen av Baktrien, och även med Stateira, dotter till den persiske kungen Darius III. Med Roxane fick han sonen Alexander (Allou), och med en viss Barsine fick han en utomäktenskaplig son som fick namnet Herakles (Herkules). I en av Daniels profetior var det emellertid förutsagt att Alexanders rike inte skulle tillfalla ”hans efterkommande”, och inom loppet av några år blev mycket riktigt hela hans familj och alla hans arvingar undanröjda. (Dan 11:3, 4) I en annan profetia sades det: ”Och att det bröts av, så att det till slut uppstod fyra i dess ställe, betyder att fyra kungariken skall uppstå ur hans nation, men inte med hans kraft.” (Dan 8:22) Det var därför inte bara en historisk tillfällighet att riket delades mellan fyra av hans generaler: Seleukos I Nikator (Mesopotamien och Syrien), Kassandros (Makedonien och Grekland), Ptolemaios Lagos (Egypten och Palestina) och Lysimachos (Thrakien och Mindre Asien).