Annons

Ledare: Missriktad kampanj

Annons

Som redaktör för en tidskrift får man finna sig i att organiserade intressen försöker påverka dess innehåll. Det är helt legitimt och ligger i linje med de liberala ideal som en gång i tiden ledde till yttrandefrihet och demokrati. Till Forskning & Framstegs redaktion har det under årens lopp kommit brev, e-post och telefonsamtal från kreationister, parapsykologer, Einsteintvivlare, homeopater, månlandningsförnekare, elallergiker, rutgängare – och sedan något år från så kallade klimatskeptiker. Trycket från de senare har aldrig varit så hårt som denna vinter. Budskapet är att den globala uppvärmningen inte existerar, och om den gör det så beror det inte på mänskliga utsläpp av växthusgaser. Vidare att de som har denna uppfattning inte släpps fram i medierna. Just i F&F:s fall finns kanske mindre anledning till självrannsakan – vi har flera gånger under 2000-talet redovisat alternativa synpunkter på klimatfrågan – men visst är det så att majoritetsuppfattningen bland forskarna dominerar mediebilden.

Problemet med kampanjer mot massmedier är att de till stor del riktar sig till fel mottagare, dessutom ofta gör det med känsloladdade formuleringar och personangrepp som luktar omdömeslöshet och rättshaverism lång väg. Det viktiga för klimatskeptiker och andra organiserade intressen borde inte vara att få in enstaka artiklar eller upprörda insändare i medier riktade till allmänheten, utan att ta debatten på den arena som räknas – den vetenskapliga. Det är genom högkvalitativ forskning och aktivt deltagande i den vetenskapliga diskussionen, exempelvis via FN:s klimatpanel IPCC, som det finns chans att påverka. Det är faktiskt klimatskeptikernas eget fel att de – som här ovan – klumpas ihop med allehanda stollar. Oavsett om någon detalj i deras resonemang skulle visa sig ha viss bäring, är det trist att de inte uppträder mer besinnat och i adekvata sammanhang.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

12

Kommentarer

Vad 17 är en Einsteintvivlare? En som tror att Albert aldrig funnits? Att det hela bara är en förfalskning och jättekonspiration?

Bra rutet för övrigt. Förintelesförnekare finns inte med på listan ovan, men jag tycker mig upptäcka en likhet i mentalitet mellan dessa sorgliga figurer och en del "klimatskeptiker". Arrogans, förakt för andra människor och för vanlig vetenskaplig praxis.

Hej, Jag hoppas att jag räknas som opartisk i GW debatten, fast jag är tekniker och vill så gärna sluka fakta innan jag bedöma något. Björn Fjaestad verkar inte ha den inställning, och det säger mycket som redaktör för fof. Själv läsa jag ...

http://www.climatedebatedaily.com/ .... här får både sidor skriva på allt, det är bara att läsa och gör egna bedömningar. Så mycket jag vet är många forskare är mycket sura på IPCC - har till och med stämt de for misvisande information. Men som sagt jag är som många andra, en åskådare. Håller med att om det inte är väkthus gaser och mänslikhet - vad kan det vara istället ? Solen verkar vara boven, vad gör vi då ?

Brian Mansell

Ang klimat och klimaskeptiker så tycker jag att man kan använda de medel som förespråkas utav de klimatoroliga till att korrigera saker som tex dålig luft , vatten till torra områden som i sin tur leder till mat och sysselsättning för hungriga .

Sådant som man borde ha gjort för länge sedan.
Visst kunde vi strunta i själva uppvärmningen tills det blev riktigt krisartat och sända upp lite stoftmoln i atmosfären som hindrar in strålningen,
men som sagt ren luft och vatten är mycket bra att sattsa på.

Och all den teknik utveckling som kommer med bättre batterier till tex el bilar mm är ju bara roligt,
och sådant som kommit på efterkälken då kol och olja var så billigt.

Jag är ändå stolt över att de allra flesta av Sveriges vetenskapsjournalister orkar stå emot dessa stollar till vetenskapsförnekare. Uppenbart bedrivs det rena personförföljelser mot specifika vetenskapsjournalister, bara för att de gör sitt jobb och rapporterar om den aktuella vetenskapsläget.

Björn, du är väl medveten om att hela din ledare är precis så usel argumentation som du gärna vill beskylla klimatskeptikerna för! Dvs hejdlöst armviftande men helt utan ngn substans om saken.

Vad är du rädd för? Att ha haft fel?

Vad du inte tycks ha förstått är att det högst naturligt att reagera när man matas med skräckpropagande dagligdags. Det handlar inte heller om enbart överdrifter utan faktiskt också lögner. Jag vet ex en vetenskapsjournalist på DN som har blivit rätt häcklad men hon får faktiskt skylla sig själv när hon skriver något som inte är sant och dessutom vägrar ändra innehållet när felet påpekas.
Sedan har du nog inte heller förstått att IPCC tar med ett urval vetenskapliga forskningsresultat, resultat som pekar mot AGW naturligtvis. Andra forskningsresultat som pekar i motsatt riktning, dvs att det skulle röra sig om en naturlig uppvärmning, tas sällan eller aldrig med.
Sist men inte minst har du inte ens förstått att det är dessa två punkter som en skeptiker reagerar mest på, media skriver enorma överdrifter eller lögner och den vetenskapliga sammanställningen som IPCC förmodas göra är inte objektiv utan subjektivt utvald för att gå AGW att verka som den enda och giltiga hypotesen.

Brian,

Visst är det en bra idé att sluka information och bilda sig en egen uppfattning. En bra utgångspunkt är att börja med att läsa IPCC:s rapport om den fysiska bakgrunden, som finns tillgänglig här: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html . Självklart bör man som alltid tillämpa kritiskt tänkande i sin läsning!

Vad gäller argumentet om att "solen verkar vara boven" så är de ett av de lättast bemötta. En stor mängd studier visar att solens instrålning mot jorden har minskat under samma period som temperaturerna har ökat. En sammanfattning av studierna hittar du här: http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm

Mvh, Simon

Om det vore någon kvalitet på tidskriften med det uppfodrande namnet forskning och framsteg så skulle ni naturligvis på skepikers vis redovisa just forskning och framsteg kring huvudfrågan i klimatdebatten: hur stor är klimatets känslighet för koldioxid.
Vad finns det för belägg för IPCCs hypotes och beräkningsunderlag och vad finns det för forskning kring frågan.
Redovisa var IPCC har fått sitt underlag ifrån å ena sidan och å andra sidan som sagt aktuell forskning.

Är inte orsaken till mycket mera snö och kallt på norra halvklotet denna vinter den att solen under några år nu haft väldigt lite solfläckar "magnetbågar"?

Samt att när solens "magnetbågar" brister på grund av att solen roterar fortare vid ekvatorn (pga av Jupiter, Saturnus helvarv runt solen?) så flyger partikelstormar mot jorden och när dessa partiklar når jordens atmosfär så stimulerar de bildningen av mikroskopiskt små vattendroppar (ungefär som några dammkorn kan få underkylt vatten att omedelbart frysa) vilka i sin tur ökar jordens normala växthuseffekt?

Att man då och då betvivlar professionella klimatologers beräkningar av jordens framtida klimat globalt eller lokalt är nog inte så konstigt med hänsyn till hur pass svårt det rimligen borde vara (i de flesta fall). Däremot inser man ju att vi människor är väldigt många samt vår förändringsförmåga är stor och därför måste vi verkligen försöka bli mer försiktiga med vår enda planet tills vi mot alla odds finner och skapar ytterligare möjligheter som motsvarar jordens kapacitet ...

Det har inte alls varit så kallt denna vinter. Jo, visserligen i Sverige, men det vi talar om är ju GLOBAL uppvärmning. Kolla på denna länk:
http://tinyurl.com/januari

Det är helt korrekt skrivet, men Einstein var ju en Lorentz-tvivlare, och det tar naturligtvis tid att bygga om sin kredibilitet. Det tråkiga, tycker jag, är att IPCC första del, som är vetenskaplig, innehåller nästan ingenting om att uppvärmningen skulle vara antropogen (mänsklig påverkan). De delar som framhäver det argumentet är ju inte vetenskapliga artiklar, och det är ju främst dessa som media citerar (och som dessutom visats felaktiga). Så det är faktiskt medias eget fel, om de vill citera seriös vetenskapsjournalistik, att alltid hänvisa till IPCCs delar som just inte är vetenskapligt baserade. Här skulle det vara kul att se lite ordentligt journalistiskt grävande. Klimatskeptiker är dessutom någonting väldigt sunt. Klimatförnekare är inte sunt däremot. En skeptiker har alltid kritiska glasögon på sig, vilket alla vetenskapsmän bör ha. Hellre skeptiker än alarmist.

Håhåjaja. Har någon av er som kommenterar sett vad ledaren egentligen handlar om? Ni skjuter vilt i mörkret.