Annons

Nu ska alternativmedicinen utvärderas

Hjärnforskaren Martin Ingvar är nyutnämnd professor i integrativ medicin vid Oshercentrum vid Karolinska Institutet.

Annons

Martin Ingvar har gjort sig känd för att bland annat med hjälp av hjärnavbildning utforska hur placeboeffekten fungerar. Sedan i maj leder han Oshercentrum vid Karolinska Institutet där olika terapier och metoder inom så kallad komplementär och alternativmedicin, KAM, ska utvärderas.

1. Hur ska man bära sig åt för att utvärdera KAM?

- Det kommer att krävas mycket strukturarbete, för alternativmedicinen behärskas till en del av människor som hävdar att man inte kan använda vetenskap för att utvärdera deras metoder.

När en utövare anser att beskrivningen av terapin inte kan skrivas på papper, att dess effekt inte går att mäta med vetenskapliga metoder och dessutom att inte någon annan än man själv kan utföra terapin har man ett stort kommunikationsproblem.

Generellt är det också svårt att forska om behandlingsforskning, eftersom det är knepigt att välja kontrollsituationen.

2. Kommer Oshercentrumet vid Karolinska Institutet att skilja sig från de två amerikanska Oshercentrum som redan finns?

- Dessa båda centrum ger själva vård, men jag tycker att det är viktigt med skilda huvudmannaskap. Den som tjänar pengar på exempelvis akupunkturbehandling kan ha svårt att se nackdelar med den terapin, och är sannolikt inte rätt person att forska om dess eventuella effekt.

3. Vissa anser att många KAM-behandlingar egentligen handlar om förväntad effekt/placebo - vad anser du?

Det finns många moment inom KAM som ger goda förutsättningar för placebo: patienterna får gott om tid och de upplever att behandlingen är individuellt anpassad. Dessutom är det dyrt, vilket också stärker placeboeffekten.

Nyligen kom en amerikansk studie som bekräftar att det finns mätbara fysiologiska och farmakologiska effekter av placebo. I den studien fick försökspersoner en verkningslös salva insmord på armen, och sedan utsattes de för hetta. Hos dem som fått höra att salvan var smärtlindrande utsöndrades kroppsegna ämnen som mildrade smärtan.

Jag anser att placebo är en viktig del av vården som även vi inom skolmedicinen bör lära oss utnyttja bättre när vi möter patienter.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Ändå definieras 'placebo' av SBU som 'inbillningens inflytande'

"I vår hjärna finns specifika mekanismer som gör att vi gärna vill sätta vår tilltro till vad auktoriteter säger. Det är en förklaring till att människor okritiskt kan godta alternativa behandlingsmetoder, som i många fall saknar rimliga förklaringsmodeller. Man vill så gärna tro på den utlovade effekten, förklarar Martin Ingvar."

Det är inledningen på den sidan där man presenterar Oshercentrum.
Enligt min mening skall forskning bedrivas utan förutfattade meningar. Uttalandet från Martin Ingvar tolkar jag som att det skall bevisas ATT inte alternativa metoder fungerar inte OM. Vilket är ett väldigt dåligt utgångsläge för forskning. För övrigt så finns samma tilltro inom den traditionella vården. Det hela verkar väldigt onyanserat.