Annons

Äldsta boplatsen i norra Sverige

Föremål som arkeologerna funnit tyder på invandring från både öster och sydväst.

Annons

Publicerad:

2004-01-01

En bosättning utanför Arjeplog är mellan 9 000 och 10 000 år gammal och den hittills äldsta säkert daterade i norra Sverige. De som bodde där kom dit bara ett par hundra år efter att inlandsisen hade försvunnit.

- Boplatsen har varit känd sedan 1980-talet, men det är först nyligen som vi har kunnat datera och analysera föremålen där, säger Anders Olofsson vid Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. I sin doktorsavhandling visar han att några föremål, exempelvis en skifferkniv (infällda bilden), tyder på kontakter med eller invandring från östra sidan av Bottenviken. Andra föremål, som pilspetsar, visar i stället på kontakter med sydvästra Skandinavien. Dessa områden var sedan länge isfria, och i takt med att norra Skandinavien blev isfritt flyttade man in, troligen från flera håll.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Benämningen
"institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet",
förstör trovärdigheten för denna forskning. Det här är ju nutidspolitik! Bara att kalla en institution för det, gör mig misstänksam. Man har tagit ställning innan man ens har börjat forska. Att ge institutionen det namnet visar på att man inte klarar av att hålla distans till sin egen tid. Risken då är att man tolkar allt man hittar från ett nutidsperspektiv, vad som i nutid är politiskt korrekt!
Forskningen skall vara förutsättningslös!, fri från nutidspolitik, så mycket som är möjligt, för att den skall tas på allvar.
Det skulle räckt med "institutionen för arkeologi", inte en bokstav mer!

Bures !
Det där var en gammal "nyhet" från 2004....
Numera ligger den äldsta boplatsen i Kaunisvaara i Tornedalen -
daterad till ca 11 500 år. Den har förbindelse till tidig bosättning
på Finnmarks- och Kola-kusten.
"Nyheten" är så gammal att "Institutionen för arkeologi och samiska studier" inte heller finns längre. Numera sorterar arkeologi - också samisk arkeologi - under "Institutionen för idé- och samhällsstudier".