Annons

Återkoppling: Jordens befolkning måste minska

Annons

Om befolkningen minskat vid nästa sekelskifte beror det nog inte på att vi stört det självreglerande systemet utan snarare på att det fungerar. Att folkmängden minskar är en förutsättning för att resurserna ska räcka till, och därför till fördel för mänskligheten på sikt. Däremot kan det naturligtvis vara en katastrof för de generationer som drabbas.

Befolkningsökningen har accelererat på senare tid. Ökningen från två till tre miljarder tog femtio år, men från sex till sju endast tio år.

Odöpt eller med namn efter en grekisk gudinna så är modellen att se jorden som en enda organism meningsfull. Alla livsformer på jorden samspelar med många andra, och tillsammans blir det ett tätt kopplat nätverk. Rubbas balansen kan det få vittgående konsekvenser, något som avspeglas i de fossil som vittnar om urtida katastrofer. Efter den kosmiska kollision som bidrog till att dinosaurierna dog ut har jorden återhämtat sig, och det stora flertalet händelser som inträffat de senaste årmiljonerna har haft så lång tid på sig att systemet förblivit någorlunda i balans. Men så dök människan upp och satte det naturliga urvalet ur spel och gav Gaia nya problem.

Enda rimliga sättet att förhindra katastrofen är att få ner födelsetalen. Det är hög tid för Homo sapiens att börja tänka. Människan ska uppfylla jorden predikas det, men det uppdraget är snart genomfört. Vad är planen därefter?

Gaias skapare åter på barrikaderna

Gaias skapare åter på barrikaderna

Alltid redo att gå sina egna vägar tar nu 90-årige James Lovelock åter strid för Gaia, hans vetenskapliga jordgudinna

2009-12-16

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Om resurserna fördelas jämlikare så räcker de och bidrar till en naturligare
befolkningstillväxt.

”’Överbefolkning’ bara en myt?”
”Hur underligt det än kan låta skulle hela världens befolkning få plats i staten Texas i USA”, sägs det i tidskriften Vitality. Enligt artikeln uppger FN i sin beräkning 2001 att världens befolkning uppgår till omkring sex miljarder, och Texas har en landyta på omkring 680 000 kvadratkilometer. Det betyder att var och en skulle få en boyta på ungefär 113 kvadratmeter. ”En familj på fem personer skulle alltså ha en boyta på cirka 565 kvadratmeter. Till och med i Texas skulle det betraktas som stort”, sägs det i Vitality. ”Samtidigt skulle resten av jorden vara tom och kunna användas för att fylla hela mänsklighetens behov av jordbruksprodukter, fabrikstillverkade varor, utbildning och rekreation!”
Bibeln talar om en jordisk uppståndelse för de döda:
Joh. 5:28, 29: ”Förundra er inte över detta, därför att den stund kommer, i vilken alla som är i minnesgravarna skall höra hans röst [Jesu röst] och komma ut.” (Det grekiska ord som översatts med ”minnesgravarna” är inte pluralformen av tạ‧fos [graven, en enskild individs gravplats] eller hại‧des [dödsriket, den döda mänsklighetens gemensamma grav], utan den plurala dativformen av mne‧mẹi‧on [minne, minnesgrav]. Det framhäver att minnet av den döde bevaras. De som Gud har i sitt minne kommer att få uppstå och få möjlighet att leva för evigt, men inte de vars minne utplånats i Gehenna därför att de begått oförlåtliga synder. — Matt. 10:28; Mark. 3:29; Hebr. 10:26; Mal. 3:16.)
Var skall alla bo, om miljarder människor skall uppväckas från de döda?
En väl tilltagen siffra för antalet människor som någonsin levt på jorden är 20.000.000.000. Som vi har sett kommer inte alla dessa att bli uppväckta. Men även om vi utgår ifrån att de skulle bli det, skulle det finnas gott om plats för alla. Jordens landyta är för närvarande omkring 147,6 miljoner kvadratkilometer. Om hälften av den avsattes för andra ändamål, skulle det ändå finnas cirka 0,37 hektar per person, en yta som kan förse en människa med mer mat än hon behöver. Den nuvarande bristen på mat beror inte på att jorden inte kan frambringa tillräckligt mycket livsmedel, utan snarare på politisk rivalitet och kommersiell girighet.

Jag har läst att hela jordens befolkning skulle få plats på Öland (min ej om det var något större eller mindre än Öland) kanske packade som sillar men det skulle få rum.

Lösningen hänger nog mest på att ordna fram vatten så att alla ytor kan bevattnas , ända som behövs till avsaltning är energi så man får väl hoppas att alla bistånds organisationer och bistånds länder spenderar delar av sina resurser samordnat till att lösa sådant.

l-hs