Annons

Testosteron stärker sinnet för rättvisa

Testosteronpreparat. Manligt könshormon påverkar beteendet oavsett om man verkligen får i sig det eller ej – fast på olika sätt.

Bild: 
Christoph Eisenegger

Testosteron stärker sinnet för rättvisa

Kvinnor som får en dos manligt könshormon beter sig mer rättvist i förhandlingar om pengar. Det visar ett nytt experiment.

Annons

Testosteron gör råttor mer aggressiva och riskbenägna. Därför kan det ligga nära till hands att tro att hormo­net skulle ha ungefär samma effekt på människor.

– Men det stämmer inte, säger Christoph Eisenegger, hjärnforskare vid Universität Zürich i Schweiz.

Han ingår i en forskargrupp som gav antingen en dos testosteron eller ett sockerpiller till drygt 120 kvinnliga studenter. Kvinnorna fick sedan delta i något som kallas ultimatumspelet: en av spelarna ska dela upp en summa pengar mellan sig själv och en annan spelare efter eget huvud. Motspelaren måste antingen godta eller underkänna budet. Det sistnämnda alternativet leder till att ingen får några pengar.

De kvinnor som fått testosteron visade sig vara mer givmilda och hamna i färre konflikter än de som fick sockerpiller.

Men det fanns också en mycket tydlig effekt av förväntningar. Kvinnor som trodde att de fått testoste­ron blev i stället mindre givmilda, oberoende av om de trodde rätt eller fel.

– De betedde sig enligt vad folk tror om manligt könshormon: att det gör människor antisociala, aggressiva och riskbenägna, säger Christoph Eisenegger.

Han menar att en biologisk effekt av testosteron är att sporra en strävan efter status. För en människa kan detta gynna strategier som minimerar risken för ett bakslag i en förhandling.

Men förväntningarna har alltså stor betydelse. Det är en viktig poäng. I tidskriften Nature skriver forskarna att man lätt kan över- eller underskatta effekterna av en substans om man inte tar hänsyn till att männi­skor också påverkas av sina föreställningar om substansen.

Smaken sitter i hjärnan

Pepsi och Coke smakar likadant men ger olika hjärnavtryck beroende på vilken dryck personen föredrar.

2005-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

5

Kommentarer

Om testosteron också påverkar kvinnors benägenhet att ej använda falskt tillvitelse i anklagelser av sexualbrott för att ge igen för något i ett tidigare förhållande, så vore det än mer intressant.Då det är just det som svenskt rättsväseende har fått allt större problem med under de senaste 10 åren.Att kvinnors anklagelser med falsk tillvitelse legitimeras av rättsväseendet genom att ge ord-mot-ord lika stor bevisbörda som teknisk bevisning.Något som gör Sverge unikt i övriga europas rättssystem.

Varför beskrivs experimentet i termer av rättvisa? Det visar att testosteron hos kvinnor gör dem mer altruistiska i ultimatumspelet. Altruism är inte rättvisa.

Alla 120 trodde att dom fick testosteron, men dom som inte fick det blev aggresiva mm
Detta låter som fel i testsystematiken, hur kom det sig att de som fick sockerpiller ändrade beteende. Var det med enkelt blindtest dvs kvinnorna visste inte ? Dubbelt blindtest dvs inga i försöksgruppen och forskarna visste vem som fick sockerpiller eller testosteron. Brist på fakta i artikeln om testets förutsättningar gör att den enligt mig saknar relevans dvs vad har forskarna kommit på spåret ? . mvh Lars

Komplettering förtydligande av tidigare kommentar enkel blintest då kan forskarna ha påverkat försöksgruppen , medicinsk testteknik finns beskrivet i den ypperliga boken från Salvekvick till kvacksalveri av Simon Singh Edzard Ernst.

"Men det fanns också en mycket tydlig effekt av förväntningar. Kvinnor som trodde att de fått testoste ron blev i stället mindre givmilda, oberoende av om de trodde rätt eller fel.

– De betedde sig enligt vad folk tror om manligt könshormon: att det gör människor antisociala, aggressiva och riskbenägna, säger Christoph Eisenegger."

Tacka 40 år av feministiskt propaganda kampanjande mot män och vad man står för det. Ni vet, kvinnor är goda och män är onda, den senaste tidens moderna insikt.