Annons

Lika bullrigt som en byggarbetsplats

Full fart. En ny studie har mätt ljudvolymen på förskolor.

Bild: 
Marcus Engström

Lika bullrigt som en byggarbetsplats

Ljudmiljön på förskolor kan ge tinnitus.

Annons

Publicerad:

2010-03-23

Nu är det bevisat vad som många länge misstänkt:

– Ljudnivåerna i förskolan ligger alldeles för högt för pedagogisk verksamhet, närmare 70 dB vilket är i närheten av nivån på en byggarbetsplats, säger Fredrik Sjödin, doktorand vid Högskolan i Gävle. Forskarna har mätt ljudnivån genom att förskolepersonal har fått gå omkring med mikrofoner på huvudet i en vecka.

Ljudet bidrar till att förskolepersonalen drabbas av stress och slitenhet. De kan även få tinnitus och andra hörselskador. Hur barnen påverkas har inte undersökts.

Projektet, finansierat av AFA Försäkring, anvisar några konkreta lösningar: byt ut de leksaker och bord som orsakar starka ljud och använd material som dämpar bullret, till exempel textilier och porösa akustikplattor i tak och på väggar.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

4

Kommentarer

Varför angriper man inte istället roten till det onda och stävjar gap och skrik? Om man stämmer i bäcken så tidigt som möjligt och lär barnen använda en normal samtalston, kommer detta att lägga grunden till en bättre arbetsmiljö under hela skolgången, till gagn för såväl dem själva som lärarna.

Det är svårt att få ner ljudnivån i lokaler med många små barn som vill (och behöver) hoppa, skratta, dansa, leka, prata och umgås .... Barnens (och de vuxnas) röster skulle sänkas om miljön var ljuddämpande, nu höjs de istället eftersom att ljuden förstärks i en miljö med få material för ljuddämpning,
Till och med i kontorslandskap har man bättre ljuddämpning än i förskolor och skolor, där är det vuxna som samtalar.
Det är en ekonomisk fråga. Om man satsar mer pengar på förskola och skola, så att pengar finns för att förbättra miljön, kommer ljudnivån sänkas. Idag finns inte pengar till de dyra ljuddämpande materialen.

Antal barn i gruppen avgörande.
Stora barn-grupper ökar ljudnivån, alla vill höras. Stora barn-grupper ökar stressnivån hos personalen som ska hålla koll på alla. För få personal så att man inte tar ordentliga raster och får ljudvila. Allt detta kan åtgärdas ganska lätt - minska grupperna, säkerställ bemanning, Om man samtidigt minskar på hårda ytor och vistas ute så mycket som möjligt så har man kommit långt.

Det är en komplex fråga och dels generella lösningar (bättre akustik, mindre barngrupper) bör genomföras men även individuella lösningar (för de redan drabbade med hyperakusi och tinnitus) måste också genomföras