Annons

Anti-svampmedicin mot tuberkulos

Ämnen som slår ut enzymer kan oskadliggöra tuberkulosbakterier som blivit resistenta mot antibiotika.

Annons

En ny behandlingsmetod mot tuberkulos har upptäckts av brittiska forskare vid University of Manchester. De fann att så kallade azoler, de aktiva ämnena i många medel mot svampinfektion, dödar dessa bakterier.

Azolerna verkar genom att hämma ett enzym kallat P450 som svamparna behöver för att bibehålla sin cellstruktur. När forskarna studerade tuberkulosbakteriens biokemi fann de tjugo olika P450 enzymer. Det är ovanligt många för en bakterie.

- Vi kunde visa att flera olika slags azolbaserade läkemedel mot svamp också kan döda tuberkulosbakterier. Azoler binder sig hårt till flera av bakteriens P450-enzymer och hindrar på så vis deras funktion, säger professor Andrew Munro, som leder forskningen.

Intressant nog tycks azoler även kunna fungera på antibiotikaresistenta bakteriestammar. De nya resultaten har publicerats i tidskriften Journal of Biological Chemistry.

Ett stort svenskt läkemedelsföretag har fått upp ögonen för de nya rönen. Tuberkulos är i dag ett världshälsoproblem, särskilt de bakteriestammar som är motståndskraftiga mot flera olika antibiotika. I Europa är dessa multiresistenta stammar vanliga i de baltiska länderna.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Invasiv svampinfektion.

Kan invasiv svampinfektion följa med frukt
från områden där lokala svamp arter finns, eller tvättas de med något?

relaterande till 4 underliggande inlägg.

som kan ses i denna länk:

http://blogg.expressen.se/l-hs/entry.jsp?messid=595986

Invasiv svamp-sjukdom 2
Vid obduktion så hittades bla Candida hos de ca 50% som hade negativa candida prov.

Och då den och andra svamp-arter om Apergillus är vanlig även hos oss så kanske man med världen precis runt knuten kolla andra svamp arter också som tex frukt import med mycket mera.

Om man googlar på tex "svamp i bronk " Svamp i lunga" så får man flera olika länkar Aspergillus och candida ock kryptocoker är tre bland flera svampar som kan orsaka invasiva svamp infektioner.

Fyra länkar nedan (Du kan söka på invasiv svampinfektion också)

http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=614

http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=615

http://www.lakemedelsverket.se/SPC_PIL/Pdf/humpil/Fluco nazole%20Claris%20solution%20for%20infusion.pdf

http://www.bakteriologi.se/sv/SU/4/Laboratoriemedicinco m/Laboratoriemedicins-verksamheter/Klinisk-bakteriologi /Klinisk-bakteriologi/Kort-om-mikroorganismer/Mikroorga nismers-namn-/Svampar/

Bra upplysningsvis då jag inte hade en aning om dessa svårare sjukdomsalstrare tidigare.

l-hs