Annons

Patrik Hadenius

Ny chefredaktör för Forskning & Framsteg

Annons

Publicerad:

2010-05-31

Patrik Hadenius (bilden) tillträder i september som chefredaktör och vd för Forskning & Framsteg. Han är sedan tidigare chefredaktör för Språktidningen och Modern Psykologi. Han har varit vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter, skrivit flera böcker om bl.a. språk och informationsteknik och har forskat vid KTH inom området människa-datorinteraktion.

Han efterträder Björn Fjæstad, som går i pension i september efter att ha varit chefredaktör och vd i nära 32 år.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Under Björn Fjæstads ledning har F&F varit en mycket bra tidning. Ändå välkomnar jag hans pensionering. Har har, liksom så många andra, tigande accepterad att en av vår tids mest avgörande frågor – vad orsakade kollapsen av de tre Word Trade Center byggnader – förklaras genom ett mirakel och inte genom vetenskapliga argument och bevis.
Medan orsaken de två välkända tornens kollaps möjligen kan diskuteras så kan kollapsen av den tredje – och tack vare chefredaktörer som Björn nästan helt okända – byggnaden (WTC7) endast ha två orsaker: skickligt placerade sprängämnen eller Guds ingripanden – ett mirakel.
Varför? Klockan 17:21 den 11 september 2001 kollapsade WTC7 rakt ner i fritt fall under cirka 2,5 Sekunder. Hade byggnaden kollapsat p g a skador uppkommit under de andra tornens kollaps eller hade orsaken varit eld, så hade den långsamt säckat ihop eller tippat åt sidan. Kollaps i fritt fall kan endast ske om det finns ingenting med bärkraft mellan den fallande delen av huset och marken. Från en bråkdel av en sekund till nästa måste åtta våningar av stål och betong förvandlas till damm och flisor (1).
Det amerikanska NIST har vägrat att leta efter spår efter sprängämnen (2). Och det må väl gå an. USA informerade Pakistan redan några månader innan den 11 september att de kommer att invadera Afghanistan senast i mitten av oktober (3) och då spelar det ju ingen roll vad eller vem som orsakade kollapsen, tv-bilderna skapade den rätta opinionen. USA behövde kontroll över landet för att kunna bygga en pipeline (4) och då kvittar det lika om det var Gud, Al Qaida eller några hänsynslösa insiders, bara USA får en förevändning att invadera.
Men med chefredaktören av Sveriges, enligt min åsikt, viktigaste populärvetenskapliga tidskrift, bör det förhålla sig annorlunda. Jag har vid något tillfälle bett Björn att för FoF läsarnas räkning låta granska de vetenskapliga argumenten som har lagts fram av dem som tvivlar på den officiella förklaringen på kollapsen. En anmodan som Björn avvisade skrattande och utan förklaring. USAs invasioner av Irak och Afghanistan har kostat millioner av människoliv (5) och förändrat global politik till det sämre för otaliga år framåt. Jag tycker inte det är roligt.
Visserligen, i USA har folk avskedats och även dött (6), när de opponerade sig den officielle tolkningen. Men i lilla Sverige? Vad hade hänt om FoF hade citerat Niels Harrits artikel om förekomsten av sprängämnen i WTC-dammet? Några höjda ögonbrun – kanske.
Nej, Björn, tack för en bra tidning, men skynda dig nu att packa. Hoppas din efterträdare har mera råg i ryggen och föredrar fysiken fram för mystiken.

(1)David Chandler ”Freefall and Building 7 on 9/11” http://www.911speakout.org/Freefall.pdf
(2)Jennifer Abel, "Theories of 9/11," Hartford Advocate, January 29, 2008 (http://www.ae911truth.org/press/23).
(3)George Arney, "U.S. 'Planned Attack on Taleban,'" BBC News, September 18, 2001 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1550366.stm).
(4)See the two chapters entitled "The New Great Game" in Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia (New Haven: Yale University Press, 2001), and Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 (New York: Penguin, 2004).
(5)Dr. Gideon Polya, author of Body Count: Global Avoidable Mortality Since 1950, has estimated that there over four million Afghanis have died since the 2001 than would have died without the invasion; see "January 2010 -- 4.5 Million Dead in Afghan Holocaust, Afghan Genocide," January 2, 2010, Afghan Holocaust, Afghan Genocide (http://afghangenocide.blogspot.com).
(6)Barry Jennings, sista man ut ur WTC7, vittnade om explosioner och högar med lik och dog under oklara omständigheter. Steven Jones, professor vid BJU pressades till tidig pensionering, efter att ha ifrågasatt den officiella förklaringens vetenskapliga hållbarhet.

Var är debatten? Jag tyckte min kritik på Björn Fjädstad har varit ganska så skarp. Var är de lojala FoF-läsarna som vill försvara honom? Å andra sidan: de officiella utredningarna av 11 september utgör vår tids största vetenskapliga skandal. Var är FoF-läsarna som håller med mig? Det måste väl finnas någon annan som har läst de vetenskapliga publikationerna. Var är dem som tycker att FoF skulle ha varit landets första tidning som lyfter 9/11-frågorna från pajkastning till den seriösa veteskapliga diskussionen där de hör hemma. De officiella utredningarna är fulla av vetenskapliga fel och utelämnande eller förvanskning av fakta. Ändå tiger och instämmer den akademiska världen, liksom FoF och dess läsarna. Varför?
Många inser kanske inte den fundamentala skillnaden mellan att bryta mot mänskliga lagar och att bryta mot fysikens lagar. Men de flesta FoF-läsare bör väl förstå den: Ja, man kan begå mord och komma undan. Men man kan inte få ett objekt att falla i fritt fall om det finns minsta lilla motstånd. Och stål och betong bjuder på motstånd. Ett hus kan inte kollapsa i fritt fall om potentiell energi är enda energikällan. Newtons lagar är orubbliga. Men var är den akademiska världens vrede? Var är artiklarna som river sönder NISTs absurda utredning? Var är FoF-läsarna som kräver av sin tidning att den antingen påvisar felaktigheterna i de av 9/11 Truth-rörelsen publicerade vetenskapliga artiklarna eller i de officiella utredningarna? Någonstans måste det vara fel. Men den vetenskapliga världen tiger och våra politiker fortsätter att fatta nästan dagligen beslut som på ett eller annat sätt är kopplade till 11 september och den officiella bilden av vad som hände.
Jag tycker att det är lyxigt att kunna sitta i ett varmt, torrt och väl upplyst hus och läsa om kvasarer och svarta hål, om neandertalers gener och apornas sorg. Men vem betalar för lyxen? I snart nio år har världen tigande blundat för illegal krig, förföljelse, tortyr, plundring, våldtäkter, mord och lögner. Varför? För att västvärlden ska kunna dominera Mellanöstern och roffa åt sig olja och mineraler? Är vi därför i Afghanistan? Vill vi också ha en bit av kakan? Offrar vi därför våra soldater?
Världen blundade och teg när hänsynslösa affärsmän plundrade Afrika för arbetskraft, Sydamerika för guld, Asien för kryddor och ädelstenar, judiska tyskar för sina rikedomar och när urbefolkningen fördrevs från hela kontinenter. De som ställde sig i vägen kunde dödades utan dåligt samvete. ”De” saknade värde, förtjänade inte bättre, var ändå inga riktiga människor. Är vi där igen? Varför skriker ingen när Obama säger att den amerikanska konstitutionen inte gäller Guantanamofångar, för att de inte är ”personer”? Är oljan viktigare än människovärde?
Jag uppmanar FoF att ta upp debatten. Ja uppmanar FoF-läsare att kräva artiklar som belyser denna vetenskapliga, humanitära, mediala och politiska skandal. Ska vi blunda och tiga och därmed visa att vi inte är ett smack bättre än alla dessa tyska som visste men hellre gottade sig på judarnas rikedomar? Är vi där igen?