Annons

Melatonin och drömmen om ungdom och hälsa

I USA har melatonin lanserats som undermedlet som håller ålderdomen och sjukdomar stången. Också vi kan få tag på hormonet utan läkarrecept på Internet. Men vad är det man då köper?

Annons

Drömmar och förhoppningar om ungdom på burk. Hormonet melatonin saluförs som mirakelmedel som sägs kunna skjuta åldrandet på framtiden, skydda mot sjukdomar och sätta fart på samlivet. I Sverige är melatonin klassat som läkemedel och förbjudet att sälja annat än på recept. Flera andra länder har liknande lagstiftning. Ändå går melatonin att köpa svart från europeiska försäljare eller direkt på de virtuella apotek som finns på Internet. Eller i USA där medlet säljs fritt. Där klassas det som naturläkemedel och kosttillskott och går att köpa i hälsokostaffärer.

"Köp en flaska i dag och ta själv reda på varför alla talar om melatonin", uppmanar amerikanska tillverkare i annonser. "Hur melatoninvänlig är din livsstil?", frågar andra. Och radar upp symtom som enligt dem kan tyda på melatoninbrist: kroniska sjukdomar, cancer, koncentrationssvårigheter, upprepade förkylningar och virusinfektioner, minnes- och humörsvängningar, depression, svårighet att somna och trötthet på dagtid. Man räknar med att fyrtio miljoner amerikaner har lyssnat till locktonerna och nu provat medlet av en eller annan anledning.

Mirakel eller galenskap?

Marknadsföringen av melatonin skiljer sig från gamla tiders universalläkemedel som krängdes av kvacksalvare. Melatoninet har lanserats med hjälp av amerikanska forskare som fått stort utrymme och okritisk uppmärksamhet i medierna. Under de senaste åren har flera böcker hyllat melatonin som mirakelmedicin, en av dem skriven av en nestor på området, Russel Reiter, professor i neuroendokrinologi vid University of Texas: Melatonin, your body's natural wonder drug. Andra böcker är ännu mer löftesrika och talar om melatoninmirakel, antiåldrandehormon, bättre sex-sömn-hälsa och längre liv. Andra forskare och de stora vetenskapliga tidningarna morrar å sin sida om melatonin-galenskap och överdrifter och hävdar att både medier och inblandade forskare övertolkar vetenskapliga data.

Vad finns det då för grund för alla dessa löften?

Mer melatonin

- Det vi vet i dag är att melatonin kan ställa om våra sömntider och på så sätt hjälpa mot jet lag efter långa flygresor österut eller västerut. Men oftast räcker det att anpassa sig till dagsljuset på resmålet. Också sömnproblem kan avhjälpas när sömnrytmen är rubbad av för litet melatonin, säger Lennart Wetterberg, professor i psykiatri vid S:t Görans sjukhus i Stockholm och pionjär inom melatoninforskningen.

Intresset för melatonin som läkemedel växer nu också i Sverige. Antalet utskrivna recept ökar i så hög grad att Läkemedelsverket vill ha stramare regler för förskrivning av medlet. Osäkerheten hos läkarna är stor. Förskrivna dagsdoser, huvudsakligen mot sömnbesvär, kan variera tusen gånger i styrka, allt från 0,1 mg till 100 mg! Tallkottkörtelns tillverkning av melatonin varierar från individ till individ, och lämplig dos beror på hur mycket av hormonet som normalt produceras. Melatonin, 5-metoxy-N-acetyltryptamin, som substans är inte särskilt intressant för läkemedelsbolagen, eftersom den inte går att patentera och därmed skydda ekonomiskt.

- Därför görs heller inga stora kliniska utvärderingar.

Biverkningar har rapporterats i form av hjärtklappning, magbesvär, sömnstörningar, mardrömmar, synhallucinationer, oföretagsamhet och trötthet. Långtidseffekter vet man alltför litet om.

- Vi kan jämföra med ett annat hormon, kortison, som hämmar inflammationer och allergier vid tex ledgångsreumatism och astma. Långtidsanvändning med höga doser kortison betraktades som ofarlig och riskfri till dess följderna visade sig: benskörhet, hjärtsvikt, viktökning, diabetes, blödningar i huden, psykiska störningar som depression och hos barn också tillväxthämning.

- Melatonin når alla organ och celler i kroppen med information om tid på dygnet, tid på året och kanske också om livslängden eftersom melatoninhalten sjunker med ökad ålder, säger Lennart Wetterberg. Hos alla nu undersökta djurarter, från enkla organismer till människor, följer tillverkningen av melatonin en daglig rytm som skiftar mellan ljus och mörker. Melatonin är nattens hormon. Starkt ljus stoppar tillverkningen. Hos ryggradsdjur bildas melatonin så snart mörkret faller, oberoende av om djuren är aktiva på natten eller på dagen.

Dygnsvariationen i tillverkningen hos däggdjur har sitt upphov i en biologisk klocka i mellanhjärnan, i vilken de suprachiasmatiska kärnorna (kallade SCN) ingår som kuggar. Den styrs av dygnets växling mellan ljus och mörker, direkt via ögats näthinna. Därifrån sänds nervsignaler till tallkottkörteln som under mörker tillverkar melatoninet, som i sin tur påverkar den biologiska klockan. Under fostertiden är det mammans melatoninhalter som stakar ut dygnsrytmen när SCN utvecklas hos fostret.

Melatoninhalter som arv

Vi människor bildar olika mycket melatonin. Ärftliga faktorer styr hur mycket melatonin vi tillverkar. ­Människor kan delas in i grupper av låg-, mellan- och högproducenter. Halterna minskar med stigande ålder. En medelålders person tillverkar bara hälften så mycket melatonin som i sin barndom.

Men också alkohol kan sänka melatoninhalterna, liksom blodtrycksmedicin som betablockerare. Låga halter är också vanliga vid depression, fetma, brist på sköldkörtelhormon, smärta "utan orsak" och Hortons sjukdom med periodvis återkommande halvsidig migrän.

- En människa som tillverkar mindre melatonin än normalt kan få problem att sova, vaknar tidigt på morgonen och blir trött och nedstämd.

Normala melatoninhalter gör oss sömniga. Riktigt höga melatoninhalter fungerar som p-piller. De sänker kvinnors fruktsamhet, eftersom äggstockarnas produktion av östrogen och de hormon som styr ägglossningen minskar. De doser som testats har varit hundra gånger högre än kroppens egen tillverkning.

Ur ett evolutionärt perspektiv sätter melatonin kroppen och fruktsamheten på sparlåga under det mörka vinterhalvåret när mer melatonin tillverkas.

Möss lovar ingening

Hos djur styr melatonin en rad fysiologiska årscykler: fortplantning och brunst (hos vissa djur krymper könskörtlarna och blir små som hos omogna ungdjur så snart parningsperioden är över), förmågan att lägga på hullet, hårfällning/pälsömsning m m.

Det är också djurförsök som har satt fart på spekulationerna om melatoninets mirakulösa verkningar på oss människor. Påståendet att melatonin skjuter åldrandet på framtiden grundar sig på olika försök utförda på möss. Möss som fick melatonin blev ungdomligare, piggare och glansigare i pälsen än sina släktigar som fick klara sig utan hormonet - och visades glatt upp på Internet allteftersom de växte till sig. Men, mössen i försöken är mycket speciella. De tillhör en art som föds med defekt tallkottkörtel som inte kan tillverka melatonin. Andra musförsök har gett helt andra resultat. Vid ett försök på möss med normal tillverkning av melatonin förkortade extradoser av melatonin deras livslängd eftersom de drabbades av underlivstumörer.

- Det som händer möss kan inte automatiskt överföras på vare sig människor eller andra djur, säger Lennart Wetterberg.

Andra saluförda förväntningar på melatonin - skyddet mot allt från cancer och hiv till Alzheimers sjukdom - grundar sig på att melatonin är en s k antioxidant, precis som vitamin C och E.

- Visst kan melatonin ha skyddande effekter. Men taget vid fel tidpunkt och i fel dos, kan det ha motsatt effekt. Melatonin är nämligen ett tidsberoende hormon som visat sig kunna både stimulera och hämma cancercellers växt beroende på tidpunkten i dygnscykeln då det ges. Löftena om ett vitalare sexliv går också tillbaka på djurförsök och fåravel. Baggar har med melatoninets hjälp blivit parningsvilliga utanför den vanliga brunstperioden. Men inte utan problem för baggen - efteråt.

- Innan någon rekommenderar att många människor ska använda melatonin, kan det vara klokt att tänka på vad som händer baggarna efter behandlingen. Då minskade deras sexuella spänst, och spermierna blev färre med fler defekter än hos baggar som inte fått extra melatonin, säger Lennart Wetterberg.

Boom för melatonin

En dubblering på mindre än tre år.

2020-07-02

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

31

Kommentarer

Melotonin är det bästa som hänt mig, nu kan jag äntligen sluta med vaneblidande sömtabletter. Sedan skulle det vara kul om svenska läkare stödde detta och skrev ut melationen i stället för stilnoct och annat skit som gör en dåsig hela dagen! Men de är så rädda för läkemedelsverket, att de inte vågar! så många med mig är tvugna att handla på nätet! Kul? Nej! Visa mer kurage läkare det borde vara ni som bestämmer, inte räknenissarna på läkemedelsverket! Och vad fan jag betalar gärna fullt pris, det gör jag ju också när jag handlar på nätet, där subventioneras inget!
Sluta tramsa!

Hejsan.Har läst ditt inlägg om Melatonin.Har själv sömnsvårigheter och skulle gärna vilja komma i kontakt med ett företag som säljer detta medel.Vore tacksam om du ville svara mig och skriva vilken adress jag ska gå in på på datan för att köpa detta och vad preparatet heter och priset.
Tacksam för svar.Vänligen Ulla.

Satsa på forskning med mänskliga fosterstamceller mot åldrandet. Skattemedel skall finansiera human embryonal stamcellsforskning,så att vi får seriösa och biverkningsfria botemedel mot åldrandet,sjukdomar,skador,förslitningar,och klimakterium mm. Denna viktiga forskning ersätter också plågsamma djurförsök på värnlösa råttor och möss medflera. Det skulle också tas fram botemedel till råttor och möss när dom blir sjuka,skadade och åldrade,med tanke på hur många djurförsök som dessa stackars små djur tvingas utstå.
Melatonin,Dhea och Tillväxthormom mm sjunker med åldern,och då skall man självklart få medicin och vaccin som bygger upp dessa sjunkande hormoner till undomsnivå igen.Livlängden är alldeles för låg idag,och den måste ökas till 200+ minst,och själv vill jag uppleva år 3000. Och lika självklart så skall man få vara frisk,vital och ung i både knopp och kropp hela det långa härliga förlängda livet.
Allt detta skall ju vara självklart 2009,men då måste kristna fundamentalister tvingas bort från sjukvård,politik och riksdag.För dessa talibaner är utvecklingsbromsar!

Jag lider av depression sedan en tid och har emellanåt svårigheter med sömnen.
Läkare skriver ut sömntabletter i parti och minut, villket jag anser sjukt.
Vid en resa till USA fick jag svårigheter att somna, inte pga jetlag utan pga mitt tillstånd.
Mitt i natten gick jag ut på stan för att kolla efter något sömnpiller liknande på apoteken som har öppet dygnet runt.
Efter en stunds letande på hyllorna hittade jag SuperSnooze Melatonin.
Väl hemma tog jag en tablett och somnade utan problem. Jag tar nu dessa då jag behöver och en sak är säker...aldrig mer sömnpiller på recept från läkare med biverkningar som följd.
Melatonin tabletterna gör att jag somnar lungt och får mig att sova hela natten, samt att jag känner mig utvilad.
Som det står i texten ovan.."40 miljoner amerikane" köper dessa tabletter, och jag är säker på att lika många sover gott.
Släpp Melatoninet fritt i Svergie.

Jag har använt Melatonin i ca 10 år och jag sover som en stock.Problemet med Svenska läkare det ät att de är okunniga och skriver ut allt för höga doser.Jag är snart 63 år har tar inte mer än 3 mg.

Underbar produkt! Släng alla benzopreparat i papperskorgen. Klart att läkemedelsbolagen vill förbjuda något som inte går att patentera..precis som vissa "farliga växter" ähum, host.

Hursomhelst har Melatonin verkligen hjälpt mig mot min insomnia. Härlig djup sömn med intensivt drömmande under hela natten.. och vakna upp som en prins. Piggare och gladare än på länge.

Dessutom behöver man inte äta det varje natt. Det räcker med någon natt så stabiliseras dygnsrytmen och man orkar sig upp tidigt för motion och solljus. Perfekt för dem som jobbar natt och varierande skift.

Jag har testat Source Naturals produkt NightRest.. Rekommenderas starkt. Börja dock med låg dos, annars sover du för länge. Tog 2 st 4mg första gången och sov i 13h. Det räcker gott med 1 st.

Sömn är livet!

Intressant är även att melatonin har nästan identisk kemisk struktur som THC och tas emot av hjärnan via cannabisreceptorer. Så man kan nästan påstå att det är syntetiskt cannabis.
Detta förklarar även varför folk blir trötta och sömniga av cannabis.

Om sanningen måste fram, så måste jag säga att för två månader sedan så har jag testat med att använda 10 mg "Rent Melatonin" dagligen varje morgon. Jag har upplevt att jag blir mer pigg på dagen tills ganska sent på kvällen. När jag väl lägger mig så sover ganska djup som jag alltid har gjort. Samt har jag upplev att jag vaknar i alla fall väldigt tidigt på morgonen typ 8:30 varje dag oavsett tiden jag lägger mig, fast på helgerna måste jag tvinga mig att sova lite till, jag kan inte sova mera än två timmar. Jag är idag 49 år gammal och kombinerar "Rent Melatonin med "Resveratrol" (150mg).

Nu har jag sänkt dosen till 5mg på morgonen varje dag.
Få se vad som händer!

Återkommer nästa månad med mera fakta!

Vill ni veta mera, det är bara att fråga!

Hmm tar du verkligen melatonin på morgonen??? Man ska ju ta det 20 min innan man går och lägger sig för att man blir trött av ämnet ganska omedelbart

Håller fullständigt med ovan inlägg angående fega läkare. Största problemet är inte feghet utan snarare bekvämlighet.
Jag nämde min försenade dygnsrytm för min dåvarande läkare som jag såg pga min adhd. Han skrev ut circadin. Positivt med circadin var för mig att jag sov bättre, och efter att ha haft svåra menstruationsproblem sen 11 års ålder reglerades detta hlet plötsligt till en för kvinnor normal nivå.Tyvärr gav circadin även en mycket svår biverkning.PGA depo effekten stannade melatonin kvar i kroppen 16 timmar efter intag, och jag blev extremt dåsig och morgontrött. Istället för att flytta tillbaka dygnsrytmen så sköts dem framåt.
Efter ett ofrivilgt byte av läkare bad jag då den nya om direktverkande melatonin, för att slippa denna biverkning jag fick av circadin. Hon lovade att skicka en ansökan för dr melatonin. Under tiden kunde jag ta ett annat preparat istället som var bra och inte hade några biverkningar. Tyvärr trodde jag på hennes lögner. 1 månad senare träffas vi igen och jag frågar hur lång tid ansökan om melatonin skulle ta. Vilken ansökan? svarade hon. Återigen bad jag henne skicka iväg en ansökan, och under tiden fortsatte jag en månad till med den helt ofarliga sömnmedicinen Imovane. Jag fick ingen melatonin, och efter två månader hade min IQ sänkt så drastiskt så jag brydde mig inte längre. Jag blev apatisk.och konstant dåsig. Efter ett tag utvecklade jag dessutom en överkänslighet mot konserveringsmedel och blev allergisk mot gräspollen. Nu är jag äntligen fri från Imovane/zoplicon, efter två års dagligt användande. En biverkning vid min avvänjning var en konstant känsla av löss som kröp över hela kroppen, och mina händer skakade som hos en alkoholist.
Nu köper jag mitt Melatonin på Internet, och riskerna med att köpa medicin på Internet är något som jag blivit tvingad till att ta pga läkemedelsverket, och de läkare som är rädda om sin nästa läkemedelsbolags-sponsrade konferens. En del läkare åker på dessa konferenser i medelhavet, medan andra läkare får sitta på en pinnstol i göteborg. Det kan inte vara lätt att vara läkare!

Det ända läkaren behöver skriva i licensmotiveringen är att du får biverkningar utav Circadin, jag har haft melatonin drygt tio år och jag fick också testa Circadin.

Jag krossade dessa då jag märkte samma som du, att de satt i på dagen också, och fick liknande vanliga effekten som utav vanliga kapslarna.

Jag kollade med läkemedels verket som sade att man inte fick krossa dessa , men att det bara var för läkaren att söka licens motivering igen med ovan nämnda biverkan så kund man få kapslarna igen. vilket jag fick.

Det är ett mycket bra medel, har själv kronisk sinuit som jag tror är det som jag får svårt att sova utav .

lycka till

l-hs

Hej Anna. Jag vill veta var du beställer Melatonin någonstans. Har väldiga sömnproblem och äter Stilnoct (fast jag inte vill, men måste sova).Vill du sända mej webbadressen på min mailadress nlva@bredband.net

Hej Birgitta, Laxviken 13.03.04
Om du fått någon adress där det går att beställa melatonin via internet-vill du skicka den till mej.<Jag vill gärna prova mot sömnproblem ,
Vänliga hälsningar,
Kjell
Mail: kjepax@gmail.com

Äldre och melatonin, dålig kombination?
Frågade idag en äldre läkare (Geriatrik) om man äldre fick melatonin, då jag tänkte att de kan undvika äldre som tex faller då de blir groggy på andra medel, men de hade tyckt att det var så många biverkningar för äldre så de tog traditionella medel.

Jag har bara hört talas om biverkningar på melatonin depåtabletten, och inte på kapslarna då tabletten som utsöndras sakta gör en ( mig och andra har har jag på senare tid läst) väldigt avslagen och trött dagen efter då förmodligen man blir sövd under för långtid.

Jag har också hört tyvärr att alla inte känner av melatoninet så de kanske redan har fullgott melatonin i kroppen och att de lider av något annat.

Någon som vet var man kan hitta studier på biverkningarna på kapsel och på depåtablett?

Vore intressant då jag märkt många fördelar med melatonin ur anra vinklar också, alla förstår nog att om man sover dåligt /lite så är det inte kul, och jag skulle tippa på att en del tom blivit alkisar , flummare, pillertrillare mm för att de sovit dåligt.

Jag håller helt med er om att det ska va upp till oss själva om vi tillför hormoner och signalsubstanser i syfte att fungera bättre. Jag har ingen användning av melatonin, däremot har jag mycket låg endorfin produktion, och varför gå och må dåligt när det finns mediciner?
Och visst måste det vara bättre att få det från apoteket där man vet hur rent det är än ifrån någon gangster som använder samma pengar till trafficking m.m. Så det bästa skulle väl vara om läkarens uppgift handlade mer om att informera så mycket som möjligt, så kan brukaren få välja medicineringen därefter.
Däremot ska ju läkarna läkemedelsverket förhålla sig som att man inte vet vad det är förrän det är testat och falsifierat enligt alla vetenskapliga procedurer!
Men så länge läkarna inte får ge mig heroin lär de ju inte heller frångå principerna vad gäller den här "mirakelhormonen" heller. Jag tror att det dröjer länge innan de beslutar sig för att låta oss själva ansvara för vilka droger vi stoppar i oss, tyvärr!..

Det är inte lätt att veta vad man ska tro. Hur det känns är lättare att förklara. Mina sömnproblem kom i o med att jag inte längre kunde klara allt jag borde. Med följande depredion och ångest. Det har blivit ett o annat läkemedel. Sömnen har dock aldrig riktigt kunnat lösas. När jag prövade Melatonin i depå varianten var det en fantastisk hjälp. Att ta melatonin tillskott funkade ganska bra. För mig är det tankarna som hela tiden strömmar de och somna går inte. När jag tar m har det ingen efekt på tankar o oro. Men när kroppen bara vill sova och liksom ropar på huvudet att sluta älta olika saker. Då går det lättare att sova. Det är en konstig inte en känsla av bedövning bara kuna somna och sova. Detta utan att dagen efter känna sig förgiftad. Det är en gåta att jag kan fa olika insomnings medel o benso men inte detta utan extra kostnader. Recept var dock inte ett problem. Låt oss hoppas det blir ordning på detta.

Melatonin är det bästa någonsin!

Jag började ta melatonin för dess goda insomnings- och sömneffekter, till följd av en mindre depression, men tar nu melatonin för dess antioxiderande effekter. Jag märker tydliga skillnader. Jag har exempelvis aldrig röda ögon längre, vilket jag hade dagligen i 20 år, som effekt av två ROACCUTAN-kurer i ungdomsåren.

Jag skickar efter melatonin från USA och jag har idag ett förråd i frysen som räcker flera år. Jag behöver extremt låga doser (c:a 6 MIKROGRAM (ej milligram!!!) för att somna och sova som en liten gris och jag känner mig helt utvilad dagen efter. Det var många år sedan jag sov så bra som jag gör nuförtiden. Vilken skillnad i sömnkvalité!

Jag tar melatonin dagligen regelbundet, med kortare uppehåll emellan, utan några som helst rebound-effekter - snarare förstärkt insomning och sömn!!!

Att melatonin, som i vissa andra länder säljs som hälsokost, inte får säljas receptfritt i Sverige, ser jag som ytterligare ett tecken på den svenska storebrors/folkhems/"nedbäddad i vaggan och skyddad av mamma"/sovjetbyråkrati/övervakad-samhället. SKÄRPNING sosse-Sverige!! Våga testa nya saker och låt individen själv avgöra vad som är bra respketive dåligt för henne!

Melatonin är verkligen värt att testa! Personligen tror jag inte att jag hade levt om jag inte hade lyckats få tag i Melatonin via importvägen från friare länder. Självmord var ett val, när det var som värst.

MELATONIN ÄGER!

Hej

Jag är väldigt intresserad av Melatonin ochvill ta det för att förbättra min sömn och för dess antioxidanter.
Du beställer från USA, vågar man det ?
Jag har läst att det finns oseriösa handlare som blandar i bl.a malda tallkottkörlar från kor. Risken finns då att man kan få galna kosjukan och det vill ingen ha.
Internetapotek (i Europa bara ?) skall ha en ny "logan" för att få bli godkända.
Jag har några frågor till dig som jag hoppas få svar på:

- När och hur tar du preparatet ?
- Hur vet man hur mkt. man behöver ?
- Gör du regelbundna ujppehåll i konsumtionen , t.ex. efter en månad i några dar ?- Hur vet man att Melatoninet har effekt - mer än att att sömnen förbättras.
-Kan du berätta var du köper . någonstans och vad det kostar ?

Hälsningar från Monica.

Det verkar råda delande meningar om Melatonin. Hoppas att Ni på FoF skriver mer om ämnet i framtiden.

Mvh

Jacob/ http://www.somnproblem.nu

Jag fick igår Circardin av min läkare pga sömnproblem. Jag är helt utslagen idag, yr, illmående, darrig, dimsyn, ett jä-a humör, mm! Kan man verkligen känna biverkningar "på riktigt" efter bara EN tablett???
Ska jag ge det en chans att fungera eller ska jag strunta i det? Biverkningalistan på detta melatoninpreparat är ju megalång och hemskt otrevlig att läsa, dumt nog (kanske) läste jag den!
Vad säger ni som testat Circardin?
Mvh
G

Jag har tagit melatonin under en tid men efter några dagars konsumtion (4mg = 2 tabletter) måste jag ha uppehåll. Det verkar som om dygnsrytmen förskjuts framåt. Om man är vaken t.ex kl 4.00 vid ett uppehåll ska man absolut inte ge vika och ta preparatet. Då får man garanterat en dygnsrytm som det kan ta flera dygn att rätta till. Man ska ta preparatet vid normala tider för sänggående men helst inte efter 23.00. Om man inte blir trött efter en stund, vilket händer mig alltför ofta måste man enligt min erfarenhet se över framförallt koffein och träningsvanor. För mig fungerar det bäst om jag inte intar koffein efter 12 på dagen och spinningpass eller annan konditionsidrott som gör mig fruktansvärt pigg ska jag helst inte utföra efter 17.00. Det sistnämda är tyvärr svårt att klara rent praktiskt och på mig har därför Melatonin en begränsad effekt. Att ta ut sig fullständigt fysiskt är det enda som garanterat hjälper mig att bli riktigt trött. Har testat Stillnoct, Imovan och Propavan men kan inte rekommendera något av dem och jämfört med dem är Melatonin överlägset. Har också erfarenheter av höga Magnesiumdoser på 500mg samt starkt Kamomillthé (flera påsar). Dessa två fungerar mycket bra i kombination. Magnesium gör att muskler och nerver slappnar av. Effekten är klart märkbar vid dessa halter men kan ge biverkningar i form av lös morgonmage. Denna försvinner dock så fort du äter frukost. Förr i tiden syddes humlekottar in i kuddar på sjukhus och blir man trött av öl kan humle vara värt ett försök. Humlethé är dock svårt att få tag i, jag har inte lyckats. Andra örter som Valeriana har ingen som helst effekt på mig.

Ett tips Men jag vet inte hur seriösa tillverkarna är.
http://www.vitamarket.net/sv/melatonin-32/

Äter circadin och det fungerar så där.Hur och var får man tag i melatonin som säkert är melatonin?Någon som har kontakter?Hoppas på svar.

Jag fick Circadin utskrivet av min läkare när jag bad om att få prova Melatonin efter att jag varit på en föreläsning om ADHD. Läkaren som föreläste var forskare och expert inom ämnet och rekommenderade mig att prova Melatoni. Eftersom störningar i produktion av Melatonin är vanligt hos ADHD patienter. Min läkare sa att hon var tveksam till Circadin eftersom hon endast haft dåliga erfarenheter. Jag frågade så klart vilka det var? och hon svarade att hon aldrig varit med om att Circadin fungerade och att alla patienter hon skrivit circadin till upplevde en stark trötthet, dåsighet hela dagen efter och dålig sömn. Men hon skrev ut det i alla fall. Nu undrar jag om det någon av er kan svara på min fråga? Cirdadin innehåller 2mg melatonin och lite laktos och annat som håller ihop tabletten enligt Fass. Ni som provat både Circadin och Melatonin, vad är skillnaden? Om Circadin är rent Melatonin, vad är då skillnaden på den Melatonin ni provat? är det någon som haft en dålig erfarenhet av rent Melatonin? jag är så klart intresserad av Melatonin och inte Circadin eftersom jag endast hört negativa effekter av den, till och med från min egen läkare. Tacksam för svar :)

Jag har testat både Cicardin och melatonin från ett amerikanskt företag. Har inte märkt någon skillnad förutom att Cicardin verkade bättre helt enkelt i syftet att somna. Det man ska tänka på när det gäller skillnader är att Cicardin inte är direktverkande utan utsöndras under flera timmar, vilket kan förklara att vissa känner dåsighet dagen efter.

Om man vill ha samma effekt som Cicardin när man köper annan melatonin måste man köpa med labeln "time release". Det melatonin jag testade var inte "time released"

Hej!
Jag har fått Melatonin av läkare (bor i Finland, Tar 3 st 1 mg tabletter före jag går till sängs. Vaknar 4 tiden med fruktansvärd huvudvärk som sitter i hela förmiddagen. Har någon annan det ?
undrar Bia

Har du annars en förmåga att vakna mitt i natten. Höga doser Melatonin kan ge huvudvärk. Prova en lägre dos eller en "time release" variant.

HEJ min dotter är 17 år och har svårt att somna på kvällarna och har haft det i hela sitt liv. Undrar så om ngn ungdom provat Melatonin och om ni har några erfarenheter. Läste att fruktsamhet kan påverkas av Melatonin?? Vet ngn ngt om detta? Tänker självklsrt framåt då för att få barn osv. Är det ngn som provat äta dessa och sedan varit gravid? Tacksam för svar MVH Anette

Jag har ofta svårt att sova, speciellt relaterat till stress. Ibland kan jag inte somna över huvudtaget, men oftare är det att jag vaknar alldeles för tidigt, 3-4 på natten och inte kan somna om. Detta har plågat mig oerhört mycket periodvis, och haft en negativ effekt på mitt arbetsliv och sociala liv. Fick tipset för ett par år sedan att testa melatonin, och det har verkligen hjälpt mig jättemycket! Jag använder både 'vanliga' tabletter och depåtabletter, beroende på vilka problem jag har för tillfället. Om jag har svårt att somna på kvällen tar jag antingen en 'slow release' tablett, och somnar oftast inom 30 min och sover hela natten. Om jag vaknar mitt i natten och inte kan somna om tar jag en vanlig tablett och somnar i regel inom 20-30 minuter. Jag tar inte tabletten senare än kl. 4 på morgonen om jag ska upp vid 7. Då kan jag känna mig lite dåsig först, men det går snabbt över (jag är 'morgonmänniska' och jag tror detta hjälper mig att komma igång även om jag tagit melatonin under natten). Jag har aldrig upplevt några andra biverkningar som huvudvärk eller dylikt. När jag läser vissa inlägg här så verkar det ju väldigt individuellt hur man reagerar. Kan det hänga ihop med att man är olika känslig för melatonin och kanske har olika nivåer 'eget' melatonin? Om man får biverkningar, extrem dåsighet etc. borde man kanske ta en mycket mindre dos. Jag är iallafall helt 'frälst' på melatoninet som gett mig en oerhört mycket bättre sömn och livskvalitet. Tycker verkligen att vi borde på tillgång till detta i Sverige (jag har handlat i USA/Kanada), framförallt för att för att vara säker på att få rent och säkert melatonin. På nätet skulle jag absolut inte våga handla, vem vet vad pillren man köper där egentligen innehåller...

I början av 60-talet redovisade tillsammans en italiensk och en kanadensisk forskare sina resultat av experiment med melatonin på möss. De gav ut en bok, vars titel jag glömt. I den redogjorde man ingående för experimenten och dess resultat.
Man varnade för förskrivning till barn. Det struntade icke läskunniga läkare i, vilket efter problem fick till följd att läkemedelsverket bestämde att förskrivning enbart skulle ske på recept.
Så har även skett i flera av Europas länder, bl a i Tyskland där jag för något år sedan inhandlade Melatonin på ett apotek. Alltså har man numera hävt beslutet.
Jag köpte också medlet på apotek på Atens flygplats så sent som i januari i år.

Kom hem från USA i söndags. Köpte med mig en bort Melatonin pga. tidigare erfarenhet av jetlag. Tog en tablett, sov 14 timmar men vaknade av mardrömmar mitt i natten. Eftersom jag kunde inte somna till två på natten dagen efter delade jag en tablett och tog en halva.
Jag har aldrig testat några andra sömntabletter, och min erfarenhet säger att man ska ta Melatonin endast i yttersta fall och ta minimal dos till att börja med, för vi vet att det vi tillför kroppen slutar kroppen producera själv.