Annons

Vulkanens egna blixtar

Många vulkanutbrott följs av kraftiga blixturladdningar.

Annons

Himlen och jorden mullrade i kapp i början av maj förra året. Efter hundratals år av dvala fick vulkanen Chaitén i södra Chile plötsligt ett utbrott. Samtidigt fylldes himlen av kraftiga blixtar som bildades inuti det väldiga moln av stoft och aska som sköt upp ur kratern.

Det finns många rapporter om blixturladdningar i samband med vulkanutbrott, men fenomenet är relativt outforskat. Enligt en unik studie som gjordes i Alaska när vulkanen Mount Augustine fick ett utbrott år 2006 går det att urskilja två faser. Dels omedelbara blixtar mellan partiklar som förmodligen är elektriskt laddade till följd av själva explosionen, dels en andra våg av blixtar mellan laddningar som troligen bildas inne i vulkanens stoftmoln.

- I princip är det samma krafter som verkar i ett vanligt åskmoln, där laddade partiklar och iskristaller skiljs åt i höjdled beroende på hur tunga de är. Men förloppet är betydligt mer komplicerat vid ett vulkanutbrott, där stoft och aska blandas med vattenånga och utsätts för helt andra rörelser, förklarar Rajeev Thottappillil, professor i elektricitetslära vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Tar man i forskningen hänsyn till möjliga samband mellan elektromagnetiska vapen eller joniseringen av luftrummet pga bombningarna med uranammunition och väderhändelser eller vulkanutbrott och hur dessa fungerar.

Nu får vi passa oss, nu har Monica Dahlby slagit in på vapenforskning och elektromagnetism också. Hon kan allt, frågan är vet hon allt, jaa hon tror det. Hon kanske vet hur man blandar till en deg för å få ett nöt.

Monika en liten fråga: du påstår ju om och om igen att det bombas med uran i vanliga bomber. Har du någon källhänvisning till detta? Jag kan inte hitta någon så jag är intresserad av att se den. Det skulle ju innebära att speciellt amerikanska soldater är nedsmittade efter de krig de varit med om.