Annons

Svenska kvinnor lägger ribban högt

Förutom att vara duktiga på arbetet ska de ha ett vackert hem och lyckade barn, samt ett bra socialt liv och avkopplande fritid.

Annons

Om kvinnor ska må bra, måste de förutom arbetslivet orka med familjen, hemmet och fritiden. Mäns hälsa är däremot beroende av att de inte är stressade på jobbet.

En ny studie av Carita Håkansson vid Hälsohögskolan i Jönköping visar skillnaderna mellan vad som gör kvinnor och män sjuka. 2 600 anställda i offentlig sektor i västra Sverige har två gånger svarat på enkäter med två års mellanrum. Studien frågar även efter fritiden.

– Tyvärr var resultatet ingen överraskning. Kvinnor blir stressade och sjukskrivna om de inte orkar eller hinner möta kraven från både arbets- och privatlivet, medan mäns hälsa till största delen påverkas av deras arbetsliv, säger Carita Håkansson, som inte har någon mirakelmedicin att komma med.

– Var och en av oss kvinnor bör fråga sig varför jag gör det jag gör. Och göra det i samspel med männen. Det handlar om en attitydförändring i samhället.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

4

Kommentarer

Jag har en mirakelmedicin! Jämställdhet i arbetlivet. Det leder till mer jämställdhet på hemmaplan. Lägg bara inte över ansvaret på kvinnorna själva. Det där med samspel med männen är fint tänkt, men alla som varit i situationen vet att det snarast handlar om att den som förhandlar bäst vid köksbordet vinner.

Om man tar reda på mer om hur och varför män och kvinnor i offentlig sektor beteer sig samt reagerar som de gör i arbetslivet och privat, kanske man också skulle kunna komma fram till problematiken runt sjukskrivningar. Vad kan det vara för saker på en arbetsplatsen som män respektive kvinnor blir stressade av samt vad kan de bli stressade av i sin yrkesroll? Bra och trygga anställningsvillkor anpassade till både män och kvinnor är nog en bra förutsättningar för både hälsa och arbetsglädje samt gemenskap på en arbetsplats. När möjligheterna för anställda inom offentlig verksamhet att själv utforma sin arbetstid och hur de löser en uppgift minskar ökar med stor sannolikhet stressnivån. Att som det många gånger är idag inom kommuner och landsting att det sker omorganisationer och därmed ofta bortfall av personal, ökar nog också på missnöjet och otryggheten hos de anställda, i och med att de måste anpassa sig på nytt till nya rutiner, regler och nytillkommen arbetsbörda. Arbetsuppgifterna försvinner ju inte, bara för att det "knoppar av/avknoppas" folk till för tidig pension, för en väldigt dyr kostnad. Att arbetsplatser inom den offentliga sektorn har sparbeting, är nog allmänt förekommande i hela Sverige, och det är nog den största källan till all ohälsa och missnöje för män och kvinnor. Slutligen skulle jag också vilja påstå att regeringen måste vara mer generösa med ekonomiska resurser till kommuner och landsting, där kärnverksamheten vård, skola och omsorg är under isen, inte som de gör nu att endast bidra med resurser efter det invånarantal kommunen har. Varför? Om de betalar ut ekonomiska resurser efter endast antal invånare, kommer städer/orter med väldigt fåtal invånare att urarmas på grund av otillräcklig budget.

Ja, jämställdhet löser detta. Det verkar tyvärr vara inbyggt i männens könsroll att inte kunna sköta någon planering gällande hem- och familjelivet, men de kan däremot planera och vara simultana i arbetslivet. Kvinnor får generellt coacha och projektleda allt som gäller barn och hushåll. Det är något män måste ta tag i.

Varför ställer kvinnor upp på det???!!!
Varför går de med på att vara hushållerska / hemhjälp i sitt eget hem. Killarna behöver inte göra något hemma för det finns gott om tjejer som ställer upp på det.
Själv har jag ingen man för jag ställer inte upp på det konceptet, och då sticker de. De män jag har träffat är inte intresserade av en jämställd kvinna - de vill ha en hushållerska som de kan ha sex med...