Annons

"Bonusar gör mer skada än nytta"

I västvärlden diskuteras om höga företagschefer bör få penningbelöningar utöver lönen för väl utfört arbete. Nej, säger Harvardpsykolog.

Annons

Många storföretag hävdar att de måste ge sina högsta chefer bonus vid sidan av månadslönen om de sköter sitt jobb bra. Tanken är att företagen annars inte skulle kunna rekrytera och/eller behålla den bästa arbetskraften.

Mot detta resonemang vänder sig nu psykologen Myra White, verksam vid Harvard University. I nättidskriften Management-Issues anför hon sju argument.

  1. Penningbelöningar verkar bara på kort sikt och blir sedan tagna för givna, varför de måste ökas på år efter år och till slut blir orimligt höga.
  2. Folk som drivs av pengar tenderar att sätta egennyttan före företagsnyttan.
  3. Inget talar för att pengar attraherar och håller kvar en duktig chef. Det finns alltid ett annat företag som viftar med en större sedelbunt.
  4. En hög chef som varit stjärna i ett företag och köps över till ett annat misslyckas ofta därför att organisationsmiljön är en annan, nätverken obefintliga och marknaden annorlunda.
  5. Bonus på individuell nivå motverkar lagarbete och uppammar avund.
  6. Höga chefer befinner sig så långt från både produktion och försäljning att det är svårt att finna en bra bas för bonusarna.
  7. Chefer är tävlingsmänniskor och tackar inte nej till en befordran. De vill göra bra ifrån sig även utan miljonbonusar. Bonusar bygger på en föråldrad samhällssyn där arbete är något obehagligt.

Myra Whites artikel

2010-06-08

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Har misstänkt detta en längre tid. Det har sedan tidigare varit känt att svenska aktiebolag som delar ut bonusar går sämre än de som inte gör det! Kan man hänvisa hela frågan till en av de sju dödssunderna: Girighet - avaritia, som "innebär ett överdrivet begär att samla ägodelar förenat med överdriven sparsamhet, vinningslystnad och snikenhet".

Nåväl, vad gör åt saken? Knappast helvetets straff "att sitta i en kittel med kokande olja". Vore det inte enklare med en kraftig straffskatt (typ 90%) eller ett generellt förbud mot bonusar (motsvarande låneförbudet)?

De här synpunkterna skulle skickas till varje styrelse för de större företagen. En allmän opinion mot bonusar vore en välgärning, för de är en ren oförskämdhet mot den gängse uppfattningen. Givetvis är det oproportionerligheten i bonusarna, som är det mest stötande. Ingen normalt funtad människa kan finna dessa bonusar rimliga.