Annons

Homeopater misslyckades

Även med homeopater som försöksledare blev resultatet helt slumpartat.

Annons

Publicerad:

2003-01-01

Många alternativmedicinska teorier och behandlingar är inte grundligt undersökta med gängse vetenskapliga metoder (se Tema Alternativ medicin i F&F 7/02). Nu har dock ett test genomförts inom den homeopatiska riktning där slagrutor och pendlar är viktiga instrument. Studien gjordes med homeopater som försöksledare och med god vetenskaplig metodik.

Hypotesen var att försökspersonerna med hjälp av pendel skulle kunna skilja mellan destillerat vatten och det homeopatiska preparatet Bryonia i s k potens 12C. Det senare innebär att den påstått aktiva substansen är så utspädd att förhållandet mellan den och lösningsmedlet är 1:10-24.

De sex försökspersonerna är utbildade homeopater med minst tolv års erfarenhet av att använda slagruta och pendel. Var och en av dem gavs 26 par flaskor, där den ena innehöll Bryonia och den andra destillerat vatten. I lugn och ro skulle de utröna vilken flaska i varje par som innehöll vad.

Försöket genomfördes dubbelblint, dvs varken försökspersonerna eller försöksledarna visste vad de olika flaskorna innehöll. Studien rapporteras i Journal of the Royal Society of Medicine.

Det sammanlagda resultatet blev 75 rätt av 156, dvs 48 procent. Ingen av homeopaterna hade fler rätt än 16 och den sämsta hade 9 rätt. Alla resultat faller med god marginal inom vad slumpen eller rena gissningar skulle ha åstadkommit.

Nu måste läkarna ta alternativ medicin på allvar

Allt fler svenskar nyttjar alternativmedicinska behandlingar och preparat.

2002-10-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Jag kan inte låta bli att le trots att jag är homepat själv. Homepaterna i detta försök var ju inte försöksledare som artikeln antyder - utan de var ju FÖRSÖKSKANINER. Själva testet utformning går ju heller inte ens ut på om homeopati fungerar, samt de flesta homeopater använder inte heller vare sig pendlar eller slagrutor. Går verkliglen seriösa forskningspengar till sådana här oseriös eller intentsägande forskning? Det enda testet säger är att homeopater har större förmåga till pendling än vad placeboeffekten är, om man ska ta till samma logik som i artikeln.