Annons

Ledare: Högt förtroende är inte något självklart

Annons

Svenska folkets förtroende för forskning sjunker. I en just publicerad undersökning från Vetenskap & Allmänhet är det bara 45 procent som tror att ökade satsningar på forskning ger ett bättre samhälle för alla, ner från 53 procent år 2003.

Inte mer än 56 procent av de tillfrågade har mycket eller ganska stort förtroende för universitet och högskolor. Och bara en av fem menar att forskare tar etiska frågor på allvar.

Hela fyra av tio, främst kvinnor, saknar för övrigt uppfattning om forskares etik. Det öppnar för att enstaka avslöjanden om forskningsfusk, missbruk av forskningspengar eller andra dåligheter kan leda till stora svängningar i opinionen. Bland lågutbildade är det redan 10 procent som tror att forskningsfusk förekommer ofta.

Andelen som anser att Sverige har ett bra forskningsklimat har sjunkit från 34 procent 2003 till 27 procent i dag. Lägst, 22 procent, är det tyvärr bland ungdomar: de som ska bli framtidens forskare.

– Det är dags för forskarsamhället att börja bry sig, kommenterar statsvetaren Sören Holmberg.

Men i själva verket sker det motsatta. Flera forskningsfinansiärer har beslutat att inte längre vända sig med forskningsinformation till allmänheten utan i stället satsa på att informera forskarna själva. Och universiteten sysslar numera främst med kommersiell marknadsföring av sina utbildningar.

De många åren av positiva attityder till svensk forskning har invaggat finansiärer och lärosäten i tron att detta är något evigt. Vi som varit med ett tag vet att det inte förhåller sig så, utan att allmänhetens förtroende ständigt måste vinnas på nytt.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Det är synd att förtroendet sjunkit - men inte helt förvånande resultat. Som så ofta är problemet komplext och vi behöver undersöka olika perspektiv. Ett problem som jag själv upplevt är att det kan vara mycket svårt att få anslag för att gå från upptäckt till utveckling av något som leder till konkret nytta för samhället. Här behövs flera alternativa vägar. Att söka patent och bilda bolag är inte alltid det bästa alternativet. Ur ett bredare perspektiv kan man även notera att det många gånger finns bra tekniska lösningar på vissa problem - men att dessa inte kommer fram pga andra orsaker (t ex elbilen som GM tog fram och sedan skrotade 2006). När detta sker drabbas förtroendet för forskningen. Forskningsfusk förekommer tyvärr - är mycket sällsynt (vilket bör förmedlas) - och alla forskarinstitutioner måste tydligt visa upp en gemensam policy och strategi för att hantera de fall som kan uppträda. Media har här en viktig roll.
Vi måste ha fler samarbeten mellan akademi och industri som kan växa organiskt utifån verkliga behov - men med tydliga krav på leverans och kommunikation av resultat, både kortsiktigt och långsiktigt.
Sist men inte minst - kompetensen hos lärare på högstadium och gymnasium måste höjas. Låt gärna forskare inom olika områden komma och berätta om sin verksamhet.