Annons

Diagnos på Internet

I Barcelona tittar radiologen Ruby Escobar-Billing på röntgenbilder från Sollefteå. Via sensorer och datorer skickas i dag mätdata och diagnoser via Internet. På sikt ska man även kunna dosera mediciner själv hemma - med datorstöd.

Annons

Snart finns det armband för diabetiker som mäter blodsockerhalten. Det skickar signalerna trådlöst till en dator i närheten. Utifrån uppgifterna sänder datorn en signal till diabetikerns andra arm. Där öppnas en inopererad insulinpump som doserar ut lagom mängd insulin i kroppen. Dessutom sänds alla data via Internet till läkarmottagningen.

Tekniken håller på att utvecklas inom ett område som kallas telemedicin. Forskare vid Fraunhofer-Gesellschaft i Tyskland arbetar med ett projekt kallat Body Area Network, BAN. Man har där utvecklat ett armband med 16 olika sensorer som bland annat mäter kroppstemperatur, syremättnad i blodet, blodtryck, hjärtverksamhet. Armbandet kan kommunicera trådlöst och överföra informationen via Internet till en läkare. Vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, i USA har man byggt in sensorerna i en fingerring som kan mäta hjärtrytm, blodsyrehalt och kroppstemperatur - och sänder uppgifterna vidare trådlöst.

Tanken är att ge patienter maximal möjlighet att leva ett bra liv trots att de behöver medicinsk övervakning. Patienter kan gå hem tidigare från sjukhus för vård i hemmet. En annan fördel skulle vara att minska behovet av resor till sjukhus för återbesök och rutinkontroll. Dessa kan ersättas av hembesök eller distanskonsultation.

För hjärtproblem och sömnstörning

Även i Sverige pågår liknande försök. Forskare vid Luleå tekniska universitet har tagit fram nya system för att trådlöst via Internet kunna övervaka och styra. Personer med exempelvis hjärtproblem kan oavsett var de befinner sig övervakas av läkare på distans. Enklare rutinkontroller kan ske via Internet. Tekniken bygger på sensorer och så kallade aktuatorer. De senare är små enheter som omvandlar en elektrisk signal till någon form av rörelse, till exempel kan de vara millimetersmå motorer och pumpar. Både sensorer och aktuatorer ansluts direkt till Internet.

- Det är en teknik som definitivt kan användas till sjukvård i hemmet, säger Jerker Delsing, professor vid Eislab, Luleå tekniska universitet.

Surfa in i patienten

Den teknik som forskarna studerar kan användas för att mäta exempelvis puls, andning och kroppstemperatur. Själva tekniken består av sensorer, så små att de kan rymmas i ett klockarmband, som kommunicerar trådlöst med Internet. Dagens sensorer är omkring 1 kubikcentimeter stora, men på sikt räknar Eislab med att ha minskat dem till mindre än 0,1 kubikcentimeter.

- Läkaren eller annan behörig sjukvårdspersonal kan alltså via Internet surfa in till patienten för att läsa av mätdata. Man kan exempelvis tänka sig tillämpningar för människor som lider av sömnstörningar och som behöver övervakas. Men det finns planer på ännu mindre sensorer som kan registrera vätskor i bihålorna, säger Jerker Delsing.

Tekniken medger även att vårdgivaren, till exempel läkaren, kan vara fullt mobil. Det enda kravet är tillgång till Internet och en nätbläddrare som Opera, Netscape eller Explorer.

Först inom idrott och industri

Jerker Delsing berättar också att det finns många olika säkerhetslösningar för att skydda uppgifterna. Till exempel att endast behörig personal kan logga in i systemen, precis som med dagens patientjournalsystem, eller att informationen krypteras innan den överförs.

- Det finns stora fördelar med tekniken inom det medicinska området, men troligtvis kommer den först att börja användas inom idrotten och för övervakning inom processindustrin, säger Jerker Delsing.

Hans forskargrupp har provat sensorerna och nätverken i olika kliniska tester. Men för att gå vidare måste andra, "icke-tekniska" problem inom den medicinska sektorn lösas. Det kan handla om att säkerställa att personerna verkligen har på sig armbanden eller att det är rätt person som bär dem. Finns det flera patienter i hemmet kan man råka få på sig fel armband. Det kan också handla om integritetsfrågor.

- Vem ska kunna surfa in på min kroppstemperatur eller ha tillgång till data om min andning? Det är inte tvärenkla frågor, säger Jerker Delsing.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

4

Kommentarer

Vad händer om någon saboterar armbandet för en diabetiker. Kan en hacker gå in på den dator som tar emot signalen och skicka en signal tillbaks som ger en dödande insulindos? Kan det finnas möjligheter att köpa hackers för att skada eller mörda (mord på distans). Jag ser faror med telemedicin. Kan virus eller trojaner förändra signaler från sändare och därmed ge en felsignal till mottagaren. Finns dessa faror jag tycker mig förnimma eller beror min syn på okunskap.

Nej, Rolf Karlsson, du verkar inte vara en person som saknar kunskap. Åtminstone inte om datorer och farorna med trojaner och virus i datorer och datanätverk.

Vem skulle vilja ha ett armband för diabetiker som man visste kunde saboteras av hackers? Alla antivirusprogram i världen gjorda av de kunnigaste antivirusmakarna skulle inte göra mig trygg nog att använda ett sådant datastyrt armband för diabetiker (om jag nu led av den sjukdomen, vilket jag inte gör tack och lov).

Nej, datastyrda armband för diabetiker är nog ingen bra idé. Åtminstone inte om signalerna skulle vidarebefordras via Internet.

Originalartikel i forskning o framtid skrevs 2004. Samtidigt började internetsjukvårdssytemet DocOnNet byggas. DocOnNet är vanlig vård, fast på internet. Förr klädde man upp sig för att gå till banken, nu sköter man sina affärer över nätet och det är billigare och bättre. Nu kan man sköta sin hälsa på nätet.

Hej!
Alla har ju inte pump! Om man använder sprutor skulle jag önska tex en klocka
som alarmerade när nivån är fel???