Annons

Stökiga gator gör oss snåla

Vilseledande skräp. Vi blir mindre generösa och mer fördomsfulla när gatorna är stökiga.

Bild: 
Bengt af Geijerstam / Scanpix

Stökiga gator gör oss snåla

Annons

Publicerad:

2011-06-05

Socialpsykologer i Storbritannien har visat att skräpiga gator, överfyllda soptunnor och felparkerade bilar göder fördomar och minskar generöst beteende. En grupp försökspersoner som utsattes för den typen av oordning valde att skänka mindre pengar till invandrare och hemlösa än den kontrollgrupp de jämfördes med. De valde också att sätta sig längre bort från personer som såg avvikande ut på till exempel bussen.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Denna information behöver spridas - med angivande av källa! Jag vill kunna använda den för att trycka på beträffande renhållning och ogräsrensning i våra kvarter, inte bara centralt utan även i städernas utkanter och förorter! Vi drunknar i ogräs som får växa fritt då ingen vill göra jobbet eller vill betala för att få det gjort och kommunen dessutom i miljösyfte inte använder ogräsmedel - och visst har jag blivit snål, fördomsfull och allmänt otrevlig av att vistas i denna oordning!!