Annons

Världens möjligheter till vindkraft

Blåsigt. Möjligheten att utnyttja vindkraft varierar kraftigt mellan olika områden. Rött betyder mest blåsigt, blått minst.

Bild: 
Harvard University

Världens möjligheter till vindkraft

Analys av väder under fem år visar på stor potential för vindkraft.

Annons

Vindkraft kan ge mer än 40 gånger det globala behovet av elström, motsvarande drygt fem gånger den totala konsumtionen av kommersiell energi. Det visar en av de mest omfattande sammanställningarna hittills.

I undersökningen ingick endast de platser där vindkraftverk kan producera i genomsnitt åtminstone 20 procent av sin maximala kapacitet. Räknar man med 30 procent – ungefär gränsen för ekonomisk lönsamhet – räcker det fortfarande för hela mänsklighetens elkonsumtion.

– Givetvis skulle man börja bygga där kapaciteten är som störst, säger miljöprofessor Michael McElroy, som ledde forskningen vid Harvard University, USA.

För att uppskatta potentialen för vindkraft delades jordklotet in i 50 x 65 kilometer stora rutor, varpå fem års vädermätningar användes för att räkna fram vindstyrkor på olika höjd över marken. Markytor med skog, stadsbebyggelse eller permanent snö räknades som olämpliga för vindkraft. Men med allt bättre teknik finns möjlighet att bygga vindkraft även i skogsmark.

– Med dagens vindturbiner som kommer upp på 100 meters höjd eller mer finns det sannolikt platser även i skogsterräng som är intressanta för ­vindener­gi, säger Hans Bergström, professor i meteorologi vid Uppsala universitet, som gjort uppskattningar över den svenska potentialen för vindkraft.

Världens vindkraft

Tyskland ligger i topp, men USA ökar starkt.

2008-06-01

Oväntat positivt om vindkraft

Boende nära vindkraftverk störs mindre än väntat.

2005-10-01

De gröna avlatsbreven

Det mesta av den klimatkompensation som säljs till privatpersoner består av projekt utan bevisad effekt och efterhand

2008-09-01

Räkna med vindkraften

Vi skulle kunna ha betydligt mer vindkraft i Sverige.

2003-09-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1