Annons

Neutriner färdas snabbare än ljuset?

Målgång. Hit, till laboratoriet vid Gran Sasso-berget i Assergi, Italien, anlände neutrinerna så fort att Einsteins relativitetsteori tycks ha rubbats.

Bild: 
Francesco Arneodo Lngs-Infn

Neutriner färdas snabbare än ljuset?

Om de italienska forskarnas mätningar stämmer är tidsresor möjliga.

Annons

Publicerad:

2011-11-18

När forskare vid Gran Sasso-laboratoriet i Italien fångade in neutriner som hade skickats i väg från CERN-laboratoriet, drygt 700 kilometer bort, upptäckte de att partiklarna anlände 60 nanosekunder tidigare än de enligt fysikens lagar borde ha gjort.

De verkar ha färdats snabbare än ljuset, något som Einsteins speciella relativitetsteori förbjuder. Inget får överstiga ljushastigheten, som är 299 792 458 meter i sekunden – den fart som ljusets partiklar, fotonerna, färdas med i vakuum.

Men fotoner saknar massa, och neutriner lär ha en liten massa. Relativitetsteorin förutsäger att massan ökar med rörelsen, för att vid ljusets hastighet bli oändlig. Då stannar tiden, och när gränsen passeras börjar tiden gå baklänges.

Fantasieggande – men stämmer upptäckten? De italienska forskarna uppmanar ivrigt sina kolleger att söka efter felkällor. Men de har också mött kraftfull kritik för att ha offentliggjort resultaten i förväg, i stället för att först låta experter nagelfara studien, vilket är den sedvanliga publiceringsprocessen.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Om det är ett mätfel så tror jag att felet ligger i att tiden som klockorna visar går olika fort.
Trots kalibrering med hjälp av GPS .Finns där ett fel som tycks vara dolt. Varierar jord-accelerationen där klockorna befiner sig pga att jordens massa inte är exakt homogent fördelad, blir tidens hastighet också påverkad. Varierar den i mätsystemet så blir resultatet också fel , om än mycket litet.
Klockan som mäter sluttiden har gått för sakta med 60 ns vilket ger nästan 18 m kortare sträcka för
neutrinon. För övrigt om teorin för neutrino oscilationen fortfarande gäller och att " neutrinon har en liten massa", skulle den massan gå mot oändligheten då hastigheten nått ljusets.
Det framgår inte om man tagit hänsyn till att jordaccelerationen kanske varierar.