Annons

”Jag erkände utan omsvep att det var en sliten metafor”

Patrik Hadenius.

”Jag erkände utan omsvep att det var en sliten metafor”

Annons

Publicerad:

2011-12-18

Jag fick ett tankeväckande brev från en läsare. Han undrade över mina formuleringar. Jag hade skrivit till honom att en fortsatt prenumeration på tidningen skulle ge honom ett ”försprång”. Läsaren gillade verkligen tidningen, men mitt reklambrev tyckte han inte om:

”Det är en obehaglig samhällstrend att allt är tävlingar och att människor delas upp i vinnare och förlorare. Jag läser F&F för att innehållet intresserar mig och för att jag tycker att allmänbildning är bra.”

Och jag erkände utan omsvep att det var en sliten metafor. Men ordväxlingen fick mig att fundera på vad jag egentligen menade när jag slentrianmässigt skrev att ni läsare får ett kunskapsförsprång.

Varför läser du populärvetenskap?

Ett försprång antyder att du får veta mer. Mer än du visste innan du öppnade tidningen. Och visst är det viktigt. Det är tråkigt att läsa en artikel och upptäcka att den inte gav något nytt.

Försprånget är nog inte i första hand en jakt på att vinna kunskapsjakten. Vi har många lärare bland läsarna och de läser helt säkert för att berätta vidare. Det gäller fler, för det är roligt att bjuda på nyvunnen kunskap.

Läsandet är en social verksamhet, och lika ofta som man vill veta mer vill man nog veta lika mycket. Du vill läsa det du vet att andra läst, saker som vänner och bekanta rekommenderar. Du läser för att delta i diskussionen.

Men kanske är det viktigaste skälet den helt privata upplevelsen av att förstå. Den härliga aha-upplevelsen eller jobbiga känslan av att något är mer komplicerat än man trodde.

Ingrid Elam, litteraturvetare och tidigare kulturredaktör, skriver i den nyutkomna boken Jag. En fiktion om jaget i litterära verk genom tiderna. En av hennes slutsatser är att i omvälvande tider blir jaget starkare i litteraturen. Jag tror att detsamma gäller populärvetenskapen. Den helt privata känslan av att förstå är extra viktig nu.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Hej Patrik,
Valet av ord och framföralt valet av metaforer avslöjar en del om själva talaren eller budbäraren. Den avslöjar dock också hur man ser på mottagaren av budskapet och vad man vill få vederbörande att tanka och göra. Det avslöjar också vilket synsätt som råder i hans krets och i honom själv, från vilka områden man hämtar sina ord.
Metaforerna är därmed relaterade till Ethos, Pathos och Logos.
Jag har noterat hur prisetiketterna och reklam brukar tala om att den erbjudna artikeln kostar "BARA X kronor". Ibland kan priset vara 19,95, så att man inte ska uppfatta det som 20.
Så fort jag hör ordet "bara" laddar jag således revolvern (för att använda pckså en varnande metafor). Då misstänker jag att någon försöker få mig att köpa något.
Det går att märka hundratals vardagliga uttryck som har manipulativ karaktär.
-------
Jag vill passa på at säga att tidskriften Språket är en bra tidskrift. Jag prenumererade på den några år. Jag har dock fått banta ner mina bok och tidningskostnader, dels på grund av ekonomin (jag är pensionär), dels också därför att jag har alldeles för mycket böcker och tidskrifter som jag måste ge bort, men ingen vill ha böcker längre. Tidskriften Språk läser jag numera på biblioteket. Jag hoppas dock att antalet prenumeranter och köpare består, så att tidskriften inte behöver läggas ner. Vi vet ändå att framtiden blir bara Internet.