Annons

Återkoppling: Varför skiljer sig antalet partners åt mellan könen?

Bland annat homosex och utländska partners förklarar skillnader i antal sexpartners. Ännu viktigare är kanske mäns och kvinnors olika sätt att svara på frågor om sexvanor.

Annons

Publicerad:

2009-05-25

Åtskilliga läsare har hört av sig med frågor om sexvanestatistiken i rutan Fler partners i dag på sidan 41. Funderingarna gäller om män och kvinnor verkligen kan ha haft olika antal sexpartners. Medianvärdet i den citerade studien var 7,1 för män och 4,6 för kvinnor, och medelvärdet var 15,0 för män och 6,9 för kvinnor. Om män och kvinnor har samlag med varandra borde antalet partners vara identiskt.

Bo Lewin, professor i sociologi vid Uppsala universitet och huvudredaktör för rapporten Sex i Sverige, säger att det finns flera förklaringar till detta. För det första dras männens siffror upp av ett fåtal manliga homosexuella (undersökningen gäller antal partners oavsett sexuell läggning) som har ett extremt aktivt sexliv - många hundra olika partners. För det andra är det vanligare att män har sexuella kontakter utomlands än att kvinnor har det, och dessa kvinnor ingår ju inte i urvalet.

För det tredje vistas många kvinnliga prostituerade bara tillfälligt i Sverige och har inte heller kunnat tas med i undersökningen.

Dessutom frågar man i undersökningen efter "samlagspartners", och det är inte omöjligt att de tillfrågade har definierat samlag på olika sätt.

Enligt en undersökning som refereras i New Scientist ljuger dessutom kvinnor oftare om antalet sexpartners än män. Kvinnorna i undersökningen hade avsevärt högre siffror över antal partners om de trodde att de satt i en lögndetektor.

HENRIK HÖJER
F&F

Vår kollektiva voyeurism

Om sexifieringen av medierna skriver filmvetaren Malena Janson i denna betraktelse.

2003-06-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Det är matematiskt orimligt att sex utomlands och sex mellan homosexuella män skulle vara orsaken. Då måste de homosexuella männen (som ju utgjorde 2% av populationen i undersökningen) ha 150 olika partners i genomsnitt och de homosexuella kvinnorna inte ha sex med någon.
Enligt Pontus Strimlings studier ligger orsaken främst i att det finns en kulturel/social betingelse i att kvinnor omedvetet räknar bort några partners och at män omedvetet lägger till några. Det är inte att de ljuger medvetet.