Annons

Notiser av Per Snaprud

Meditation är en bra start för den som vill utforska sitt eget medvetande, enligt Pontus Wasling, författare till Knaster . Bland övriga metoder han testat finns floating och schamanistiska trumseanser. 1 | Vad är det för slags bok du har skrivit? – Den är ganska bred och riktar sig egentligen till alla som har ett medvetande. Den handlar om hur medvetandet kan tänkas uppstå och vad det innehåller. Och så ägnar jag mig en del åt undersökningar i vad man kan kalla medvetandets gränsland, till exempel hur hallucinationer uppstår. 2| Hur skulle du beskriva vad medvetande är för något? – Det är...
I en novell av den argentinske författaren Jorge Luis Borges från år 1942 ramlar den unge Ireneo Funes av sin häst. Efter olyckan försvinner hans förmåga att glömma. Allt blir kvar i minnet. Vore det inte underbart att ha ett sådant minne? Definitivt inte, enligt den amerikanske författaren och alzheimerforskaren Scott Small. Han menar att Borges långt före den moderna neurovetenskapen insåg att hjärnan måste glömma för att kunna generalisera och tänka abstrakt. Funes ofelbara minne hindrade honom att se skogen för alla träd. Självklart innebär Alz­heimers sjukdom och andra former av demens...
Som det är nu kan inte ens den mest samvetsgranna marinbiolog med pengar från gruvindustrin värja sig mot misstanken om att vara köpt. F&F:s Per Snaprud efterlyser forskning som inte kan misstänkas för påverkan från finansiärer.
Närmare nio miljoner människor har hittills sett en webbföreläsning som den brittiske medvetandeforskaren Anil Seth höll för några år sedan. Hans grundläggande tes är att vi misstar oss om vi tror att våra upplevelser ger en objektiv bild av verkligheten. I stället är de ett slags kontrollerade hallucinationer.  I sin nya bok Being You utvecklar han temat, och ger samtidigt en bred bild av den senaste forskningen om den till synes eviga frågan om hur det kommer sig att vi har ett medvetande.  Som levande organismer är vi maskiner specialiserade på att förutsäga världen, enligt Anil Seth. Det...
Inte kan väl en bedrägeriforskare själv fuska? Forskning & Framstegs Per Snaprud skriver om en ifrågasatt studie av den kända beteendeekonomen Dan Ariely.
Familjen Galvin består av makarna Don och Mimi och deras tolv barn, tio söner och två döttrar födda mellan 1945 och 1965. På ytan är Galvins en katolsk mönsterfamilj. Bakom fasaden råder kaos till följd av att ett efter ett av barnen försvinner in i vanföreställningar. Sammanlagt sex pojkar får diagnosen schizofreni. Flickorna klarar sig. Huvudfokus ligger på yngsta dottern Mary. Hon pendlar mellan viljan att göra allt för sina sjuka bröder och en längtan efter ett eget liv långt från galenskapen på Hidden Valley Road. Författaren Robert Kolker ger i Barnen på Hidden Valley Road en klarsynt...
För tre år sedan reste den brittiska neurologen Suzanne O’Sullivan till Horndal utanför Avesta i Dalarna, för att träffa Nola som legat till sängs i ett och ett halvt år. Flickan var okontaktbar. Både Nola och hennes syster hade diagnosen uppgivenhetssyndrom. Sjukdomen drabbar barn i familjer som söker asyl och är extremt ovanlig utanför Sverige. I sin bok Sleeping beauties – and other stories of mystery illness , utforskar Suzanne O’Sullivan något hon kallar funktionella neurologiska störningar. Bland annat berättar hon om grisi siknis (galensjukan) bland flickor inom den centralamerikanska...
Den amerikanska författaren och tidigare radiojournalisten Eric Weiner är ett slags charmerande dubbelnörd. Han älskar tåg av alla slag, och han älskar filosofi. Hans bok The Socrates express är en tågresa genom ett filosofihistoriskt landskap. På vägen presenterar han 14 filosofer, från storheter som Sokrates och Rosseau till mindre namnkunniga tänkare, som den japanska författaren och hovdamen Sei Shōnagon, verksam för tusen år sedan. Genom boken färdas författaren till filosofiskt intressanta platser medelst tåg. Medan landskapet passerar utanför kupéfönstret resonerar han med bläckpenna i...
757 570 kronor – så mycket kostar en livmoder­transplantation enligt en uträkning ­baserad på nio operationer i Sverige. Källa: Human reproduction
Från ett forskarmöte i Hongkong i november 2018 kom nyheten om att världens första genmodifierade människor, tvillingsystrarna Lulu och Nana, var födda i Kina. Den kinesiske forskaren He Jiankui hade använt gensaxen crispr till att ändra ett arvsanlag för att göra dem motståndskraftiga mot hiv-smitta. Händelsen väckte en enorm debatt och ledde så småningom till att He Jiankui hamnade i fängelse. Ämnet för mötet i Hongkong var just genmodifiering av människor. En av deltagarna var Eben Kirksey, en amerikansk kulturantropolog i färd med att skriva en bok om etiska frågor kopplade till ny...