Annons

Notiser av Per Snaprud

Närmare nio miljoner människor har hittills sett en webbföreläsning som den brittiske medvetandeforskaren Anil Seth höll för några år sedan. Hans grundläggande tes är att vi misstar oss om vi tror att våra upplevelser ger en objektiv bild av verkligheten. I stället är de ett slags kontrollerade hallucinationer.  I sin nya bok Being You utvecklar han temat, och ger samtidigt en bred bild av den senaste forskningen om den till synes eviga frågan om hur det kommer sig att vi har ett medvetande.  Som levande organismer är vi maskiner specialiserade på att förutsäga världen, enligt Anil Seth. Det...
Inte kan väl en bedrägeriforskare själv fuska? Forskning & Framstegs Per Snaprud skriver om en ifrågasatt studie av den kända beteendeekonomen Dan Ariely.
Familjen Galvin består av makarna Don och Mimi och deras tolv barn, tio söner och två döttrar födda mellan 1945 och 1965. På ytan är Galvins en katolsk mönsterfamilj. Bakom fasaden råder kaos till följd av att ett efter ett av barnen försvinner in i vanföreställningar. Sammanlagt sex pojkar får diagnosen schizofreni. Flickorna klarar sig. Huvudfokus ligger på yngsta dottern Mary. Hon pendlar mellan viljan att göra allt för sina sjuka bröder och en längtan efter ett eget liv långt från galenskapen på Hidden Valley Road. Författaren Robert Kolker ger i Barnen på Hidden Valley Road en klarsynt...
För tre år sedan reste den brittiska neurologen Suzanne O’Sullivan till Horndal utanför Avesta i Dalarna, för att träffa Nola som legat till sängs i ett och ett halvt år. Flickan var okontaktbar. Både Nola och hennes syster hade diagnosen uppgivenhetssyndrom. Sjukdomen drabbar barn i familjer som söker asyl och är extremt ovanlig utanför Sverige. I sin bok Sleeping beauties – and other stories of mystery illness , utforskar Suzanne O’Sullivan något hon kallar funktionella neurologiska störningar. Bland annat berättar hon om grisi siknis (galensjukan) bland flickor inom den centralamerikanska...
Den amerikanska författaren och tidigare radiojournalisten Eric Weiner är ett slags charmerande dubbelnörd. Han älskar tåg av alla slag, och han älskar filosofi. Hans bok The Socrates express är en tågresa genom ett filosofihistoriskt landskap. På vägen presenterar han 14 filosofer, från storheter som Sokrates och Rosseau till mindre namnkunniga tänkare, som den japanska författaren och hovdamen Sei Shōnagon, verksam för tusen år sedan. Genom boken färdas författaren till filosofiskt intressanta platser medelst tåg. Medan landskapet passerar utanför kupéfönstret resonerar han med bläckpenna i...
757 570 kronor – så mycket kostar en livmoder­transplantation enligt en uträkning ­baserad på nio operationer i Sverige. Källa: Human reproduction
Från ett forskarmöte i Hongkong i november 2018 kom nyheten om att världens första genmodifierade människor, tvillingsystrarna Lulu och Nana, var födda i Kina. Den kinesiske forskaren He Jiankui hade använt gensaxen crispr till att ändra ett arvsanlag för att göra dem motståndskraftiga mot hiv-smitta. Händelsen väckte en enorm debatt och ledde så småningom till att He Jiankui hamnade i fängelse. Ämnet för mötet i Hongkong var just genmodifiering av människor. En av deltagarna var Eben Kirksey, en amerikansk kulturantropolog i färd med att skriva en bok om etiska frågor kopplade till ny...
Det är svårt att inte gilla Patricia Churchland. För att vara filosof är hon ovanligt väl insatt i vad forskare inom neurovetenskap och många andra områden sysslar med. I böcker som Min hjärna och jag argumenterar hon för att den svåra och till synes eviga frågan om medvetandets natur kan ligga betydligt närmare en vetenskaplig lösning än vad de flesta filosofer föreställer sig. I sin nya bok Samvete närmar hon sig människans moral med samma grundinställning. Den tyske 1700-talsfilosofen Immanuel Kant ansåg att du har formulerat en korrekt moralisk regel om den rationellt kan accepteras av...
Nej, hjärnan är inte organiserad i tre delar. Att skilja mellan ”reptilhjärnan” med ansvar för instinkterna, det limbiska systemet, som sköter känslorna, och pannloberna, där de rationella tankarna håller till, är vanligt. Prydligt och begripligt. Problemet är att indelningen saknar stöd i den moderna neurovetenskapen, enligt den amerikanska författaren och psykologiprofessorn Lisa Feldman Barrett. I sin senaste bok gör hon upp med diverse myter om nervsystemet. Lisa Feldman Barrett har tidigare gett ut boken Så skapas känslor . Där beskriver hon sin forskning, som bland annat visar att den...
Det är något sympatiskt med själva tilltalet. Texter om artificiell intelligens kan bli så storvulna. Antingen kommer smarta maskiner att hitta galanta lösningar på i stort sett alla problem där människans intellekt går bet. Eller så tar de över världen och förvandlar oss människor till medel för sina egna mål. Boken Artificial intelligence är något helt annat. Den är skriven av den amerikanska datavetaren Melanie Mitchell. Hon doktorerade med Douglas Hofstadter som handledare, en legendar och författare till boken Gödel, Escher, Bach som kom ut 1985, och blev obligatorisk läsning för en hel...