Annons

Notiser av Per Snaprud

757 570 kronor – så mycket kostar en livmoder­transplantation enligt en uträkning ­baserad på nio operationer i Sverige. Källa: Human reproduction
Från ett forskarmöte i Hongkong i november 2018 kom nyheten om att världens första genmodifierade människor, tvillingsystrarna Lulu och Nana, var födda i Kina. Den kinesiske forskaren He Jiankui hade använt gensaxen crispr till att ändra ett arvsanlag för att göra dem motståndskraftiga mot hiv-smitta. Händelsen väckte en enorm debatt och ledde så småningom till att He Jiankui hamnade i fängelse. Ämnet för mötet i Hongkong var just genmodifiering av människor. En av deltagarna var Eben Kirksey, en amerikansk kulturantropolog i färd med att skriva en bok om etiska frågor kopplade till ny...
Det är svårt att inte gilla Patricia Churchland. För att vara filosof är hon ovanligt väl insatt i vad forskare inom neurovetenskap och många andra områden sysslar med. I böcker som Min hjärna och jag argumenterar hon för att den svåra och till synes eviga frågan om medvetandets natur kan ligga betydligt närmare en vetenskaplig lösning än vad de flesta filosofer föreställer sig. I sin nya bok Samvete närmar hon sig människans moral med samma grundinställning. Den tyske 1700-talsfilosofen Immanuel Kant ansåg att du har formulerat en korrekt moralisk regel om den rationellt kan accepteras av...
Nej, hjärnan är inte organiserad i tre delar. Att skilja mellan ”reptilhjärnan” med ansvar för instinkterna, det limbiska systemet, som sköter känslorna, och pannloberna, där de rationella tankarna håller till, är vanligt. Prydligt och begripligt. Problemet är att indelningen saknar stöd i den moderna neurovetenskapen, enligt den amerikanska författaren och psykologiprofessorn Lisa Feldman Barrett. I sin senaste bok gör hon upp med diverse myter om nervsystemet. Lisa Feldman Barrett har tidigare gett ut boken Så skapas känslor . Där beskriver hon sin forskning, som bland annat visar att den...
Det är något sympatiskt med själva tilltalet. Texter om artificiell intelligens kan bli så storvulna. Antingen kommer smarta maskiner att hitta galanta lösningar på i stort sett alla problem där människans intellekt går bet. Eller så tar de över världen och förvandlar oss människor till medel för sina egna mål. Boken Artificial intelligence är något helt annat. Den är skriven av den amerikanska datavetaren Melanie Mitchell. Hon doktorerade med Douglas Hofstadter som handledare, en legendar och författare till boken Gödel, Escher, Bach som kom ut 1985, och blev obligatorisk läsning för en hel...
Länge var datorer en angelägenhet för ingenjörer på universitet och stora företag. Sedan blev de tillgängliga för vanligt folk – och förändrade världen. En liknande utveckling pågår när det gäller teknik för att avläsa arvsmassa. Hittills har omkring 30 miljoner människor runt om i världen köpt ett kommersiellt dna-test, främst för att komma vidare i sin släktforskning eller för att få kunskap om gener som påverkar hälsan. Testerna har fått oanade följder, bland annat som verktyg för poliser på jakt efter mördare. Den amerikanska journalisten Libby Copeland visar också att de ställer djupa...
Budskapet är möjligen ångestdämpande för föräldrar: Den enskilt viktigaste faktorn som formar en människa är hennes arvsmassa. Föräldrarnas ansträngningar och tillkortakommanden, liksom skolans, har i långa loppet mindre betydelse. Robert Plomin är professor i beteendegenetik vid King’s College London. I boken Blue print summerar han mer än fyra decennier av forskning om hur olika personlighetsdrag kan tänkas hänga samman med det biologiska arvet. Mycket bygger på studier av tvillingar runt om i världen, inklusive Sverige. Forskningen visar att olika genvarianter som var för sig bidrar...
Ska man tro sina ögon, alltså tänka sig att de ger en korrekt bild av verkligheten som den faktiskt är? Självklart inte. Vi ser ju bara en pytteliten del av all elektromagnetisk strålning, nämligen det vi kallar ljus. Övriga våglängder är vi blinda för. Men problemet är mycket djupare än så, enligt Donald Hoffman, professor i kognitionsvetenskap vid University of California i USA. Han slår fast att evolutionen utvecklat våra sinnen så att vi har goda chanser att överleva och få avkomlingar – inte för att få en korrekt bild av världen vi lever i. Det hela påminner om gränssnittet på en dator...
Tarmfloran hos olika personer skiljer sig åt. Somliga bär på ett inre ekosystem som kallas bact2 och hänger samman med inflammationer och andra hälsoproblem. Det är en tunnsådd uppsättning bakterier med brist på Faecalibacterium och ett överskott på Bacteroides. Forskare har tidigare visat att folk med den typen av tarmflora oftare än andra har bland annat depressioner, inflammatoriska tarmsjukdomar och multipel skleros. Hos människor med fetma är bact2-floran mer än fyra gånger så vanlig som hos normalviktiga, enligt en studie av närmare 900 människor i Danmark, Frankrike och Tyskland. Men...
Du står i hallen och ser dig själv i spegeln. Men det är en illusion. Du har VR-glasögon på dig. Kvinnokroppen du ser finns bara en virtuell värld. Illusionen ingår i ett experiment som testar hur hjärnan påverkas av att möta en aggressiv person, antingen direkt eller som passiv åskådare. De passiva åskådarna är också försökspersoner med VR-glasögon på sig. De ser kvinnan i hallen från sidan, som på film. I nästa steg blir samtliga undersökta i en hjärnkamera. Där får de se en inspelad situation som utspelar sig i den virtuella hallen där de nyss har varit. En kostymklädd man dyker upp. Han...