Annons

Artiklar av Björn Fjæstad

Under årens lopp har många av prisen i ekonomi till Alfred Nobels minne hyllat marknaders funktionssätt: marknadsekonomins ”osynliga hand” styr resurser dit de gör mest nytta och sätter de priser som
En rolig sak hände mig i morse..." Det inlägget, som utöver dessa få ord bara innehöll en länk, lade Paul Krugman ut på sin blogg kl. 07.40 den 13 oktober. Det motsvarar kl.
Min första reaktion var lättnad över att Leonid Hurwicz är medpristagare. Han är ju över 90 år gammal och tiden håller kanske på att rinna ut.
Ända till mitten av 1970-talet trodde både ekonomer och politiker att det är möjligt att "köpa" låg arbetslöshet till priset av hög inflation.
På många håll i världen är vattenbristen akut, hur djupt man än borrar sina brunnar.
Tsunamin för ett år sedan var 1-2 meter hög när den nådde land så långt bort som vid Nova Scotia på Kanadas östra sida, mer än 2 000 mil från jordskalvet.
Ofta hör man beslutsfattare säga att det viktigaste är att behålla handlingsutrymmet. Att kunna hålla många alternativ öppna inför en osäker framtid anses värt avsevärda kostnader.
Varför finns det konjunktursvängningar?
Nya arter av insekter upptäcks ofta, liksom även släkten och rentav familjer. Men att det skulle finnas en okänd insektsordning hade ingen trott.
Räntenivåer, växelkurser, ekonomisk tillväxt, skatteintäkter, löneökningstakten, arbetslösheten och så vidare går upp och ner. Alla ekonomiska storheter varierar med tiden.