Annons

Notiser av Lotta Fredholm

I experimentella studier har ett sövningsmedel kallat ketamin visat sig ha snabb effekt vid svårbehandlad depression, något som Forskning & Framsteg tidigare skrivit om . Nu har svenska forskare använt så kallad positronemissionstomografi, PET, för att kunna studera ketaminets effekter i patienters hjärnor. – Vi ville mäta hur stor effekten är och även undersöka via vilka receptorer som ketamin verkar, säger Mikael Tiger, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Depression är en av de vanligaste anledningarna till psykisk ohälsa – var tionde man och...
I dagsläget finns varken förebyggande vaccin eller effektiv läkemedelsbehandling vid covid-19. Det betyder att läkarkåren har fått prova befintliga läkemedel, under tiden som nya tas fram. En som noggrant följer utvecklingen är Fredrik Månsson , som är överläkare i infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och virusforskare vid Lunds universitet. 1) Vad är klorokin och hydroxiklorokin och hur fungerar de? – Båda är små molekyler, och klorokin används framför allt mot malaria, medan det snarlika hydroxiklorokinet används mot autoimmuna sjukdomar som SLE och reumatoid artrit. I...
Innerörats olika delar som har med hörsel och balans att göra är inneslutna i tinningbenet, ett av kroppens allra hårdaste ben. Med en ny form av röntgen, kallad synkrotronröntgen, har det för första gången gått att i detalj studera det kärlsystem som tros reglera flödet av så kallad endolymfa. Denna salthaltiga vätska är nödvändig för att både hörseln och balansen ska fungera. Studien med de nya resultaten är publicerad i Scientific Reports . – Själva avbildningen gjorde våra kollegor i Kanada, men de behövde sedan hjälp att tolka bilderna och kontaktade då min handledare, seniorprofessor...
Hälsoångest, det som tidigare kallades hypokondri, innebär att en person överdrivet och återkommande oroar sig för att drabbas av allvarlig sjukdom. För att få diagnosen krävs också att oron medför stort lidande och hindrar personen ifråga från att fungera i sin vardag. Omkring 3,5 procent av befolkningen beräknas lida av hälsoångest. – Enligt en brittisk studie har ungefär var femte patient vid medicinska specialistkliniker hälsoångest, exempelvis vid neurologkliniker. Vi misstänker att det ser liknande ut i Sverige, något som förstås innebär stor belastning på sjukvårdssystemet, säger...
Zink är viktigt för spermiebildning, och den naturliga formen av folsyra, folat, bidrar till att dna bildas i spermierna. Det är därför inte underligt att dessa ämnen har rykte om sig att öka kvaliteten på spermierna. Men de studier som tidigare har gjorts har gett blandade resultat. För att reda ut frågan har amerikanska forskare från flera olika universitet undersökt saken i en större klinisk studie . Sammanlagt ingick 2 372 par som planerade att göra behandling vid två olika fertilitetskliniker. Männen slumpades till att under ett halvår antingen få ett dagligt tillskott av 5 milligram...
När människor får skatta hur de mår uppger ungefär 15 procent att de besväras av social ångest. Men för att få en diagnos måste ångesten påverka livet på ett handikappande vis. – De flesta tycker att det tar emot att prata inför en grupp, men personer med social ångest kan exempelvis avstå från att söka eller hoppa av en utbildning för att man måste hålla föredrag. Eller undvika att ta ett karriärsteg för att det kräver mer sociala interaktioner, exemplifierar Tomas Furmark, professor i psykologi vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Social ångest är något vanligare hos...
Varje år drabbas 350 svenskar av blodcancerformen akut myeloisk leukemi, AML. Prognosen är dålig för äldre personer och femårsöverlevnaden är i genomsnitt bara 25 procent bland de som insjuknar. En del i detta är att vissa personer har höga halter av ett visst enzym, kallat SAMHD1, som bryter ner den verksamma substansen i den medicin som används i dag. – Vi har i tidigare studier sett att minst en tredjedel av de som får AML också har höga halter av enzymet. Det gjorde mig intresserad av att se om vi kunde förhindra enzymets aktivitet med något slags tilläggsbehandling, säger Nikolas Herold...
Globalt avlider fler människor i tuberkulos än i någon annan infektionssjukdom trots att majoriteten av alla människor är vaccinerade – enligt Världshälsoorganisationen WHO blir närmare 80 procent av alla barn vaccinerade i de länder där vaccinet ingår i vaccinationsprogrammet. Orsaken är att det vaccin som används, Bacille Calmette-Guérlin, BCG, inte skyddar så bra. 3D PET-bilder av lungorna på makakapor visar graden av inflammation (rött och gult). I undre raden visas apor som fått vaccin intravenöst, i den övre de som fått vaccin så som det ges i dag, under huden. Bild: JoAnne Flynn,...
Universitetslektor Marcus Stensmyr leder doftgruppen vid Institutionen för Zoologi vid Lunds universitet. Tillsammans med amerikanska kollegor har gruppen upptäckt att mygghonor av arten Aedes aegypti som ska till att lägga ägg går att locka till myggfällor med hjälp av rödbetsskal, något som de beskriver i tidskriften Current Biology . Det som är oemotståndligt för mygghonorna är doften av ett ämne kalla geosmin. Varför lockas mygghonorna av denna doft? – Mygghonorna letar efter en vattenpöl där de kan lägga sina ägg och för dem betyder doften av geosmin att det finns mikroorganismer där,...
Svenska kvinnor mellan 40 och 74 år kallas till mammografiundersökning vartannat år och kvinnornas bilder granskas av två oberoende radiologer. Trots ett väl utvecklat screeningprogram med hög närvaro kan det dyka upp cancer mellan kvinnans screeningtillfällen, så kallade intervallcancrar. Dessa är ofta mer avancerade och kopplade till en ökad dödlighet. Karin Dembrower, bröstradiolog vid S:t Görans sjukhus i Stockholm och doktorand vid Karolinska Institutet, har tillsammans med forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Kungliga Tekniska Högskolan utvecklat och testat en algoritm...