Annons

Notiser av Lotta Fredholm

”Kvinnan var i 55-årsåldern och kom till oss efter att ha varit på en mammografiundersökning som visade på förstadium till cancer i hennes högra bröst. Det var en rutinoperation, där vi också tog bort den närmaste lymfknutan för att se att inga tumörceller spridit sig via lymfan. Operationen gick bra och hon kunde gå hem dagen därpå, som planerat. En vecka senare hade hon ett inbokat återbesök hos en bröstsjuksköterska, som kontaktade mig och berättade att det var en rodnad runt såret. När ett operationssår inte läker beror det oftast på en bakterieinfektion, så vi tog odlingar från såret och...
Åren 1950–1960 strålbehandlades barn som fötts med den typ av märken som i folkmun benämns storkbett, så kallade hemangiom. Om märkena satt på huvudet kunde strålningen nå hjärnan. Nu har forskare utvärderat effekten av strålningen genom att analysera mönstringsresultaten för 3 860 av de behandlade pojkarna. Pojkarna presterade lika bra som andra vid mönstringen och lyckades senare även skaffa sig högre utbildning i motsvarande grad. Endast hos de som fått de allra högsta stråldoserna sågs en liten påverkan. I dag vet man att hemangiom försvinner utan behandling. Men resultaten är intressanta...
Barn som utsätts för alkohol i moderlivet kan – beroende på mängd och tidpunkten när det sker – drabbas av fetalt alkoholspektrumsyndrom, FASD. – Här i Kanada visade en hälsoenkät att 30 procent av alla gravida druckit alkohol. Vi beräknar att 2–5 procent av alla nyfödda är drabbade i någon grad. Problemen fångas oftast upp först då barnen börjar skolan, säger Brian Christie, hjärnforskare vid University of Victoria. Precis som barn med FASD har råttor som utsatts för alkohol under fosterutvecklingen nedsatt minnesförmåga och svårt att lära sig nya saker. Dessa tillkortakommanden kunde dock...
I dag överlever 80 procent av de barn som drabbas av hjärntumör i Sverige, omkring 80 stycken varje år. Men de betalar ofta ett högt pris. Strålningen mot den växande hjärnan kan ge bestående skador och studier har visat att de barn som överlever till vuxen ålder oftare än andra bor kvar hemma hos föräldrarna. De har även svårare att skaffa arbete och partner än andra. – Ungefär en tredjedel blir svårt märkta, en tredjedel klarar sig bra och resten hamnar däremellan, säger Klas Blomgren, professor i pediatrik vid Karolinska institutet. Litium, universums tredje lättaste ämne, har använts...
”Den drygt 30-åriga kvinnan kom in till akuten med svåra smärtor i högra sidan av magen och urinträngningar. Hon led sedan tidigare av magsjukdomen ulcerös kolit, men hade nu ont på ett sätt som hon inte kände igen. I hennes urinprov fanns blod, protein och vita blodkroppar. Hon hade dock ingen feber och i blodprovet syntes inga tecken på pågående infektion. Man misstänkte att det kunde vara en urinvägsinfektion och skickade hem henne med en antibiotikakur. Ett dygn senare kom hon tillbaka till akuten och mådde ännu sämre. Men eftersom smärtan gick över spontant när hon väntade på att ta ett...
”Kvinnan hade gjort en hälsokontroll och fått besked att hennes blodprov innehöll onormalt höga halter av så kallat kolhydratfattigt transferrin, CDT. Det är en biomarkör som ökar hos den som dricker mycket alkohol under lång tid. Stegringen beror på att en eller båda sockerkedjorna som normalt ska sitta på transferrinet saknas, därav namnet ”kolhydratfattigt” transferrin. Kvinnan tyckte att provsvaret var märkligt, eftersom hon inte var någon storkonsument av alkohol. Hennes läkare trodde henne, men de gick inte vidare med frågan. Kvinnan hörde dock senare av sig till mig, eftersom jag har...
Vad som hände den första skoldagen är ett exempel på så kallat episodiskt minne, sådant vi varit med om och sedan kan plocka fram igen. Genom att experimentellt flytta försökspersoner ur deras kroppar har Henrik Ehrsson, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, visat att kroppen är lika viktig som hjärnan för att sådana minnen ska kunna bildas. – Människor som drabbas av utomkroppsliga upplevelser har efteråt bara fragmentariska minnen av vad som skett. Vi ville studera detta hos friska försökspersoner, säger Henrik Ehrsson. Sammanlagt utsattes 129 medicinstudenter för fyra...
– I princip säger man ’skyll inte på mig, skyll på min hjärna’, säger Nita Farahany, professor i juridik vid Duke university, USA. Hon har gått igenom drygt 1 500 rättsfall där psykiatriker och hjärnforskare har gjort expertutlåtanden. I 15 procent av fallen anfördes hjärnavbildningar som bevis. I USA kan försvaret försöka att få till stånd en rättspsykiatrisk undersökning för att få klienten frikänd. För att bättre kunna hantera neurovetenskaplig bevisning bör de som arbetar inom rättsväsendet få grundläggande utbildning i neurovetenskap, enligt Nita Farahany. Så även den amerikanska...
Hjärnbilder har tidigare pusslats ihop av mängder av tunna snitt. Nu har hjärnforskare lyckats med konststycket att göra hela hjärnor transparenta. – Med en teknik som vi kallar clarity går det att studera den intakta hjärnan i tre dimensioner och då se strukturella mönster, säger Karl Deisseroth, hjärnforskare vid Stanford university i Kalifornien, USA. Tricket är att ta bort fettet i cellernas membran som annars hindrar sikten. Först skapas ett slags nätverk för att cellerna ska behålla sina inbördes kopplingar, därefter löses fettet upp. Resultatet blir en genomskinlig hjärna där forskarna...
Ungefär två procent av alla människor är ansiktsblinda och har svårt att identifiera ansikten, även personer de känner väl. En ansiktsblind förälder kan till och med ha svårt att känna igen sitt barn på dagis om barnet under dagen har bytt kläder. Tidigare forskning visar att speciella områden i hjärnan sköter ansiktsigenkänning och frågan har varit om dessa är mindre hos ansiktsblinda. – Vi visar nu att det snarare handlar om sämre funktion, säger Jesse Gomez, hjärnforskare vid Stanford university i Kalifornien. I en liten studie lät han dels barn, tonåringar och vuxna med normal förmåga att...